Deltakere i Nettverk, kontroll og læring – bedre håndtering av komplekse samfunnsproblemer