print logo

Tom Christensen

Bilde av Tom Christensen
English version of this page
Telefon +47-22855163
Faks +47-22854411
Rom 838
Treffetider Mandag 13.00-14.00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Organisasjonsteori, herunder instrumentell og institusjonell teori.
 • Sentralforvaltningens oppbygging og virkemåte (data fra surveys i 1976,1986, 1996 og 2006)
 • Reformer i statlig forvaltning, for eksempel reformer i departement, tilsyn og direktorat, og statlige selskap, og statlig regionalisering, samt ulike policyområder som NAV-reformen, forsvar, høyere utdanning og forskning, helse, sikkerhet, immigrasjon, osv.
 • Komparative statlige reformer, særlig NPM og post-NPM reformer
 • Organisasjonsutforming i sentralforvaltningen spesielt, og utvikling av kunnskapsgrunnlaget for forvaltningspolitikk generelt.
 • Forvaltningsreformer i et komparativt perspektiv. Deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskernettverk og prosjekter. I den senere tid studier av New Public Management som reformbølge og nå særlig post-NPM-reformer.
 • leder en modul under et stort forskningsprosjekt om evaluering av NAV-reformen.
 • Arbeider med basis i organisasjonsteori for offentlig virksomhet, hovedsaklig i et strukturelt/instrumentelt perspektiv, men også knyttet til institusjonell teori

Undervisning

STV2410 , STV 4402, STV 4407
 

Bakgrunn

Tom Christensen ble mag. art ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo i 1974. Dr. philos, Universitetet i Tromsø i 1983. Tilknyttet Universitetet i Tromsø som vit. ass/stipendiat/amanuensis/første-amanuensis i perioden 1975-86. Senere professor II samme sted. Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, UiO, fra 1986-1993, professor fra 1993. Er forsker I i bistilling ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen.

 

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Institusjonell teori, Sentralforvaltningen, Offentlige reformer, Komparative reformer, New Public Management, Post-NPM

