Deltakere i Valgforskningsprogrammet

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Bernt Aardal Professor +47-22844234 +47-92434801 (mob) bernt.aardal@stv.uio.no Valg, Valgkamp, Valgordninger, Velgeratferd, Opinion, E-valg, Nordic