Undervisningsforum: Flipped classroom og problembasert læring

Hva er det? Hvordan fungerer det?

Foto: Colourbox

Flipped Classroom

Flipped classroom, eller omvendt undervisning er en undervisningsform hvor studentene f.eks. ser videoforelesninger i forkant, og bruker undervisningstiden til oppgaveløsning og gruppearbeid. Denne undervisningsformen snur opp ned på den tradisjonelle forelesningen/undervisningen og hva som er lekser/oppgaveløsning. Målet er å frigjøre undervisernes tid fra enveiskommunikasjon til å kunne følge opp studentene i større grad.

Bjørn Høyland har tatt i bruk flipped classroom som undervisningsmetode i STV2500. Han har laget filmer til undervisningen, bruker mentimeter i timene, studentene jobber mye i grupper, vurderer hverandre, jobber med dagsaktuelle EU-saker m.m. Alt foregår i læringsplattformen Open edX. Han kommer for å fortelle om sine erfaringer med dette undervisningsopplegget.

Problembasert læring

Problembasert læring (PBL) er karakterisert ved studentaktivitet og formulering av problemet eller fenomenet fra praksisfeltet som skal undersøkes. I undervisningen diskuterer studentene aktuelle problemet, prøver ut forskjellige forklaringer og beskriver de underliggende prosessene eller prinsippene som kan forklare problemet.

Thomas de Lange fra faglig enhet for universitetspedagogikk forteller mer om PBL og hvordan man kan ta dette i bruk.

Publisert 24. nov. 2016 14:35 - Sist endret 10. apr. 2017 15:28