Fire verdige vinnere av årets Våg å vite-priser

Omskjæring, skolesegregering, radikalisering av vesteuropeiske konvertitter til islam og palestinere med israelsk statsborgerskap var temaer for årets vinnere av Våg å vite-prisene.

Prisvinnerne,SV-dekan og prorektor

Feiring av Våg å vite-prisene: Fra venstre. Sv-dekan Fanny Duckert, prisvinnere Edvard Nergård Larsen, Ramzi Alayan, Camilla Helgerud og Frikk Nesje. Til høyre prorektor  Ragnhild Hennum: (Foto : Tron Trondal/ UiO)  

Prisene, som i år utdeles av SV- fakultetet for andre gang,  er resultat av en pengegave på 200 000 kroner fra rektoratet  til fakultetet i forbindelse med 50- års jubileet i 2013. 

«Våg å vite» ble da mottoet for fakultetet, for feiringen, for utstilling og for bok. Og rett etter jubileet altså også for Våg å vite-prisen.

Prisen, som er på 10 000 kroner til hver, går til fire masteroppgaver som våger noe og både er utfordrende og modige.  I tillegg må oppgavene ha vært vurdert til A eller B. 22 oppgaver var nominert til årets pris

Årets vinnere av Våg å vite-prisen er:

Camilla Helgerud i kategorien «Peace and conflict studies, (statsvitenskap). Hun får prisen for oppgaven : «Radikalisering av etnisk vesteuropeiske konvertitter til islam post  11. 9. 2011. En komparativ studie av mulige årsaksmekanismer med strategiske implikasjoner for antiradikaliseringsarbeidet».

Ramzi Alayan i categories Psychology (master og profesjonsstudiet) for oppgaven «Identities in  conflict: the case of Palestinian Citizens of Israel

Frikk Nesje i kategorien Economics; samfunnsøkonomisk analyse (ESST;TIK) for oppgaven « Effects of Schooling on the Female Genital Cutting The Case of Kenya»

Edvard Nergård Larsen i  kategorien Development geography; organisasjon, ledelse og arbeid: sosiologi, samfunnsgeografi, sosialantropologi for oppgaven «The Microfoundations of School Segregation: An Agent-based Computural Approach».

 

Publisert 26. okt. 2015 17:54 - Sist endret 26. okt. 2015 20:25