Publikasjoner

 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Accountability and Performance Management: The Norwegian Hospital, Welfare, and Immigration Administration. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38(13), s 971- 982 . doi: 10.1080/01900692.2015.1069840
 • Christensen, Tom (2015). Direktoratsledelse, I: Stig O. Johannessen & Rune Glomseth (red.),  Politiledelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205480179.  Kapittel 8.  s 173 - 190
 • Christensen, Tom (2015). Statsvitenskapelig organisasjonsforskning i Norge - utvikling av teori og praksis.. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(1), s 50- 61
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2015). Comparing Coordination Structures for Crisis Management in Six Countries. Public Administration.  ISSN 0033-3298. . doi: 10.1111/padm.12186
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). A Norwegian tradition of studying public administration. Bounded rationality and institutional features combined., In Marian Dohler; Jochen Franzke & Kai Wegrich (ed.),  Der gut organisierte Staat.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783848720620.  Kapittel 3.  s 53 - 71
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Reputation management in times of crisis - how the police handled the Norwegian terrorist attack in 2011, In Arild Wæraas & Moshe Maor (ed.),  Organizational Reputation in the Public Sector.  Routledge.  ISBN 9780415729772.  6.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2015). Ambiguities of Accountability and Attention – Analyzing the Failure of a Preventive Security Project. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration.  ISSN 2000-8058.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2015). The challenges of coordination in national security management – the case of the terrorist attack in Norway. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  81(2), s 352- 372 . doi: 10.1177/0020852314564307
 • Jantz, Bastian; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2015). Performance Management and Accountability: The Welfare Administration Reform in Norway and Germany. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38(13), s 947- 959
 • Mattei, Paola; Christensen, Tom & Pilaar, Jeremy (2015). Conflicting Accountabilities in the 2012 Health Care Reforms in England.. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  38, s 461- 472
 • Samset, Knut Fredrik & Christensen, Tom (2015). Ex Ante Project Evaluation and the Complexity of Early Decision-Making. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  15(2), s 1- 17 . doi: 10.1007/s11115-015-0326-y
 • Aberbach, Joel D. & Christensen, Tom (2014). Why Reforms So Often Disappoint. American Review of Public Administration.  ISSN 0275-0740.  44(1), s 3- 16 . doi: 10.1177/0275074013504128
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). The Many Faces of Accountability: Comparing Reforms in Welfare, Hospitals and Migration. Scandinavian Political Studies.  ISSN 0080-6757.  37(2), s 171- 195 . doi: 10.1111/1467-9477.12019
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2014). Joined-up government for welfare administration reform in Norway. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  14(4), s 439- 456 . doi: 10.1007/s11115-013-0237-8
 • Christensen, Tom; Gornitzka, Åse & Maassen, Peter (2014). Global Pressures and National Cultures: A Nordic University Template?, In Paola Mattei (ed.),  University Adaptation in Difficult Economic Times.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-998939-3.  Kapittel 3.  s 30 - 51
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Performance and Accountability-A Theoretical Discussion and an Empirical Assessment. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  s 1- 19 . doi: 10.1007/s11115-013-0267-2
 • Dong, Lisheng; Christensen, Tom & Painter, Martin (2014). Health Care Reform in China: An Analysis of Development Trends and Lack of Implementation. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494.  17(4), s 493- 514 . doi: 10.1080/10967494.2014.958802
 • Lisheng, Dong; Christensen, Tom; Zhiqin, Shou & Painter, Martin (2014). One-Stop Reform in China as Sequencing: A Case of Chuzhou City. Journal of US-China Public Administration.  ISSN 1548-6591.  11(7), s 564- 578
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per & Midtbø, Tor (2013). The people and structure solution? Collegial administration in Norway, In Janine O'Flynn; Deborah Blackman & John Halligan (ed.),  Crossing Boundaries in Public Management and Policy.  Routledge.  ISBN 978-0-415-67824-7.  Kap.7.  s 111 - 124
 • Christensen, Tom (2013). New Public Management and Beyond: The Hybridization of Public Sector Reform, In Gili Drori (ed.),  Global Themes and Local Variations in Organization and Management. Perspectives and Glocalization.  Routledge.  ISBN 978-0-415-80760-9.  12.  s 161 - 174
 • Christensen, Tom; Johannessen, Mathias & Lægreid, Per (2013). A system under stress: the Icelandic volcano ash crisis. Journal of Contingencies and Crisis Management.  ISSN 0966-0879.  21(2), s 71- 81 . doi: 10.1111/1468-5973.12005
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Contexts and administrative reforms: a transformative approach , In Christopher Pollitt (ed.),  Context in public policy and management.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78195-513-0.  10.  s 131 - 156
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). SCANCOR and Norwegian public administration research development. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  15(4), s 91- 110
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Welfare administration refrom between coordination and specialization. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  36(8), s 555- 566
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise Hellebø (2013). After a terrorist attack: challenges for political and administrative leadership in Norway . Journal of Contingencies and Crisis Management.  ISSN 0966-0879.  21(3), s 167- 177 . doi: 10.1111/1468-5973.12019
 • Ramirez, Francisco & Christensen, Tom (2013). The formalization of the university: rules, roots, and routes. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  65(6), s 695- 708 . doi: 10.1007/s10734-012-9571-y
 • Reichersdorfer, Johannes; Christensen, Tom & Vrangbæk, Karsten (2013). Accountability of immigration administration: comparing crises in Norway, Denmark and Germany. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  79(2), s 271- 291 . doi: 10.1177/0020852313478251
 • Samset, Knut Fredrik & Christensen, Tom (2013). Evaluering av prosjekter ex ante og expost - og beslutningsprosessenes kompleksitet og betydning, I: Anne Halvorsen; Einar Lier Madsen & Nina Jentoft (red.),  Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1331-3.  7.  s 102 - 119
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per & Midtbø, Tor (2012). Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  12, s 367- 382
 • Christensen, Tom (2012). Global Ideas and Modern Public Sector Reforms: A Theoretical Elaboration and Empirical Discussion of a Neoinstitutional Theory. American Review of Public Administration.  ISSN 0275-0740.  42(6), s 635- 653 . doi: 10.1177/0275074012452113
