Tom Christensen

Bilde av Tom Christensen
English version of this page
Telefon +47-22855163
Faks +47-22854411
Rom 838
Treffetider Mandag 13.00-14.00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Organisasjonsteori, herunder instrumentell og institusjonell teori.
 • Sentralforvaltningens oppbygging og virkemåte (data fra surveys i 1976,1986, 1996 og 2006)
 • Reformer i statlig forvaltning, for eksempel reformer i departement, tilsyn og direktorat, og statlige selskap, og statlig regionalisering, samt ulike policyområder som NAV-reformen, forsvar, høyere utdanning og forskning, helse, sikkerhet, immigrasjon, osv.
 • Komparative statlige reformer, særlig NPM og post-NPM reformer
 • Organisasjonsutforming i sentralforvaltningen spesielt, og utvikling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningspolitikk generelt.
 • Forvaltningsreformer i et komparativt perspektiv. Deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskernettverk og prosjekter. I den senere tid studier av New Public Management som reformbølge og nå særlig post-NPM-reformer.
 • leder en modul under et stort forskningsprosjekt om evaluering av NAV-reformen.
 • Arbeider med basis i organisasjonsteori for offentlig virksomhet, hovedsaklig i et strukturelt/instrumentelt perspektiv, men også knyttet til institusjonell teori

Undervisning

STV2410 , STV 4402, STV 4407
 

Bakgrunn

Tom Christensen ble mag. art ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 1974. Dr. philos, Universitetet i Tromsø i 1983. Tilknyttet Universitetet i Tromsø som vit. ass/stipendiat/amanuensis/første-amanuensis i perioden 1975-86. Senere professor II samme sted. Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiO, fra 1986-1993, professor fra 1993. Er forsker I i bistilling ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen.

 

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Institusjonell teori, Sentralforvaltningen, Offentlige reformer, Komparative reformer, New Public Management, Post-NPM

