Endelig praksis for studentene på statsvitenskap

For første gang får statsvitenskapsstudentene tilbud om praksis.

- Praksis vil gjøre studentene bedre forberedt til arbeidslivet, sier Tora  Skodvin.

Professor Tora Skodvin har vært med å utforme praksisemnet. - Vi synes det er viktig at studentene får praktisk erfaring. Emnet tilbyr studentene trening i å omsette teoribasert kunnskap til praktiske ferdigheter, sier Tora Skodvin, som er programleder for emnet. Hun viser til to grunner til at de tar dette initiativet.

- For det første ønsker vi at studentene får andre perspektiver og bedre muligheter til å forstå hva de har lært. For det andre ønsker vi at de skal bli bedre forberedt på arbeidslivet. En vanlig innvending blant studentene er at de blir utdannet til å bli forskere, sier Skodvin

- Vi vil at studentene skal lære at kompetansen er anvendbar og etterspurt.

Stor interesse blant arbeidsgivere

Praksisen vil foregå seks uker i mars og april. I år tilbys rundt åtte plasser fordelt på Direktoratet for økonomistyring, Oslo kommune, Miljødirektoratet, Agenda, Civita, Attac Norge og Manifest.

- Vi håper å få enda flere arbeidsgivere med på laget. Vi opplevde at arbeidsgiverne var veldig positive, men det var flere som ikke fikk tid til å legge til rette for en praksisplass dette semesteret.

Tettere kontakt med arbeidslivet

Mads Andreas Danielsen, tidligere leder av Fagutvalget på statsvitenskap, er en av studentene som lenge har ønsket å få til praksis på statsvitenskap.

– Vi er flere generasjoner av tillitsvalgte som har ivret etter å få dette til.

Få temaer skaper mer engasjement blant studentene enn arbeidslivsrelevans. Mange er bekymret for tiden etter studiene og spør seg om det de lærer forbereder dem på arbeidslivet.

Gir motivasjon

- Endelig praksisplass på statsvitenskap, jubler Mads Andreas Danielsen. (Foto: Anita Wold)

Mange studenter på statsvitenskap velger å ta et semester eller et års pause fra studiene for å være praktikant ved norske ambassader i utlandet. De utsetter dermed studiene, sier Mads Andreas Danielsen,

- Allerede i 2011 begynte derfor Fagutvalget å diskutere hvordan arbeidslivet kan bli bedre integrert i studiene. Vi ønsket å bygge bro mellom den teoristerke utdanningen på statsvitenskap og praksis. Det er viktig å forstå hvilke ferdigheter man har lært seg. Det krever innsikt å kunne forklare hva man kan. Det å vise hvordan faget kan anvendes gir dessuten mye bedre motivasjon til læring, sier han.


Av Anita Wold
Publisert 12. jan. 2017 14:11 - Sist endret 13. jan. 2017 11:06