 • Christensen, Tom (2012). Organization Theory and Public Administration, In B.Guy Peters & Jon Pierre (ed.),  The SAGE Handbook of Public Administration.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4462-0050-6.  Part 3.  s 149 - 156
 • Christensen, Tom (2012). Post-NPM and changing public governance. Meiji Journal of Political Science and Economics.  ISSN 2186-7682.  1(1), s 1- 11
 • Christensen, Tom; Dong, Lisheng; Painter, Martin & Walker, Richard M. (2012). Imitating the West? Evidence on Administrative Reform from the Upper Echelons of Chinese Provincial Government. PAR. Public Administration Review.  ISSN 0033-3352.  72(6), s 798-806 . doi: 10.1111/j.1540-6210.2012.02582.x
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). A special breed? – a longitudinal and cross-sectional study of Norwegian budgeting and financial civil servants. Financial Accountability and Management.  ISSN 0267-4424.  28(1), s 101- 120 . doi: 10.1111/j.1468-0408.2011.00538.x
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Administrative Reforms in Western Democracies, In B.Guy Peters & Jon Pierre (ed.),  The SAGE Handbook of Public Administration.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4462-0050-6.  37.  s 577 - 589
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Competing principles of agency organization - the reorganization of a reform. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  78(4), s 579- 596 . doi: 10.1177/0020852312455306
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Governance and Administrative Reforms, In David Levi-Faur (ed.),  The Oxford Handbook of Governance.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-956053-0.  Kapittel 18.  s 255 - 267
 • Christensen, Tom (2011). Japanese University Reform - Hybridity in Governance and Management. Higher Education Policy.  ISSN 0952-8733.  24(1), s 127- 142 . doi: 10.1057/hep.2010.28
 • Christensen, Tom (2011). The Norwegian front-end governance regime of major public projects: A theoretically based analysis and evaluation. International Journal of Managing Projects in Business.  ISSN 1753-8378.  4(2), s 218- 239
 • Christensen, Tom (2011). The development and current features of the Norwegian civil service system, In Frits M. Van der Meer (ed.),  Civil Service Systems in Western Europe.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-84844-243-6.  Kapittel 4.  s 67 - 98
 • Christensen, Tom (2011). University governance reforms: potential problems of more autonomy?. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  62(4), s 503- 517 . doi: 10.1007/s10734-010-9401-z
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2011). Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway. Administration & Society.  ISSN 0095-3997.  43(5), s 561- 594 . doi: 10.1177/0095399711412914
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2011). Kriseledelse: et spørsmål om tillit - og selvtillit, I: Anne Lise Fimreite; Peter Lango; Per Lægreid & Lise Hellebø Rykkja (red.),  Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01816-4.  Kapittel 12.  s 237 - 252
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Administrative Reforms and the Complexification of Competencies Requested for Civil Servants, In Jean-Michel Eymeri-Douzans & Jon Pierre (ed.),  Administrative Reforms and Democratic Governance.  Routledge.  ISBN 978-0-415-55721-4.  Kapittel 3.  s 41 - 54
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Beyond NPM? Some Development Features, In Tom Christensen & Per Lægreid (ed.),  The Ashgate Research Companion to New Public Management.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7806-9.  Kapittel 27.  s 391 - 403
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Complexity and hybrid public administration - theoretical and empirical challenges. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  11(4), s 407- 423 . doi: 10.1007/s11115-010-0141-4
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Democracy and administrative policy: Contrasting elements of New Public Management (npm) and post-NPM. European Political Science Review.  ISSN 1755-7739.  3(1), s 125- 146
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Ethics and Administrative Reforms: A study of ethical guidelines in the central civil service. Public Management Review.  ISSN 1471-9037.  13(3), s 459- 477 . doi: 10.1080/14719037.2011.553320
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Introduction, In Tom Christensen & Per Lægreid (ed.),  The Ashgate Research Companion to New Public Management.  Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7806-9.  Kapittel 1.  s 1 - 13
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Post-NPM Reforms: Whole of Government Approaches as a New Trend , In Steven Van de Walle & Sandra Groeneveld (ed.),  Research in Public Policy Analysis and Management.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 978-1-78052-110-7.  Chapter 2.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). The New Regulatory Orthodoxy: A Critical Assessment, In David Levi-Faur (ed.),  Handbook on the Politics of Regulation.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 84844 005 0.  Chapter 26.  s 361 - 372
 • Lægreid, Per & Christensen, Tom (2011). The new regulatory ortodoxy: a critical assessment, In David Levi-Faur (ed.),  Handbook on the Politics of Regulation.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 84844 005 0.  Chapter 26.  s 361 - 372
 • Askim, Jostein; Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise & Lægreid, Per (2010). How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the anorwegian welfare administration reform. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  88(1), s 232- 246 . doi: 10.1111/j.1467-9299.2010.01809.x
 • Christensen, Tom (2010). Transcending New Public Management. Økonomi & politik.  ISSN 0030-1906.  83(1), s 3- 13
 • Christensen, Tom (2010). University Governance Reforms - Putting the Japanese Experience into Perspective. The Journal of Finance and Management in Colleges and Universities.  ISSN 1349-3477.  (7), s 205- 229
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2010). Increased Complexity in Public sector Organizations - the challenges of Combining NPM and Post-NPM, In Per Lægreid & Koen Verhoest (ed.),  Governance of public sector organizations : proliferation, autonomy and performance.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0230-23820-6.  Kapittel 13.  s 255 - 275
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2010). Perceptions regarding ICT Use in Norwegian Central Government. Journal of Information Technology & Politics.  ISSN 1933-1681.  7(1), s 3- 21 . doi: 10.1080/19331680903080603
 • Dong, Lisheng; Christensen, Tom & Painter, Martin (2010). A Case Study of China's Administrative Reform The Importation of the Super-Department. American Review of Public Administration.  ISSN 0275-0740.  40(2), s 170- 188 . doi: 10.1177/0275074009334075
 • Liesheng, Dong; Christensen, Tom & Painter, Martin (2010). Housing reform in China: rational interests gone wrong or organizational design failure?. Journal of Asian Public Policy.  ISSN 1751-6234.  3(1), s 4- 17

