Senter for forskning på høyreekstremisme til UiO

- Det var på tide at vi i Norge nå får et senter for forskning på høyreekstremisme, sier Tore Bjørgo, som blir leder for senteret ved UiO. Det ble i dag klart at UiO blir vertskap, i skarp konkurranse med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Har stått på for å få senter: Per Gunnar Røe (ISS), Katrine Fangen (ISS), Fanny Duckert, dekan, Kathleen M.Blee, Eilert Sundt-foreleser, Tore Bjørgo (Politihøgskolen), Cathrine Moe Thorleifsson (SAI) og Anders Ravik Jupskås(ISV) har gjort sitt for at UiO nå får  Senter for forskning på høyreektremisme.(Foto: Magnus Gabriel Aase/ UiO)

Forsknigsrådet bevilger 50 millioner kroner til det nye senteret. Påtroppende leder Tore Bjørgo er professor ved Politihøgskolen og har doktorgrad om rasistisk og høyreekstrem vold i Skandinavia. Nestleder blir universitetslektor i statsvitenskap ved UiO, Anders Ravik Jupskås. Senteret vil være et samarbeid med Politihøgskolen, NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), PRIO (Institutt for fredsforskning) og HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter).

- Vi er glade for å ha fått muligheten til å få starte opp Senter for forskning på høyreekstremisme.

Det er lagt ned et stort arbeid og mye entusiasme for å få dette til.

Det er mye kompetanse på dette feltet, som vi gleder oss til å dra veksel på, sier Bjørgo

Alvorlige utfordringer

Han understreker at Norge og Europa står overfor alvorlige utfordringer med høyreekstremistisk vold, samtidig som vi er midt oppe i en situasjon som påkaller frykt og krise.

- Flyktningstrømmen har blitt møtt med hatkriminalitet, vold og påsatte branner på asylmottak, i Sverige, men også i Norge. I tillegg har vi terroren, som for en drøy uke siden rammet Paris igjen. Det dreide seg om jihadistisk terror, men vi regner med at terroren også vil medføre reaksjoner i form av mer høyreekstrem vold, sier Bjørgo.

Han understreker at Norge fra før av har sterke forskningsmiljøer på Jihadisme, mens vi de siste 10-15 årene ikke har hatt tilsvarende forskningsmiljøer på høyreekstremisme.

- Det er mye felles tankegods i disse retningene

Vi vil opplagt ha flere sammenliknbare studier av Jihadisme og høyreekstremisme, sier Bjørgo.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Institutt for statsvitenskap vil være vertskap for det nye senteret.

Samling av faglige ressurser

- På SV-fakultetet har det vært stort engasjement og entusiasme for å utvikle et slikt senter.  Senter for forskning på høyreekstremisme vil bety en samling av de faglige ressursene ved UiO, I samarbeid med ekspertise nasjonalt og internasjonalt, sier dekan Fanny Duckert. 

Hun understreker at senteret er ekstremt viktig i dagens situasjon med oppblomstring av ekstremisme og terrorisme.

- Vi har et desperat behov for å undersøke og forstå det som skjer.

Uten forskningsbasert kunnskap er det lett å trå feil og gjøre valg som på kort sikt kan synes adekvate, men som i det lange løp vil intensivere problemene, sier dekan Fanny Duckert.

 

Av Gro Lien Garbo
Publisert 23. nov. 2015 07:35 - Sist endret 24. nov. 2015 08:02