Tom Christensen

Bilde av Tom Christensen
English version of this page
Telefon +47-22855163
Rom 838
Treffetider Mandag 13.00-14.00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Organisasjonsteori, herunder instrumentell og institusjonell teori.
 • Sentralforvaltningens oppbygging og virkemåte (data fra surveys i 1976,1986, 1996 og 2006)
 • Reformer i statlig forvaltning, for eksempel reformer i departement, tilsyn og direktorat, og statlige selskap, og statlig regionalisering, samt ulike policyområder som NAV-reformen, forsvar, høyere utdanning og forskning, helse, sikkerhet, immigrasjon, osv.
 • Komparative statlige reformer, særlig NPM og post-NPM reformer
 • Organisasjonsutforming i sentralforvaltningen spesielt, og utvikling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningspolitikk generelt.
 • Forvaltningsreformer i et komparativt perspektiv. Deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskernettverk og prosjekter. I den senere tid studier av New Public Management som reformbølge og nå særlig post-NPM-reformer.
 • leder en modul under et stort forskningsprosjekt om evaluering av NAV-reformen.
 • Arbeider med basis i organisasjonsteori for offentlig virksomhet, hovedsaklig i et strukturelt/instrumentelt perspektiv, men også knyttet til institusjonell teori

Undervisning

STV2410 , STV 4402, STV 4407
 

Bakgrunn

Tom Christensen ble mag. art ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 1974. Dr. philos, Universitetet i Tromsø i 1983. Tilknyttet Universitetet i Tromsø som vit. ass/stipendiat/amanuensis/første-amanuensis i perioden 1975-86. Senere professor II samme sted. Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiO, fra 1986-1993, professor fra 1993. Er forsker I i bistilling ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen.

 

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Institusjonell teori, Sentralforvaltningen, Offentlige reformer, Komparative reformer, New Public Management, Post-NPM

