Deltakere i Sosial struktur og partivalg i 24 europeiske land