Aktuelle saker - Side 4

Publisert Feb. 17, 2016 12:37 PM

Journalists and pundits had been waiting for it for months: a win for Sanders and Trump in the same primary.

Publisert 15. feb. 2016 12:00

Hvor er det blitt av massene på Maidan-plassen i Kiev, på Tahrir i Kairo og rundt Occupy Wall Street i USA? Er de revolusjonære oppløpenes tid over? skriver Bernt Hagtvet i Ny Tid. 

Publisert 8. feb. 2016 13:13

Johan P. Olsen og Morten Egeberg inngår begge i en ny organisasjonsfaglig kanon.

Jonas Gahr Støre og Erma Solberg intervjues av NRKs Sigrid Sollund.
Publisert 2. feb. 2016 11:42

Selv om partiene er svekket som medlemsorganisasjoner, har ikke deres evne til å representere blitt mindre, skriver Elin Haugsgjerd Allern, Knut Heidar og Rune Karlsen i denne kronikken, som er en lengre versjon av en Viten-kronikk i Aftenposten.

Knut Heidar og Elin Haugsgjerd Allern
Publisert 2. feb. 2016 10:46

Selv om medlemstallene i norske partiene har gått markant ned de siste 25 årene, evner partiene fortsatt å representere velgernes holdninger, viser ny forskning finansiert av frie midler fra Norges Forskningsråd.

Publisert 1. feb. 2016 16:36

Norges Forskningsråd har bevilget penger til et nytt valgforskningsprogram for perioden 2016-2021. Les mer...

Publisert 1. feb. 2016 12:00

Har harselering over islam forandret en eneste fanatisk muslim til et lyttende menneske? spør Raino Malnes i Agenda Magasin

Publisert 1. feb. 2016 12:00

En flyktning har rett til å komme i sikkerhet, ikke til å komme til Europa, skriver Janne Haaland Matlary i DN.

Publisert 25. jan. 2016 12:00

Meningsmålingene tar ofte feil, skriver Øyvind Østerud i Aftenposten Uviten.

Publisert 21. jan. 2016 09:35

Får partene i en fredsforhandling løfter om internasjonal tilstedeværelse i etterkant, må løftene følges opp. Hvis ikke kan situasjonen bli betydelig verre enn den var i utgangspunktet, ifølge en ny doktoravhandling.

Bernt Aardal
Publisert 18. jan. 2016 09:05

Forskningsrådet har økt støtte til stortingsvalgundersøkelsene. Dette er gode nyheter for valgforskningen. 

Publisert 12. jan. 2016 10:56
Publisert 28. sep. 2015 12:43
Publisert 24. sep. 2015 16:26

De siste årene har det politiske vokabularet blitt utvidet med et nytt ord: «flytvelgere». Dette er velgere som ikke helt kan bestemme seg om de skal stemme Arbeiderpartiet eller Høyre. Flytvelgerne sies å være del av en urban, velutdannet middelklasse som ikke er synderlig opptatt av skarpe ideologiske skiller mellom «hovedmotstanderne» i norsk politikk. Les mer.

Publisert 17. sep. 2015 13:13
Publisert 11. aug. 2015 09:46
Publisert 1. aug. 2015 15:59

Er såkalte semi-demokratiske regimeformer i seg selv mer ustabile enn mer rendyrkede demokratier og autokratier, eller skyldes den korte levetiden til slike regimer at det slike regimer vokser frem under ustabile sosiopolitiske og/eller andre særegne forhold?

Publisert 23. juli 2015 22:21

Avsløringen av forskningsjukset til Michael LaCour,  og de trender den er symptomatisk for, er et tegn på at naturvitenskapelige standarder er i ferd med å få fotfeste i samfunnsvitenskapene, skriver Tore Wig.

Publisert 8. juli 2015 13:50

Et paradoks rir den norske innvandringsdebatten: av omtanke for flyktninger kan vi ikke ta imot dem(!), skriver professor Anton Steen. 

Publisert 17. juni 2015 12:52

Oslo var før krigen - og i de fleste valgene rett etter - et tilnærmet topartisystem med Arbeiderpartiet og Høyre som de dominerende partier. Bildet endret seg etter hvert. Oslo ble et utpreget flerpartisystem som har gitt små og nyetablerte partier en sjanse ved å gi dem representasjon, lokalt så vel som nasjonalt, skriver Tor Bjørklund.

Publisert 4. juni 2015 09:42

Tidligere i år gikk den niende forhandlingsrunden mellom USA og EU om The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) av stabelen. På en pressekonferanse 24. april kunngjorde partene at de ennå er et stykke unna et transatlantisk partnerskap, men at de håper å ha rammeverket på plass i løpet av 2015, skriver Tarald Laudal Berge.

Publisert 24. mai 2015 15:49

På ett felt er folkeavstemning uovertruffen som metode for å innhente folks meninger: Den gir avgjørelsen legitimitet, skriver Tor Bjørklund.

Publisert 24. apr. 2015 15:10

Debatten i kjølvannet av "Hjernvask" var viktig, og er det fortsatt, skriver Øyvind Østerud.

Publisert 13. apr. 2015 13:28

Det kanskje klareste særpreget ved den norske oljehistorien er den avgjørende rollen forvaltningen har spilt. Både gjennom regulering av den industrielle aktiviteten og ved å sikre at oljevirksomheten kom hele det norske samfunn til gode, skriver professor Dag Harald Claes i anledning at det er 50 år siden Norge ble en "oljenasjon".

Publisert 10. mars 2015 10:58

Vi har to i regjeringen som priser kvinnebevegelsen foran 8.mars, og en i regjeringen som skjeller den ut, skriver Hege Skjeie.