Knut Midgaard

Professor emeritus - Institutt for statsvitenskap

Publikasjoner

  • Thorsen, Dag Einar; Helland-Hansen, Kristian; Haug, Are Vegard & Midgaard, Knut (2007). Demokratiets muligheter i det nyliberale samfunn, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  3.  s 49 - 68
  • Midgaard, Knut (2003). Forord, I:  Demokrati med radvalg og fondsvalg.  Institutt for statsvitenskap.  ISBN 82-570-4861-5.  Forord.  s 5 - 6
  • Midgaard, Knut (2001). Betingelsene for et legitimt og godt styre i flere nivåer: Noen momenter med særlig vekt på spørsmålet om en rettferdig og hensiktsmessig stemmevektsfordeling i EU. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  17(2), s 248- 269 Vis sammendrag
  • Midgaard, Knut (2001). Mennesket som bærer av fornuft og moralsk evne: Noen refleksjoner ved sekelskiftet om kommunikasjon og politisk ansvar ut fra L.T. Hobhouse, Karl Jaspers og Václav Havel, I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.  s 285 - 297 Vis sammendrag
  • Midgaard, Knut (2000). Folkesuverenitet, maktfordeling og vetorett. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  17(4), s 395- 413 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Midgaard, Knut & Malnes, Raino Sverre (2009). Politisk tenkning. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01520-0.  396 s.
  • Rasch, Bjørn Erik & Midgaard, Knut (2004). Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave. Fagbokforlaget.  391 s.
  • Malnes, Raino Sverre & Midgaard, Knut (2003). Politisk tenkning. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00414-8.  392 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Midgaard, Knut (2006). The scholarship of Arild Underdal. Global Environmental Politics.  ISSN 1526-3800.  6, s 3- 12
  • Midgaard, Knut (1998). Consensus, majority decisions, power and autonomy: Fragments related to the European Union. Working paper. 10. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:22 - Sist endret 24. juni 2014 12:46