Publikasjoner

 • Aberbach, Joel D. & Christensen, Tom (2017). Academic Autonomy and Freedom Under Pressure: Severely Limited, or Alive and Kicking?. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170. . doi: DOI 10.1007/s11115-017-0394-2
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). Reforming the Norwegian Police Between Structure and Culture: Community Police or Emergency Police? . Public Policy and Administration.  ISSN 0952-0767. . doi: 10.1177/0952076717709523
 • Samset, Knut Fredrik & Christensen, Tom (2017). Ex Ante Project Evaluation and the Complexity of Early Decision-Making. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  17(1) . doi: 10.1007/s11115-015-0326-y Fulltekst i vitenarkiv
 • Wang, Bing & Christensen, Tom (2017). The Open Public Value Account and Comprehensive Social Development: An Assessment of China and the United States. Administration & Society.  ISSN 0095-3997.  49(6), s 852- 881 . doi: 10.1177/0095399715587522
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability in multilevel health care services: the case of Norway, In Paola Mattei (ed.),  Public Accountability and Health Care Governance. Public Management Reforms Between Austerity and Democracy.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-47298-4.  6.  s 115 - 146
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). COMPARING COORDINATION STRUCTURES FOR CRISIS MANAGEMENT IN SIX COUNTRIES. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  94(2), s 316- 332 . doi: 10.1111/padm.12186
 • Christensen, Tom & Fan, Yongmao (2016). Post-New Public Management: a new administrative paradigm for China?. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523. . doi: 10.1177/0020852316633513
 • Christensen, Tom & Gornitzka, Åse (2016). Reputation Management in Complex Environments — A Comparative Study of University Organizations. Higher Education Policy.  ISSN 0952-8733.  s 1- 18 . doi: 10.1057/s41307-016-0010-z
 • Christensen, Tom; Larsen, Flemming & Vrangbæk, Karsten (2016). Hybrid welfare administrative systems and changing accountability relations: comparing the development of the Danish and Norwegian systems., In Tom Christensen & Per Lægreid (ed.),  The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1-472-47059-1.  5.  s 61 - 74
 • Christensen, Tom & Lodge, Martin (2016). Accountability, transparency and societal security., In Tom Christensen & Per Lægreid (ed.),  The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1-472-47059-1.  12.  s 165 - 179
 • Christensen, Tom & Lodge, Martin (2016). Reputation Management in Social Security: A Comparative Analysis. American Review of Public Administration.  ISSN 0275-0740. . doi: 10.1177/0275074016670030
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). A Transformative Perspective, In Steven Van de Walle & Sandra Groeneveld (ed.),  Theory and Practice of Public Sector Reform.  Routledge.  ISBN 9781138887411.  2.  s 27 - 43
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability relations in unsettled situations: administrative reform and crisis, In Tom Christensen & Per Lægreid (ed.),  The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1-472-47059-1.  12.  s 165 - 179
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Introduction: accountability and welfare state reforms, In Tom Christensen & Per Lægreid (ed.),  The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1-472-47059-1.  1.  s 1 - 12
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Ambiguities of Accountability and Attention – Analyzing the Failure of a Preventive Security Project . Scandinavian journal of public administration.  ISSN 2001-7405.  20(1), s 21- 44
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for crisis management: building governance capacity and legitimacy . PAR. Public Administration Review.  ISSN 0033-3352.  76(6), s 887- 897 . doi: 10.1111/puar.12558
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Accountability and performance management: the Norwegian hospital, welfare, and immigration administration. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38(13), s 971- 982 . doi: 10.1080/01900692.2015.1069840
 • Christensen, Tom (2015). A new opera house: combining entrepreneurship, garbage can features and windows of opportunity. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  81(4), s 734- 751 . doi: 10.1177/0020852314558036
 • Christensen, Tom (2015). Direktoratsledelse, I: Stig O. Johannessen & Rune Glomseth (red.),  Politiledelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205480179.  Kapittel 8.  s 173 - 190
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). A Norwegian tradition of studying public administration. Bounded rationality and institutional features combined., In Marian Dohler; Jochen Franzke & Kai Wegrich (ed.),  Der gut organisierte Staat.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848720620.  Kapittel 3.  s 53 - 71
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Reputation management in times of crisis - how the police handled the Norwegian terrorist attack in 2011, In Arild Wæraas & Moshe Maor (ed.),  Organizational Reputation in the Public Sector.  Routledge.  ISBN 9780415729772.  6.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Strategic Management in Norwegian Welfare Administration, In E. Ferlie & R. Ongaro (ed.),  Strategic Management in Public Service Organizations.  Routledge.  ISBN 9780415855372.  6.3.  s 152 - 154
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2015). The challenges of coordination in national security management – the case of the terrorist attack in Norway. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  81(2), s 352- 372 . doi: 10.1177/0020852314564307
 • Jantz, Bastian; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Performance Management and Accountability: The Welfare Administration Reform in Norway and Germany. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38(13), s 947- 959 . doi: 10.1080/01900692.2015.1069838
 • Mattei, Paola; Christensen, Tom & Pilaar, Jeremy (2015). Conflicting Accountabilities in the 2012 Health Care Reforms in England.. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38, s 461- 472
 • Aberbach, Joel D. & Christensen, Tom (2014). Why Reforms So Often Disappoint. American Review of Public Administration.  ISSN 0275-0740.  44(1), s 3- 16 . doi: 10.1177/0275074013504128
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  37(2), s 171- 195 . doi: 10.1111/1467-9477.12019
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2014). Joined-up government for welfare administration reform in Norway. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  14(4), s 439- 456 . doi: 10.1007/s11115-013-0237-8
 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2014). Global Pressures and National Cultures: A Nordic University Template?, In Paola Mattei (ed.),  University Adaptation in Difficult Economic Times.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-998939-3.  Kapittel 3.  s 30 - 51
