Vi forsker på: Valg og demokrati

Demokrati betyr folkestyre. Demokratiske verdier, holdninger, prosesser og styreformer analyseres innenfor alle deler av statsvitenskapen – og på tvers av den tradisjonelle faginndelingen i politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk og internasjonal politikk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I moderne demokratier står valg helt sentralt, i mange former og på ulike nivåer fra det lokale til globale. Demokratiske valg har to viktige funksjoner:

  • Valg er en metode for utvelgelse av politiske ledere. Valgene kan bidra til at de som settes til å styre blir et representativt utvalg av de som stemmer når det gjelder verdier, holdninger, meninger og kanskje også viktige bakgrunnskjennetegn.
  • Valg er også en metode for ansvarliggjøring og kontroll av lederne.I et demokrati kan velgerne sørge for at ledere som ikke opptrer i samsvar med forventningene deres blir korrigert eller skiftet ut; politiske ledere må søke å ivareta velgernes interesser for å oppnå fornyet tillit ved neste valg. Valgene kan dermed bidra til at beslutningsaktiviteten eller styringen blir representativ.

Forskningsprosjekter

Demokratiprogrammet

Folkebevegelser og demokrati

Den krevende borger

Politikken som arena for integrasjon

Politiske partier i moderne demokratier: Svekket eller i endring?

Valgforskningsprogrammet

 

Publisert 4. nov. 2010 13:26 - Sist endret 15. feb. 2016 16:51