Bernt Hagtvet

Bilde av Bernt Hagtvet
English version of this page
Telefon +47-22855177
Mobiltelefon 99575610
Rom 721
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Emneord: Komparativ politikk, Folkemord, Demokrati, Menneskerettigheter, Europeisk politikk, Ideologier

Publikasjoner

 • Hagtvet, Bernt (2015). Kampen om råderetten over eget tankeliv.Orwell og Koestler som anti-totalitære inspirasjonskilkder i fundamentalismens, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nik. Brandal (red.),  Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651325.  Kapittel.  s 103 - 138
 • Hagtvet, Bernt (2014). Det fordreide øye- makt og ideologi i offentlig politikk, I: Dag Harald Claes; Knut Heidar & Cathrine Holst (red.),  Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022598.  4.  s 76 - 96
 • Hagtvet, Bernt (2014). Guden som forsvant - Eric Hobsbawm, Johan Galtung og den perverterte idealismen, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  kapittel.  s 240 - 256
 • Hagtvet, Bernt (2013). Den store tankeløsheten og det manglende alvoret. AKP(ml)s safarier til Kina og Kambodsja. Et tilbakeblikk etter ti år, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650700.  Kapittel.  s 34 - 66
 • Hagtvet, Bernt (2012). Høyreekstremismens forvandlinger, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Bjørn Arne Steine (red.),  Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  Kapittel.  s 320 - 342
 • Hagtvet, Bernt (2012). Politikk som ersatz-religion : Jacob L. Talmon, de intellektuelle og det totalitære demokratis røtter, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Bjørn Arne Steine (red.),  Politikk og religion. En farlig kombinasjon?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-041-0.  Kapittel.  s 102 - 141
 • Hagtvet, Bernt (2011). Den fascinerende fascismen-brutalitet,estetisert makt og skjønnhetslengsel i den tyske nasjonalsosialismen, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Kapittel.  s 116 - 153
 • Hagtvet, Bernt (2009). Borgersamfunnets nødverge eller kriseløsning for kapitalismen?, I: Henrik G. Bastiansen; Bernt Hagtvet; Guri Hjeltnes; Knut Lundby & Helge Rønning (red.),  Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  Kapittel.  s 55 - 88
 • Hagtvet, Bernt (2009). Mellom globaliserig og medialisering: Ti utfordringer for demokratiet ved et århundres begynnelse, I: Andreas Snildal; Anders Ravik Jupskås & Kirchhoff Karl Kristian Rådahl (red.),  Demokratiet før og nå. Essays fra Oslostudentenes demokratiuke.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-451-3.  kapittel.  s 19 - 27
 • Hagtvet, Bernt (2009). Weimar - et demokratis håp og undergang, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  Kapittel.  s 61 - 81
 • Hagtvet, Bernt (2008). Den farlige renhetslengselen, I: Bernt Hagtvet (red.),  Folkemordenes svarte bok.  Universitetsforlaget.  ISBN 978821501308-4.  Kap. 1.  s 21 - 57
 • Hagtvet, Bernt (2008). Forfatningen, In Bjørn Erik Rasch (ed.),  Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-180-1.  Kapittel 10.  s 286 - 325
 • Hagtvet, Bernt (1998). Weimarrepublikken - et demokratis håp og undergang, I: Ragnhild Sigurdsøn & Arve Tuflåt Thorsen (red.),  Tyskland og vi.  Norsk folkemueseum, Oslo.  s 53 - 76

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2016). Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651707.  475 s.
 • Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai & Thorsen, Dag Einar (red.) (2014). Folkemordenes svarte bok, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020884.  594 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2014). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  369 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2013). Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650700.  369 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreeksstremisme: Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (red.) (2012). Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (red.) (2012). Politikk og religion. En farlig kombinasjon?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-041-0.  298 s.
 • Hagtvet, Bernt (2011). I mangel av oppgjør. Stéphane Hessel som vår tids kanarifugl: den som leser av sunnhetsgehalten i vår politikk. Arneberg forlag.  ISBN 978-82-8220-046-2.  12 s.
 • Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (red.) (2011). Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  840 s.
 • Hagtvet, Bernt (2010). Ideologienes århundre - en personlig vandring i det 20. århundrets politiske idéhistorie. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650045.  271 s.
 • Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (red.) (2009). Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  410 s.
 • Hagtvet, Bernt (red.) (2008). Folkemordenes svarte bok. Universitetsforlaget.  ISBN 978821501308-4.  669 s.
 • Baldersheim, Harald; Hagtvet, Bernt & Heidar, Knut Martin (red.) (2001). Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.  328 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Hagtvet, Bernt (1998). From political mobilisation to political terrorism: The four phases of fascism in Norway. Columbia University Press.  ISBN 0-88033-973-X.  24 s.
 • Hagtvet, Bernt (1998). Hvor gjerne vilde jeg have været i Deres sted...! Bjørnstjerne Bjørnson, de intellektuelle og Dreyfus-saken. Aschehoug & Co.  250 s.
 • Hagtvet, Bernt & Ugelvik, Stein (1998). Modern Europe after Fascism 1943-1980s. Boulder, Social Science Monographs, Distributed by Columbia University Press, New York.  ISBN 0-88033-973-X.  1932 s.
 • Eide, Asbjørn & Hagtvet, Bernt (ed.) (1996). Conditions for civilized politics : political regimes and compliance with human rights. Blackwell, London.
 • Dahl, Robert A.; Hagtvet, Bernt & Kalleberg, Ragnvald (1992). Økonomisk demokrati - den neste utfordringen. (Oversettelse, med innldning av Hagtvet og etterord av Kalleberg). Gyldendal Akademisk.  ISBN 8241700644.  175 s.
 • Hagtvet, Bernt (red.) (1989). Menneskerettighetene som forskningstema og poltisk utfordring. Internasjonale perspektiver. Ad Notam, Oslo.  ISBN 82-417-0000-8.
 • Hagtvet, Bernt (red.) (1981). Den vanskelige ulydigheten. Pax Forlag.  ISBN 82-530-1131-8.  289 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagtvet, Bernt & Thorsen, Dag Einar (2016). Svein Møthe (Nekrolog). Laagendalsposten.  s 21- 21
 • Hohr, Hansjörg & Hagtvet, Bernt (2012). Allmenndannelse i høyere utdanning: Avleggs og arkaisk eller nødvendig i spesialiseringens tid?.
 • Thorsen, Dag Einar; Malnes, Raino Sverre & Hagtvet, Bernt (2012). The Politics of Freedom – A Study of the Political Thought of Isaiah Berlin and Karl Popper, and of the Challenge of Neoliberalism . Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagtvet, Bernt (2011). "Ett menneskes sak er vår alles sak". Bjørnstjerne Bjørnson, de intelektuelle og jsutismordet på armékaptein Alfred Dreyfus (1894-1906), I: Thor Einar Hanisch (red.),  Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010.  Portal forlag.  ISBN 978-82-92712-54-2.  Kapittel.  s 84 - 90
 • Hagtvet, Bernt (2011). Etterord. Den totalitære idé i går og i dag, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Etterord.  s 217 - 223
 • Hagtvet, Bernt (2011). Innledning: Kunnskap og almenndannelse for et nytt århundre. Hvordan kan vi gjøre norske universiteter og høyskoler bedre i globaliseringens tidsalder?, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  Innledning.  s 22 - 39
 • Hagtvet, Bernt; Jupskås, Anders Ravik; Moer, Lasse & Boman, Arild (2011, 27. august). Frokost med Bernt: Menneskeretter og kamp mot terrorisme. Fra seminarserie ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Seminarleder: Bernt Hagtvet, Assistent: Anders Ravik Jupskås. Produksjon: Lasse Moer. Koordinator Kunnskapskanalen: Arild Boman. [TV].  Kunnskapskanalen via NRK2.
