impactsaker

Publisert 2. feb. 2018 09:45

Bernt Aardals kunnskap om valgsystemer og dataprogrammer har vært viktig for vår gjeldende valglov. Nå deltar valgforskeren i et nytt utvalg, som skal se på framtidens valgsystem.