Ledige stillinger som seminarleder

Har du et stort engasjement for statsvitenskapsfaget? Er du glad i å formidle? Brenner du for god undervisning? Søk jobb som seminarleder på Institutt for statsvitenskap!

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Institutt for statsvitenskap søker faglig sterke masterstudenter til jobb som seminarleder våren 2017.

Vi søker personer med et stort engasjement for faget, solide skriveferdigheter, god formidlingsevne, samt et ønske om å skape en god læringsarena for studentene.

Seminarleders oppgaver

Seminarleder skal

 • organisere og lede seminarene.
 • godkjenne obligatoriske aktiviteter
 • rette og gi tilbakemelding på studentenes oppgaver/prøver
 • være et mellomledd mellom studenter og emneansvarlig
 • sørge for et godt læringsmiljø og en god arena for faglig diskusjon
 • delta på fellessamlinger for seminarledere
 • være med å evaluere seminaret

Kvalifikasjonskrav

 • søker må kjenne relevante deler av pensum godt
 • søker må ha gode ferdigheter i oppgaveskriving
 • søker må ha gode karakterer
 • undervisningserfaring er en fordel, men ikke et krav

Emner med seminarundervisning

Vi trenger seminarledere til både innføringsemner og fordypningsemner. For en nærmere beskrivelse av seminarene, se emnesidene.

Innføringsemner

Fordypningsemner

I våre fordypningsemner gis det fem dobbelttimer seminarundervisning per seminargruppe. I seminarene skal studentene i hovedsak skrive og presentere en seminaroppgave, kommentere andres oppgaver og diskutere fagstoffet.

Ta kontakt hvis du har spørsmål om innholdet i emnene.

Lønn

 • Lønnstrinn C35 (177,80,-) for studenter uten fullført mastergrad
 • Lønnstrinn C47 (209,9,-) for de med fullført mastergrad.

Det betales en time per enkelttime med undervisning (45 min). I tillegg betales det for to timer forberedelse per enkelttime.

Innhold i søknaden

Søknaden skal være kortfattet, og bør si noe om din motivasjon og egnethet for å være seminarleder.

I tillegg er det fint om du får med følgende:

 • hvilke(t) emne(r) du ønsker å være seminarleder i
 • antall seminargrupper du ønsker
 • om det er noen tidspunkter du vet at du IKKE kan undervise
 • hvilke fagemner/designseminar eller andre faste undervisningsaktiviteter du allerede nå vet du skal følge til våre

Søknadsfrist

22.10.2017

Søknad og CV sendes til

eirin.kristiansen@stv.uio.no

Dersom du har bachelorgraden fra et annet lærested enn UiO må du enten komme innom med, eller sende en rett kopi av, vitnemålet til ekspedisjonen i 7 etg.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål så ta kontakt med Eirin Kristiansen på mail (eirin.kristiansen@stv.uio.no)

 

Publisert 18. okt. 2017 14:15 - Sist endret 18. okt. 2017 14:15