Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Institutt for statsvitenskap er opptatt av å ha et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. På nettsidene til Universitetet i Oslo kan du lese mer om HMS ved UiO, og hvis du har ytterligere spørsmål om din arbeidshverdag kan du ta kontakt med din HMS-ansvarlig eller verneombudet.

HMS-kontaktpunkter ved Institutt for statsvitenskap