Undervisningsforum: Hvor og hvordan lærer vi studentene akademisk skriving? Hvem har ansvaret?

Hvem er det som skal lære studentene å skrive gode akademiske tekster? Er det faglærerne? Er det masterstudentene?

Hva gjør du i dine forelesninger for å gjøre studentene flinkere på akademisk skriving? 

Hvordan skal vi gå frem for å få en systematisk opplæring av studenters skriveferdigheter fra innføring til endt masterløp?

 

Andreas Hvidsten, som har gjennomført kollokvieordningen på de store innføringsemnene våre, innleder til debatt om skriveopplæringen av studentene våre.

 

Vi håper på en ordentlig god diskusjon!

Publisert 24. nov. 2016 14:21 - Sist endret 23. mars 2017 15:43