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02574-2.  240 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023250.  264 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023250.  259 s.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (ed.) (2011). The Ashgate Research Companion to New Public Management. Ashgate.  ISBN 978-0-7546-7806-9.  505 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Larsen, Helge O.; Lægreid, Per & Roness, Paul (2010). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01620-7.  269 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Askim, Jostein; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Performance Management and accountability of welfare state agencies. The case of Norwegian hospitals, welfare and immigration administration.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Collaboration in a multolevel health service system - Challenges of accountability.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Governance of wicked issues. A comparative analysis of coordination for societal security in Europe.
 • Christensen, Tom; Danielsen, Ole Andreas; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). The Governance of wicked issues. European cross country analysis of coordination for societal security.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New Public Management era.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New public Management era.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Reputation Management in times of crisis - how the police handled the Norwegian terrorist atack in 2011.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Jantz, Bastian (2014). In search of the Holy Grail - accountability and performance in welfare administration reforms.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Crisis Management organization: Building Governance Capacity and Legitimacy.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2014). Crisis management organization. Building governance capacity and legitimacy.
 • Jantz, Bastian; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2014). Accountability and performance in welfare administration reforms. Comparing Norway and Germany.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Organizational innovations and accountability - hybrid forms in the post-New Public Management era.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2013). Performance and accountability - a theoretical discussion and an empirical assessment.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2013). Ambiguities of accountability - analyzing the failure of a preventive project in Norway.
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per & Rykkja, Lise H. (2013). Wicked Problems and the Challenge of Transboundary Coordination: The Case of Emergency Preparedness and Crisis Management in Norway .
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Changing accountability relations in welfare state reforms. Lessons from Norway.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). The many faces of accountability - comparing reforms inwelfare, hospitals and immigration.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Context and Administrative Reform. A Tansformative Approach.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Governance and administrative reforms.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Welfare Reforms and Wicked Issues - from coupling to decoupling.
 • Fimreite, Anne Lise; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2012). Joined-Up Government: Reform Challenges, Experiences and Accountability Relaions.
 • Rykkja, Lise Hellebø; Lægreid, Per & Christensen, Tom (2012). How to cope with a terrorist attack? - A challenge for the political and administrative leadershp .
 • Rykkja, Lise Hellebø; Lægreid, Per & Christensen, Tom (2012). How to cope with a terrorist attack? - a challenge for the political and administrative leadership.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms.
 • Byrkjeflot, Haldor; Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations in a welfare state – an assessment based on a study of welfare reforms.
 • Christensen, Tom (2011). Public Management Reform and Modernization. Trajectories of Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal and Spain. International Public Management Journal.  ISSN 1096-7494.  14(2), s 256- 257 . doi: 10.1080/10967494.2011.590739
 • Christensen, Tom; Johannesen, M & Lægreid, Per (2011). A System under Stress – the Icelandic Volcano ash Crisis.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations – the forgotten side of public sector reform.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Changing accountability relations – the forgotten side of public sector reform.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Competing principles of agency organization – the reorganization of a reform.
 • Christensen, Tom & Lægreid, Per (2011). Competing principles of agency organization – the reorganization of a reform.
 • Christensen, Dag Arne; Christensen, Tom; Lægreid, Per & Midtbø, Tor (2010). Working across boundaries: Collegial administration in central government - scope, variation and effects.
 • Lægreid, Per & Christensen, Tom (2010). A special breed? A longitudional and cross sectional study of Norwegian budgeting and financial civil servants.
 • Lægreid, Per & Christensen, Tom (2010). Reforming Norway's Welfare Administration.
 • Lægreid, Per; Christensen, Tom; Christensen, Dag Arne & Midtbø, Tor (2010). Boundary spanning activities. Collegial central government admministration - a multi-level analysis.
 • Lægreid, Per; Christensen, Tom; Christensen, Dag Arne & Midtbø, Tor (2010). Working across boundaries: Collegial admijistration in central government - scope, variation amnd effects.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 22. apr. 2015 14:37