Forskningsaktuelt

Aktuelle saker

Arrangementer

  • verden-med-trump-250 Populisme, ulikhet og internasjonal handel 3. apr. 2017 18:00

    Kan økonomien forklare presidentskiftet i USA? Er internasjonal handel problemet eller løsningen? Og får vi et større gap mellom fattige og rike, eller gir Trump nye muligheter – også for de fattige?

  • verden-med-trump-250 Quo vadis Europa - Refleksjoner om Europas fortid og framtid 4. apr. 2017 13:00

    Europas historie er full av konflikt og forsøk på stå sammen. Samtidig har dagens Europa hatt en lang periode med fred og integrasjon med EU som lokomotiv. Hva skjer når den ene krisen nå følger den andre: Finanskrisen, flyktningkrisen, krise i Ukraina, Brexit. Og hva skjer med et Europa i skyggen av den nye presidenten i USA?

  • aula-med-ecpr-logo ECPR General Conference 2017 6. sep. 2017 00:00

    The Department of Political Science at the University of Oslo is hosting Europe's biggest gathering of political scientists this year!