Gode muligheter for samfunnsvitere i privat næringsliv.

Onsdag 25. oktober var studentkjelleren U1 fullsatt for å høre om jobbmulighetene i privat næringsliv.

«Finn din framtid» hadde invitert representanter fra bedriftene Gambit, Orkla, Swedbank og Microsoft til å fortelle om sin vei ut i arbeidslivet.

Foto: Nina Alnes Haslie

Fikk jobb før masteroppgaven var levert.

Først ut var Roland Berg Lie og Ingeborg Tennes fra Gambit Hill+Knowlton. Roland er avdelingsleder for markedskommunikasjon, mens Ingeborg jobber i samfunnsseksjonen. Begge er statsvitere og de mener at metodikken fra studiet, eller måten man finner fram til kunnskap på, er det de får mest bruk for i jobbsammenheng.

Som student var Ingeborg blant annet trainee for Norges sjømatråd og aktiv i flere studentorganisasjoner. Engasjementet, erfaringene og kontaktene bidro til at hun hadde en jobb klar før mastergraden var levert.

- Gi alt, og få gode referanser! Bedriftene er ute etter gode hoder og interessante personligheter. På universitetet får dere ikke bare karakterer, dere bygger også en karakter. Dere må tørre å være dere selv.

Ansetter hver høst

På spørsmål fra salen om hvordan man kan bli ansatt i Gambit, svarer Roland og Ingeborg at de stadig er ute etter gode folk. De har en stor ansettelsesprosess hver høst, hvor det blir lyst ut flere stillinger. Men det er også mulig å bli ansatt utenom den offisielle prosessen.

- Dere må skrive søknader som skiller seg ut i mengden! Fortell en historie som gjør oss nysgjerrige, sier Roland.

Intervjuprosessen hos Orkla

Fra Orkla kom Kate Aunaas-Ingram, ansvarlig for arbeidsgiverens merkevarebygging (employer branding). Hun arbeider også med ansettelsesprosedyrer, og delte informasjon om intervjuprosessen med engasjerte studenter.  

Kate forteller at Orkla inviterer ofte så mange som 15 til 20 kandidater inn om gangen, for en full dag med prøver, oppgaver og intervjuer. Et intervju har flere faser, det er forberedelser, det første møtet, selve intervjuet med spørsmål, tester og muligheter for å overraske, og etterarbeid.

Hun understreker at motivasjon er viktig og at arbeidssøkere bør gjøre undersøkelser på forhånd, både om personen som skal intervjue deg, om firmaet og om arbeidsoppgavene.

- Vær godt forberedt. Vi ser på alt, også kroppsspråk, sier hun.

Det lønner seg altså å øve, men om det kommer spørsmål en ikke kan svare på er ikke det verdens undergang. Da bør man gå videre til neste spørsmål og ikke henge seg opp, fortsetter Kate:

- Da ser vi heller på hvordan du henter deg inn igjen.

Nettverk og magefølelse

Et viktig element i en jobbsøkerprosess er å benytte seg av kontakter. Kate, som opprinnelig er fra Canada, benyttet seg av sitt internasjonale nettverk da hun slo seg ned i Norge og skulle søke jobber. Hun understreker også at avslag på søknader ikke må tas personlig:

- Du får ikke alle jobber, og når du får et avslag betyr ikke det nødvendigvis at du gjorde en dårlig jobb, bare at noen andre gjorde det bedre.

Hun oppfordrer også studentene til å kjenne etter hva de virkelig vil og stole på de valgene de tar.

- Følg magefølelsen din, det blir sjelden feil. Og kast deg ut på dypt vann, det er der du lærer.

Pengepolitikk i krise

Den siste finanskrisen startet da Kjell Martinsen studerte. Han jobber nå som seniorøkonom i Swedbank. Renter ble satt ned, BNP falt i flere land og folk var redde for jobbene sine. Martinsen forstod tidlig at det var pengepolitikk han ville jobbe med. Han ville forstå hvordan verden var satt sammen.

Han begynte å jobbe for DnB en dag i uka som student, og fortsatte der som ferdig utdannet. Martinsen forteller at verktøyene han bruker på jobb nå er en forlengelse av kunnskapen han opparbeidet seg på Blindern. En viktig del av jobben er å skrive kronikker, rapporter og holde presentasjoner.

- Utfordringen er å forklare algebra og modeller med ord, sier han.

Ut i verden for å forstå verden

Kjetil tok bachelorgraden sin i samfunnsøkonomi på UiO og søkte seg til University College London for mastergraden.

Utveksling er noe han anbefaler:

- Norge er lite, og det er interessant å se det utenifra.

Han forteller videre at en stor del av hans arbeidstid går med til å lese nyheter. Som analytiker må han få med seg hva som skjer, og helst før alle andre. Sammen med kollegaene overvåker han også finansmarkedet og sentralbankene. Hvordan vil forskjellige hendelser påvirke global økonomi? Hva er de viktige signalene, og hva er det nye? Basert på oppdatert kunnskap lager de så anslag for blant annet utvikling av boligpriser og forbrukslån.

Kjetil mener at man står godt rustet etter en bachelor i samfunnsøkonomi fra SV, og at litt hardt arbeid på lesesalen kombinert med faglig nysgjerrighet vil hjelpe i jobbjakten.

- Finn dere en jobb dere er interesserte i, målet må være å glede seg til å komme på jobb på mandag, avslutter han.

Microsoft søker problemløsere

Siste foredragsholder ut var Mia Mathilde Steien, som har bachelor i Kultur- og kommunikasjon og master i medievitenskap fra UiO. Hun jobber nå som prosjektleder i Microsoft.

Steien oppfordrer kommende jobbsøkere til å undersøke hvordan lederne i aktuelle bedrifter tenker om utvikling av sine ansatte. Legger de opp til at ansatte kan lære og utvikle seg, og ikke bli sittende fast i én stilling? Selv er hun på sin tredje stilling i Microsoft på to og et halvt år, og stortrives.

Hun oppfordrer videre studentene til å være offensive og kreative i jobbsøkingen, og særlig hos bedrifter som ikke tradisjonelt ansetter samfunnsvitere:

- Det er ikke sikkert at de vet om dere, og at det er dere de trenger. IT er den nye oljen, og bransjen trenger problemløsere. De trenger også folk som kan offentlig sektor.

Microsoft har et program for nyutdannede, kalt Microsoft academy for college hires, og de har praktikantplasser (internships).

- Søk, og sørg for å forberede dere godt og å skille dere ut, avslutter Steien.

 

 

 

 

 

 

Av Nina Alnes Haslie
Publisert 24. nov. 2017 12:42 - Sist endret 15. mai 2018 09:45