Werner Christie Mathisen

Førsteamanuensis emeritus

Faglige interesser

Utopier og utopisk politisk teori

Grønn politisk tenkning

Undervisning

STV 1101 Introduction to political utopias 

STV4119B - Political Utopias

Bakgrunn

Mag.art i sosiologi i 1983, dr. polit. i 1994. Var forsker ved Gruppen for ressursstudier 1984-85. Var ansatt ved Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning 1986-94. Har hatt studie- og forskningsopphold ved Universität Bielefeld (Tyskland) og Rensselaer Polytechnic Institute (USA). Ble ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap i 1994.

Priser

Eugenio Battasti Award for the best article in Utopian Studies Volume 12, 2001.

 

 

Emneord: Politisk teori, Politiske utopier, Grønn politisk tenkning

Publikasjoner

• 2001: “Er utopienes tid likevel ikke forbi?”, s. 276-284 i Baldersheim, H., B. Hagtvet og K. Heidar (red.): Statsvitenskapelige utsyn. Kristiansand : Høyskoleforlaget.
• 2001: ”The Underestimation of Politics in Green Utopias: The Description of Politics in Huxley's Island , Le Guin's The Dispossessed , and Callenbach's Ecotopia .” Utopian Studies ,12, (1) s. 56-78.
• 2001: ”Vidunderlige nye verden?” Nytt Norsk Tidsskrift ,18, (4) s. 109-118.
• 2006: "Green utopianism and the Greening of Science and Higher Education." Organization & Environment 19, (1) s. 110-125.
• 2006: "Ist die politische Utopie wirklich tot?”, s. 345-359 i Rüdiger, Axel og Eva-Maria Seng (red.): Dimensionen der Politik: Aufklärung – Utopie – Demokratie. Festschrift für Richard Saage. Berlin: Duncker & Humblot.
• 2006: ”Utopier – noe for statsvitere?“ Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 22. (4) s. 420-433.
• 2007: (Sammen med Per Kristen Mydske og Arild Underdal): ”Markedstilpasning og internasjonalisering i miljøpolitikken.” Kap. 9 (s. 161-181) i Mydske, P. K., D. H. Claes og A. Lie (red.): Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Oslo: Universitetsforlaget.
• 2008: ”Et samfunn uten forbrytere og advokater? Om framstillingen av kriminalitetens årsaker og botemidler i noen kjente utopier.” Materialisten 36 (2/3)s. 5-26.
• 2009: ”Klimatrusler og grønne utopier.” Kap.14 (s. 223-235) i Malnes, R. (red.): Prekær politikk. Oslo: Gyldendal akademisk
 

Publisert 14. juni 2016 13:22 - Sist endret 15. juni 2016 13:29