Publikasjoner

 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Ambiguities of Accountability and Attention – Analyzing the Failure of a Preventive Security Project. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration.  ISSN 2000-8058.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2016). Organizing for Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy . PAR. Public Administration Review.  ISSN 0033-3352. . doi: DOI: 10.1111/puar.12558
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Accountability and performance management: the Norwegian hospital, welfare, and immigration administration. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38(13), s 971- 982 . doi: 10.1080/01900692.2015.1069840
 • Christensen, Tom (2015). A new opera house: combining entrepreneurship, garbage can features and windows of opportunity. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  81(4), s 734- 751 . doi: 10.1177/0020852314558036
 • Christensen, Tom (2015). Direktoratsledelse, I:  Politiledelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205480179.  Kapittel 8.  s 173 - 190
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2015). Comparing Coordination Structures for Crisis Management in Six Countries. Public Administration.  ISSN 0033-3298. . doi: 10.1111/padm.12186
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). A Norwegian tradition of studying public administration. Bounded rationality and institutional features combined., In  Der gut organisierte Staat.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848720620.  Kapittel 3.  s 53 - 71
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Reputation management in times of crisis - how the police handled the Norwegian terrorist attack in 2011, In  Organizational Reputation in the Public Sector.  Routledge.  ISBN 9780415729772.  6.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Strategic Management in Norwegian Welfare Administration, In  Strategic Management in Public Service Organizations.  Routledge.  ISBN 9780415855372.  6.3.  s 152 - 154
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2015). The challenges of coordination in national security management – the case of the terrorist attack in Norway. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  81(2), s 352- 372 . doi: 10.1177/0020852314564307
 • Jantz, Bastian; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Performance Management and Accountability: The Welfare Administration Reform in Norway and Germany. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38(13), s 947- 959 . doi: 10.1080/01900692.2015.1069838
 • Mattei, Paola; Christensen, Tom & Pilaar, Jeremy (2015). Conflicting Accountabilities in the 2012 Health Care Reforms in England.. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38, s 461- 472
 • Samset, Knut Fredrik & Christensen, Tom (2015). Ex Ante Project Evaluation and the Complexity of Early Decision-Making. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  15(2), s 1- 17 . doi: 10.1007/s11115-015-0326-y
 • Aberbach, Joel D. & Christensen, Tom (2014). Why Reforms So Often Disappoint. American Review of Public Administration.  ISSN 0275-0740.  44(1), s 3- 16 . doi: 10.1177/0275074013504128
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  37(2), s 171- 195 . doi: 10.1111/1467-9477.12019
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2014). Joined-up government for welfare administration reform in Norway. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  14(4), s 439- 456 . doi: 10.1007/s11115-013-0237-8
 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2014). Global Pressures and National Cultures: A Nordic University Template?, In  University Adaptation in Difficult Economic Times.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-998939-3.  Kapittel 3.  s 30 - 51
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Performance and Accountability-A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  s 1- 19 . doi: 10.1007/s11115-013-0267-2
 • Dong, Lisheng; Christensen, Tom & Painter, Martin (2014). Health Care Reform in China: An Analysis of Development Trends and Lack of Implementation. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494.  17(4), s 493- 514 . doi: 10.1080/10967494.2014.958802
 • Lisheng, Dong; Christensen, Tom; Zhiqin, Shou & Painter, Martin (2014). One-Stop Reform in China as Sequencing: A Case of Chuzhou City. Journal of US-China Public Administration.  ISSN 1548-6591.  11(7), s 564- 578
 • Lisheng, Dong; Qun, Cui & Christensen, Tom (2014). Local Public Service Provision in China - An Institutional Analysis.. Croatian and Comparative Public Administration.  ISSN 1848-0357.  15(3), s 617- 644
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per & Midtbø, Tor (2013). The people and structure solution? Collegial administration in Norway, In  Crossing Boundaries in Public Management and Policy.  Routledge.  ISBN 978-0-415-67824-7.  Kap.7.  s 111 - 124
 • Christensen, Tom (2013). New Public Management and Beyond: The Hybridization of Public Sector Reform, In  Global Themes and Local Variations in Organization and Management. Perspectives and Glocalization.  Routledge.  ISBN 978-0-415-80760-9.  12.  s 161 - 174
 • Christensen, Tom; Johannessen, Mathias & Lægreid, Per (2013). A system under stress: the Icelandic volcano ash crisis. Journal of Contingencies and Crisis Management.  ISSN 0966-0879.  21(2), s 71- 81 . doi: 10.1111/1468-5973.12005
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Contexts and administrative reforms: a transformative approach , In  Context in public policy and management.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78195-513-0.  10.  s 131 - 156
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). SCANCOR and Norwegian public administration research development. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  15(4), s 91- 110
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Welfare administration refrom between coordination and specialization. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  36(8), s 555- 566
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise Hellebø (2013). After a terrorist attack: challenges for political and administrative leadership in Norway . Journal of Contingencies and Crisis Management.  ISSN 0966-0879.  21(3), s 167- 177 . doi: 10.1111/1468-5973.12019
 • Ramirez, Francisco & Christensen, Tom (2013). The formalization of the university: rules, roots, and routes. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  65(6), s 695- 708 . doi: 10.1007/s10734-012-9571-y
 • Reichersdorfer, Johannes; Christensen, Tom & Vrangbæk, Karsten (2013). Accountability of immigration administration: comparing crises in Norway, Denmark and Germany. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  79(2), s 271- 291 . doi: 10.1177/0020852313478251
