Prestisjetungt ERC-grant til Kristin Asdal

Professoren ved TIK-senteret har fått midler til et femårig forskningsprosjekt om den nye bioøkonomien. Gratulerer!

Feiring: Forskningsdekan Geir B Asheim gratulerer TIK-professor  Kristin Asdal med ERC-grant, mens kollegaene applauderer Foto: Gro Lien Garbo/ UiO

Asdal har fått ERC Starting-grant. Midlene går til prosjektet «Enacting the good economy: Biocapitalization and the little tools of valuation». Hun skal studere den såkalte «blå revolusjonen», eller akvakulturrevolusjonen: Fisken vi spiser kommer i stadig større grad fra oppdrett heller enn fangst.

- Det er veldig morsomt å få utvikle meg videre som forsker gjennom et sånt prosjekt. Det går over fem år, og gir mulighet til å bygge et team rundt mine forskningsinteresser og planlegge over tid, sier hun.

Langvarig prosess

Søknadsprosessen har tatt nærmere ett år og gått gjennom flere nervepirrende faser. Til høsten setter hun i gang med prosjektet, som gir anledning til å rekruttere flere yngre forskere.

- Jeg har fått forme prosjektet på egenhånd, og midlene gir rett og slett mer forskning enn det jeg kunne fått til uten. Gjennom karrieren har jeg hatt flere lengre forskningsopphold utenlands, og jeg ønsker å bruke prosjektet også til å utvikle nettverkene mine.

Internasjonalt nettverk

Allerede som stipendiat var hun på forskningsopphold i Paris, senere har hun vært i Lancaster, Oxford og ved Berkeley i California.

- Prosjektet jeg nå har fått midler til har utviklet seg i kontakt med disse miljøene. Dessuten vil jeg legge til at jeg har hatt et godt støtteapparat og gode kollegaer her på TIK-senteret, som har bidratt til en solid søknad.

- Hvordan påvirker en så prestisjefull tildeling karrieren din?

- Først og fremst er det en anerkjennelse av jobben jeg har gjort så langt, og muligheten til å gjøre en god jobb framover, under bedre betingelser enn før. Dessuten kan jeg nå jobbe videre med flere unge forskere, det er noe jeg synes er veldig meningsfullt.

Tverrfaglig livsvitenskapsforskning

Asdal er en tverrfaglig forsker med teknologi og vitenskapsstudier som spesialfelt. Hun undersøker samspillet mellom politikk, økonomi og vitenskap.

Hvordan medvirker vitenskap til omforming av økonomien? Hvordan skapes det nye former for kapital, som biokapital, ved å forstå og produsere liv på nye måter? Hva er egentlig verdiskapning og hvilke verdier er det som skapes?

- Jeg vil studere hva som skjer med den store europeiske transformasjonen til den nye såkalte bioøkonomien. Jeg vil undersøke hvordan slike omveltninger skjer og med hvilke midler, og ikke minst hvilken rolle forskningen spiller i en slik utvikling. Både teoretisk og empirisk er jeg interessert i samspillet mellom vitenskap og økonomi, sier professoren.

Se torsken

Og helt konkret handler det om torsk. Den har vist seg langt vanskeligere å drive oppdrett på enn laks. Overgangen fra å fange til å holde fisken som husdyr er nært forbundet med global miljø- og næringspolitikk.

- Jeg tar utgangspunkt i torsken for å forstå utviklingen av den nye bioøkonomien, sier Asdal

Av Amalie Kvame Holm
Publisert 24. feb. 2015 08:00 - Sist endret 2. mai 2017 21:14