2018

Tidligere

Bilde av Kjersti Skarstad

M.Phil. Kjersti Skarstad ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Realizing the human rights of persons with disabilities. From political ideals to political practices. 

Bilde av Jonas Vestby
Tid og sted: 9. mars 2018 10:15 - 16:00, Auditorium 6, Domus Academica

M.A. Jonas Vestby ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Climate, development, and conflict: Learning from the past and mapping uncertainties of the future.

Tid og sted: 2. feb. 2018 10:15 - 16:00, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.polit. Silvia J. Olsen ved Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Selecting road safety measures: Policies, structures and processes.