 • Samset, Knut Fredrik & Christensen, Tom (2013). Evaluering av prosjekter ex ante og expost - og beslutningsprosessenes kompleksitet og betydning, I:  Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1331-3.  7.  s 102 - 119
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per & Midtbø, Tor (2012). Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  12, s 367- 382
 • Christensen, Tom (2012). Global Ideas and Modern Public Sector Reforms: A Theoretical Elaboration and Empirical Discussion of a Neoinstitutional Theory. American Review of Public Administration.  ISSN 0275-0740.  42(6), s 635- 653 . doi: 10.1177/0275074012452113
 • Christensen, Tom (2012). Organization Theory and Public Administration, In  The SAGE Handbook of Public Administration.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4462-0050-6.  Part 3.  s 149 - 156
 • Christensen, Tom (2012). Post-NPM and changing public governance. Meiji Journal of Political Science and Economics.  ISSN 2186-7682.  1(1), s 1- 11
 • Christensen, Tom; Dong, Lisheng; Painter, Martin & Walker, Richard M. (2012). Imitating the West? Evidence on Administrative Reform from the Upper Echelons of Chinese Provincial Government. PAR. Public Administration Review.  ISSN 0033-3352.  72(6), s 798-806 . doi: 10.1111/j.1540-6210.2012.02582.x
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). A special breed? – a longitudinal and cross-sectional study of Norwegian budgeting and financial civil servants. Financial Accountability and Management.  ISSN 0267-4424.  28(1), s 101- 120 . doi: 10.1111/j.1468-0408.2011.00538.x
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Administrative Reforms in Western Democracies, In  The SAGE Handbook of Public Administration.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4462-0050-6.  37.  s 577 - 589
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Competing principles of agency organization - the reorganization of a reform. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  78(4), s 579- 596 . doi: 10.1177/0020852312455306
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Governance and Administrative Reforms, In  The Oxford Handbook of Governance.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-956053-0.  Kapittel 18.  s 255 - 267
 • Christensen, Tom (2011). Japanese University Reform - Hybridity in Governance and Management. Higher Education Policy.  ISSN 0952-8733.  24(1), s 127- 142 . doi: 10.1057/hep.2010.28
 • Christensen, Tom (2011). The Norwegian front-end governance regime of major public projects: A theoretically based analysis and evaluation. International Journal of Managing Projects in Business.  ISSN 1753-8378.  4(2), s 218- 239
 • Christensen, Tom (2011). The development and current features of the Norwegian civil service system, In  Civil Service Systems in Western Europe.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-84844-243-6.  Kapittel 4.  s 67 - 98
 • Christensen, Tom (2011). University governance reforms: potential problems of more autonomy?. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  62(4), s 503- 517 . doi: 10.1007/s10734-010-9401-z
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2011). Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway. Administration & Society.  ISSN 0095-3997.  43(5), s 561- 594 . doi: 10.1177/0095399711412914
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2011). Kriseledelse: et spørsmål om tillit - og selvtillit, I:  Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01816-4.  Kapittel 12.  s 237 - 252
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Administrative Reforms and the Complexification of Competencies Requested for Civil Servants, In  Administrative Reforms and Democratic Governance.  Routledge.  ISBN 978-0-415-55721-4.  Kapittel 3.  s 41 - 54
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Beyond NPM? Some Development Features, In  The Ashgate Research Companion to New Public Management.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7806-9.  Kapittel 27.  s 391 - 403
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Complexity and hybrid public administration - theoretical and empirical challenges. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  11(4), s 407- 423 . doi: 10.1007/s11115-010-0141-4
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Democracy and administrative policy: Contrasting elements of New Public Management (npm) and post-NPM. European Political Science Review.  ISSN 1755-7739.  3(1), s 125- 146
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Ethics and Administrative Reforms: A study of ethical guidelines in the central civil service. Public Management Review.  ISSN 1471-9037.  13(3), s 459- 477 . doi: 10.1080/14719037.2011.553320
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Introduction, In  The Ashgate Research Companion to New Public Management.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7806-9.  Kapittel 1.  s 1 - 13
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Post-NPM Reforms: Whole of Government Approaches as a New Trend , In  Research in Public Policy Analysis and Management.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-110-7.  Chapter 2.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). The New Regulatory Orthodoxy: A Critical Assessment, In  Handbook on the Politics of Regulation.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 84844 005 0.  Chapter 26.  s 361 - 372
 • Lægreid, Per & Christensen, Tom (2011). The new regulatory ortodoxy: a critical assessment, In  Handbook on the Politics of Regulation.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 84844 005 0.  Chapter 26.  s 361 - 372
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2010). How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the anorwegian welfare administration reform. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  88(1), s 232- 246 . doi: 10.1111/j.1467-9299.2010.01809.x
 • Christensen, Tom (2010). Transcending New Public Management. Økonomi & politik.  ISSN 0030-1906.  83(1), s 3- 13
 • Christensen, Tom (2010). University Governance Reforms - Putting the Japanese Experience into Perspective. The Journal of Finance and Management in Colleges and Universities.  ISSN 1349-3477.  (7), s 205- 229
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2010). Increased Complexity in Public sector Organizations - the challenges of Combining NPM and Post-NPM, In  Governance of public sector organizations : proliferation, autonomy and performance.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0230-23820-6.  Kapittel 13.  s 255 - 275
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2010). Perceptions regarding ICT Use in Norwegian Central Government. Journal of Information Technology & Politics.  ISSN 1933-1681.  7(1), s 3- 21 . doi: 10.1080/19331680903080603