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Performance and Accountability-A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  s 1- 19 . doi: 10.1007/s11115-013-0267-2
 • Dong, Lisheng; Christensen, Tom & Painter, Martin (2014). Health Care Reform in China: An Analysis of Development Trends and Lack of Implementation. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494.  17(4), s 493- 514 . doi: 10.1080/10967494.2014.958802
 • Lisheng, Dong; Christensen, Tom; Zhiqin, Shou & Painter, Martin (2014). One-Stop Reform in China as Sequencing: A Case of Chuzhou City. Journal of US-China Public Administration.  ISSN 1548-6591.  11(7), s 564- 578
 • Lisheng, Dong; Qun, Cui & Christensen, Tom (2014). Local Public Service Provision in China - An Institutional Analysis.. Croatian and Comparative Public Administration.  ISSN 1848-0357.  15(3), s 617- 644
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per & Midtbø, Tor (2013). The people and structure solution? Collegial administration in Norway, In Janine O'Flynn; Deborah Blackman & John Halligan (ed.),  Crossing Boundaries in Public Management and Policy.  Routledge.  ISBN 978-0-415-67824-7.  Kap.7.  s 111 - 124
 • Christensen, Tom (2013). New Public Management and Beyond: The Hybridization of Public Sector Reform, In Gili Drori (ed.),  Global Themes and Local Variations in Organization and Management. Perspectives and Glocalization.  Routledge.  ISBN 978-0-415-80760-9.  12.  s 161 - 174
 • Christensen, Tom; Johannessen, Mathias & Lægreid, Per (2013). A system under stress: the Icelandic volcano ash crisis. Journal of Contingencies and Crisis Management.  ISSN 0966-0879.  21(2), s 71- 81 . doi: 10.1111/1468-5973.12005
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Contexts and administrative reforms: a transformative approach , In Christopher Pollitt (ed.),  Context in public policy and management.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78195-513-0.  10.  s 131 - 156
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). SCANCOR and Norwegian public administration research development. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  15(4), s 91- 110
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Welfare administration refrom between coordination and specialization. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  36(8), s 555- 566
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise Hellebø (2013). After a terrorist attack: challenges for political and administrative leadership in Norway . Journal of Contingencies and Crisis Management.  ISSN 0966-0879.  21(3), s 167- 177 . doi: 10.1111/1468-5973.12019
 • Ramirez, Francisco & Christensen, Tom (2013). The formalization of the university: rules, roots, and routes. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  65(6), s 695- 708 . doi: 10.1007/s10734-012-9571-y
 • Reichersdorfer, Johannes; Christensen, Tom & Vrangbæk, Karsten (2013). Accountability of immigration administration: comparing crises in Norway, Denmark and Germany. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  79(2), s 271- 291 . doi: 10.1177/0020852313478251
 • Samset, Knut Fredrik & Christensen, Tom (2013). Evaluering av prosjekter ex ante og expost - og beslutningsprosessenes kompleksitet og betydning, I: Anne Halvorsen; Einar Lier Madsen & Nina Jentoft (red.),  Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1331-3.  7.  s 102 - 119
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per & Midtbø, Tor (2012). Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  12, s 367- 382
 • Christensen, Tom (2012). Global Ideas and Modern Public Sector Reforms: A Theoretical Elaboration and Empirical Discussion of a Neoinstitutional Theory. American Review of Public Administration.  ISSN 0275-0740.  42(6), s 635- 653 . doi: 10.1177/0275074012452113
 • Christensen, Tom (2012). Organization Theory and Public Administration, In B.Guy Peters & Jon Pierre (ed.),  The SAGE Handbook of Public Administration.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4462-0050-6.  Part 3.  s 149 - 156
 • Christensen, Tom (2012). Post-NPM and changing public governance. Meiji Journal of Political Science and Economics.  ISSN 2186-7682.  1(1), s 1- 11
 • Christensen, Tom; Dong, Lisheng; Painter, Martin & Walker, Richard M. (2012). Imitating the West? Evidence on Administrative Reform from the Upper Echelons of Chinese Provincial Government. PAR. Public Administration Review.  ISSN 0033-3352.  72(6), s 798-806 . doi: 10.1111/j.1540-6210.2012.02582.x
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). A special breed? – a longitudinal and cross-sectional study of Norwegian budgeting and financial civil servants. Financial Accountability and Management.  ISSN 0267-4424.  28(1), s 101- 120 . doi: 10.1111/j.1468-0408.2011.00538.x
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Administrative Reforms in Western Democracies, In B.Guy Peters & Jon Pierre (ed.),  The SAGE Handbook of Public Administration.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4462-0050-6.  37.  s 577 - 589
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Competing principles of agency organization - the reorganization of a reform. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  78(4), s 579- 596 . doi: 10.1177/0020852312455306
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Governance and Administrative Reforms, In David Levi-Faur (ed.),  The Oxford Handbook of Governance.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-956053-0.  Kapittel 18.  s 255 - 267
 • Christensen, Tom (2011). Japanese University Reform - Hybridity in Governance and Management. Higher Education Policy.  ISSN 0952-8733.  24(1), s 127- 142 . doi: 10.1057/hep.2010.28
 • Christensen, Tom (2011). The Norwegian front-end governance regime of major public projects: A theoretically based analysis and evaluation. International Journal of Managing Projects in Business.  ISSN 1753-8378.  4(2), s 218- 239
 • Christensen, Tom (2011). The development and current features of the Norwegian civil service system, In Frits M. Van der Meer (ed.),  Civil Service Systems in Western Europe.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-84844-243-6.  Kapittel 4.  s 67 - 98
 • Christensen, Tom (2011). University governance reforms: potential problems of more autonomy?. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  62(4), s 503- 517 . doi: 10.1007/s10734-010-9401-z
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2011). Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway. Administration & Society.  ISSN 0095-3997.  43(5), s 561- 594 . doi: 10.1177/0095399711412914
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2011). Kriseledelse: et spørsmål om tillit - og selvtillit, I: Anne Lise Fimreite; Peter Lango; Per Lægreid & Lise Hellebø Rykkja (red.),  Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01816-4.  Kapittel 12.  s 237 - 252

