Undervisningsforum: Hvordan kan muntlig eksamen innarbeides i karaktergrunnlag?

Muntlig eksamen har mye for seg som eksamensform, som supplement til skriftlige innleveringer og skoleeksamen. Ofte får vi høre at man kan gå gjennom et helt studieløp på Blindern uten å testes i sin evne til å formidle fagstoff muntlig. Men som undervisere har vi få retningslinjer for hvordan muntlig eksamen bør brukes for på best mulig måte å utfylle andre eksamensformer.

Bør det gjennomføres som presentasjon over et tildelt tema eller som fri samtale over pensum?

Hvilke faktorer foruten skjønn som skal vektes inn i karaktervurderingen, og hvordan disse formidles til studenten?

Og skal en del av hensikten med muntlig være å øve så vel som å teste studentens ferdigheter?

Øivind Bratberg deler sine erfaringer og inviterer til diskusjon.

Vel møtt!

Publisert 24. nov. 2016 14:09 - Sist endret 5. mai 2017 15:31