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02574-2.  240 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023250.  264 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023250.  259 s.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). The Ashgate Research Companion to New Public Management. Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7806-9.  505 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Larsen, Helge O.; Lægreid, Per & Roness, Paul (2010). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01620-7.  269 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom (2015). Statsvitenskapelig organisasjonsforskning i Norge - utvikling av teori og praksis.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(1), s 50- 61
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Accountability relations in unsettled situations: Administrative reforms and crises.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Jantz, Bastian (2015). Performance management and accountability. Challenges, dilemmas and ambiguitets..
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Performance Management and accountability of welfare state agencies. The case of Norwegian hospitals, welfare and immigration administration.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Collaboration in a multolevel health service system - Challenges of accountability.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Governance of wicked issues. A comparative analysis of coordination for societal security in Europe.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). The Governance of wicked issues. European cross country analysis of coordination for societal security.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New Public Management era.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New public Management era.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Reputation Management in times of crisis - how the police handled the Norwegian terrorist atack in 2011.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Jantz, Bastian (2014). In search of the Holy Grail - accountability and performance in welfare administration reforms.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Crisis Management organization: Building Governance Capacity and Legitimacy.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Crisis management organization. Building governance capacity and legitimacy.
 • Jantz, Bastian; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Accountability and performance in welfare administration reforms. Comparing Norway and Germany.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New Public Management era.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Performance and accountability - a theoretical discussion and an empirical assessment.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2013). Ambiguities of accountability - analyzing the failure of a preventive project in Norway.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2013). Wicked Problems and the Challenge of Transboundary Coordination: The Case of Emergency Preparedness and Crisis Management in Norway .
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Changing accountability relations in welfare state reforms. Lessons from Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). The many faces of accountability - comparing reforms inwelfare, hospitals and immigration.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Context and Administrative Reform. A Tansformative Approach.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Governance and administrative reforms.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Welfare Reforms and Wicked Issues - from coupling to decoupling.
 • Fimreite, Anne Lise; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Joined-Up Government: Reform Challenges, Experiences and Accountability Relaions.
 • Rykkja, Lise Hellebø; Lægreid, Per & Christensen, Tom (2012). How to cope with a terrorist attack? - A challenge for the political and administrative leadershp .
 • Rykkja, Lise Hellebø; Lægreid, Per & Christensen, Tom (2012). How to cope with a terrorist attack? - a challenge for the political and administrative leadership.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms.
 • Christensen, Tom (2011). Public Management Reform and Modernization. Trajectories of Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal and Spain. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494.  14(2), s 256- 257 . doi: 10.1080/10967494.2011.590739
 • Christensen, Tom; Johannesen, M & Lægreid, Per (2011). A System under Stress – the Icelandic Volcano ash Crisis.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations – the forgotten side of public sector reform.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations – the forgotten side of public sector reform.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Competing principles of agency organization – the reorganization of a reform.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Competing principles of agency organization – the reorganization of a reform.
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per & Midtbø, Tor (2010). Working across boundaries: Collegial administration in central government - scope, variation and effects.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 22. apr. 2015 14:37