EuroTrans: Omformingen av Europas politiske orden (avsluttet)

Det ARENA-drevne prosjektet  EuroTrans analyserer ny senterdannelse for utøvende makt på det europeiske nivået. Instititutt for statsvitenskap deltar i arbeidspakke 1 av prosjektet.

Om prosjektet

Prosjektet analyserer  ny  senterdannelse med hensyn til utøvende makt på det europeiske nivået, representert ved Europakommisjonen og EU-byråer, uavhengig av regjeringenes organ; Rådet. Videre undersøkes det nye forholdet mellom slike EU-organer og deler av nasjonale forvaltninger, spesielt direktorater og tilsyn. I hvilken grad for dette preg av å utgjøre en ny, felles Unionsadministrasjon som delvis opererer uavhengig av .

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Les mer om prosjektet på ARENAs hjemmesider.

 

 

Publisert 24. sep. 2010 13:43 - Sist endret 27. jan. 2016 13:02

Kontakt

Morten Egeberg