 • Hagtvet, Bernt & Ognjenovic, Gorana (2011). Forord, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.),  Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-027-4.  Forord.  s 15 - 22
 • Hagtvet, Bernt; Sørensen, Øystein & Steine, Bjørn Arne (2011). Forord, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Forord.  s 7 - 10
 • Hagtvet, Bernt; Ravik Jupskås, Anders; Nordland, Arve; Pettrem, Yvonne & Boman, Arild (2009, 07. november). Frokost med Bernt: Medier og internasjonale konflikter: Bensin på bålet? - Bernt Hagtvet, seminarleder; deltakere: Rune Ottosen, Jan Egeland, Åsne Seierstad, Sigrun Slapgard. - Formidlingsprosjekt: Anders Ravik Jupsås, arr.koordinator; Arve Nordland, Yvonne Pettrém, produksjon; Arild Boman, sendekoordinator. [TV].  Kunnskapskanalen. NRK2.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008, 26. april). Hannah Arendt — fornuft og dømmekraft (del 3 av 3) NRK 1 lørdag 26.04.08 kl 14.15. [TV].  Oslo.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008, 25. oktober). Hannah Arendt — fornuft og dømmekraft (del 3 av 3) NRK lørdag 25.10.2008. [TV].
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008, 18. oktober). Hannah Arendt — makt og ideologi (del 2 av 3). [TV].
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008, 19. april). Hannah Arendt — makt og ideologi (del 2 av 3) Om den tyske filosofen Hannah Arendt (1906-1975). Professor Bernt Hagtvet samtaler med dr.art Helgard Mahrdt om Arendts tenkning og betydning for oss i dag. NRK 1 lørdag 19.04.08 kl 14.15. [TV].  Intermedia.
 • Mahrdt, Helgard & Hagtvet, Bernt (2008, 12. april). Hannah Arendt — politikk og filosofi (del 1 av 3)Om den tyske filosofen Hannah Arendt (1906-1975). Professor Bernt Hagtvet samtaler med dr.art Helgard Mahrdt om Arendts tenkning og betydning for oss i dag. NRK 1 lørdag 12.04.08 kl 13.40. [TV].  Oslo.
 • Hagtvet, Bernt (2005). Etterord, I:  De umulige sp;rsm[lene. Samtaler med Albert Speer.  Damm.  ISBN 8204117574.  Etterord.  s 261 - 322
 • Meyer, Siri; Hagtvet, Bernt; Natvig, Bent & Avelin, Andre Larsen (2005, 02. februar). En truet art i Norge.  Universitas.
 • Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan & Hagtvet, Bernt (2005). "Kristin Clemet og universitetets utfordringer". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rem, Tore; Berge, Kjell Lars; Vetlesen, Arne Johan & Hagtvet, Bernt (2005). "Manifest for et uavhengig universitet". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Nilsen, Håvard; Hagtvet, Bernt & Sandvik, Hilde (2003). Universitetet AS--sannhet til salgs? Debatt om kommersialisering av høyere utdanning.
 • Hagtvet, Bernt (1998). Demokratitteori; en forelesningsserie for studenter i eks-Jugoslavia, (februar, Lillehammer) Menneskerettighetene etter 50 år, FN sambandet Kristiansand (september), Ytringsfrihet og demokrati; Dreyfus-saken som general prøve for det 20. århundrets totalitære politikk, (september, Ytringsfrihetsfestivalen Stavanger).
 • Hagtvet, Bernt (1998). Demokratitteori; en forelesningsserie for studenter i eks-Jugoslavia, (februar, Lillehammer) Menneskerettighetene etter 50 år, FN sambandet Kristiansand (september), Ytringsfrihet og demokrati; Dreyfus-saken som general prøve for det 20. århundrets totalitære politikk, (september, Ytringsfrihetsfestivalen Stavanger).
 • Hagtvet, Bernt (1998). Humanitarian intervention and Realpolitik: Fridtjof Nansen, The League of Nations and the Armenian Question 1920-1930.
 • Hagtvet, Bernt (1998). Månedlig spalte på Aftenpostens lederside, månedlig kommentarspalte i regionavisene (Drammens Tidene og Buskeruds Blad, Sandefjords Blad, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene og Adresseavisen. 4 helsider i Aftenposten: i januar om Emile Zolas "J'accuse...!", i februar om parallellene mellom Rushdie-saken og Dreyfus-saken, i april om Hitler i historien (anmeldelse av John Lukacs The Hitler of History, NY Alfred A. Knopf 1998), i juli om oberst Stauffenberg og 20. juli a.... Dagspressen.  ISSN 0011-5304.
 • Andreassen, Bård Anders; Hagtvet, Bernt & Stokke, Hugo (1984). Finnes det internasjonale forpliktelser? Noen idehistoriske og argumentasjonsteoretiske momenter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:19 - Sist endret 24. okt. 2016 14:51