Publikasjoner

Publisert 21. apr. 2017 13:19

Begrepet «politisk skillelinje» (cleavage) har lenge stått sentralt innen statsvitenskapen. Fagdebatten bærer imidlertid preg av at «skillelinje» ikke er blitt eksplisitt definert, noe som er nødvendig hvis begrepet skal kunne bidra til å belyse sentrale politiske motsetninger i dagens samfunn.

Publisert 22. mars 2017 14:39
Publisert 22. mars 2017 11:53
Publisert 21. mars 2017 14:23
Publisert 17. sep. 2015 11:08