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (ed.) (2016). The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge.  ISBN 978-1-472-47059-1.  294 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02574-2.  240 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023250.  264 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023250.  259 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2017). How to Balance Individual Rights and Societal Security? The View of Civil Servants.
 • Rykkja, Lise H.; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2017). The co-evolution of reputtion management, governance capacity, legitimacy and accountability in crisis management.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Accountability in Unsettled situations: Reforms and Crises.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). An Organizational Approach to Public Administration.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2016). Organizational Innovation and Multiple Forms of Accountability in the Post-New Public Management Era., In Jacob Torfing & Peter Triantafillou (ed.),  Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-08898-6.  15.  s 290 - 310
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for Crisis Management. The Police reform in Norway - between strudture and culture..
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Reforming the Norwegian Police Between Structure and Culture. Community or Emergency Police?.
 • Christensen, Tom (2015). Statsvitenskapelig organisasjonsforskning i Norge - utvikling av teori og praksis.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(1), s 50- 61
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Accountability relations in unsettled situations: Administrative reforms and crises.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Jantz, Bastian (2015). Performance management and accountability. Challenges, dilemmas and ambiguitets..
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Performance Management and accountability of welfare state agencies. The case of Norwegian hospitals, welfare and immigration administration.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Collaboration in a multolevel health service system - Challenges of accountability.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Governance of wicked issues. A comparative analysis of coordination for societal security in Europe.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). The Governance of wicked issues. European cross country analysis of coordination for societal security.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New Public Management era.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New public Management era.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Reputation Management in times of crisis - how the police handled the Norwegian terrorist atack in 2011.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Jantz, Bastian (2014). In search of the Holy Grail - accountability and performance in welfare administration reforms.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Crisis Management organization: Building Governance Capacity and Legitimacy.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Crisis management organization. Building governance capacity and legitimacy.
 • Jantz, Bastian; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Accountability and performance in welfare administration reforms. Comparing Norway and Germany.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New Public Management era.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Performance and accountability - a theoretical discussion and an empirical assessment.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2013). Ambiguities of accountability - analyzing the failure of a preventive project in Norway.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2013). Wicked Problems and the Challenge of Transboundary Coordination: The Case of Emergency Preparedness and Crisis Management in Norway .
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Changing accountability relations in welfare state reforms. Lessons from Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). The many faces of accountability - comparing reforms inwelfare, hospitals and immigration.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Context and Administrative Reform. A Tansformative Approach.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Governance and administrative reforms.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Welfare Reforms and Wicked Issues - from coupling to decoupling.
 • Fimreite, Anne Lise; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Joined-Up Government: Reform Challenges, Experiences and Accountability Relaions.
 • Rykkja, Lise Hellebø; Lægreid, Per & Christensen, Tom (2012). How to cope with a terrorist attack? - A challenge for the political and administrative leadershp .
 • Rykkja, Lise Hellebø; Lægreid, Per & Christensen, Tom (2012). How to cope with a terrorist attack? - a challenge for the political and administrative leadership.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms.
 • Christensen, Tom (2011). Public Management Reform and Modernization. Trajectories of Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal and Spain. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494.  14(2), s 256- 257 . doi: 10.1080/10967494.2011.590739
 • Christensen, Tom; Johannesen, M & Lægreid, Per (2011). A System under Stress – the Icelandic Volcano ash Crisis.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 16. jan. 2017 14:18