Werner Christie Mathisen

Associate Professor Emeritus
Image of Werner Christie Mathisen
Norwegian version of this page
Phone +472285517
Available hours By agreement
Username
Postal address P.O. Box 1097 Blindern 0317 Oslo NORWAY

Academic Interests

Teaching

Background

Mag.art. degree in sociology in 1983, dr. polit. in 1994.Researcher at the Resource Policy group 1984-85. Was employed at the Institute for Studies in Research and Higher Education from 1986-94. Has studied and been a visiting fellow at the University of Bielefeld (Germany) and Rensselaer Polytechnic Institute (US). Associate professor at the Department of Political Science since 1994

Awards

Eugenio Battasti Award for the best article in Utopian Studies Volume 12, 2001 

 

Tags: Political theory, Utopias and Utopianism, Green political thought

Publications

 • Mathisen, Werner Christie (2013). Instituttsektorens forskere: mellom fagfellesskap og brukere, I: Gerd Bjørke; Harald Jarning & Olav Eikeland (red.),  Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger.  ABM-media AS.  ISBN 978-82-93298-06-9.  Kapittel.  s 417 - 431
 • Mathisen, Werner Christie (2009). Klimatrusler og grønne utopier, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Prekær Politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39508-4.  Kapittel 14.  s 223 - 235
 • Mathisen, Werner Christie (2008). Et samfunn uten forbrytere og advokater? Framstillingen av kriminalitetens årsaker og botemidler i noen kjente utopier. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  36(2/3), s 5- 26
 • Mathisen, Werner Christie (2007). Kort om utopier og utopikritikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  23(3), s 337- 339
 • Mathisen, Werner Christie; Mydske, Per Kristen & Underdal, Arild (2007). Markedstilpasning og internasjonalisering i miljøpolitikken, I: Per Kristen Mydske; Dag Harald Claes & Amund Lie (red.),  Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01162-2.  Kapittel 9.  s 161 - 181
 • Mathisen, Werner Christie (2006). Ist die politische Utopie wirklich tot?, I: Axel Rüdiger & Eva-Maria Seng (red.),  Dimensionen der Politik: Aufklärung - Utopie - Demokratie. Festschrift für Richard Saage zum 65. Geburtstag.  Duncker & Humblot.  ISBN 3-428-11970-3.  Ist die politische Utopie wirklich tot?.  s 345 - 359
 • Mathisen, Werner Christie (2006). Utopier - noe for statsvitere?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  22(4), s 420- 433
 • Mathisen, Werner Christie (2006). "Green utopianism and the Greening of Science and Higher Education.". Organization & environment.  ISSN 1086-0266.  19(1), s 110- 125
 • Mathisen, Werner Christie (2001). Er utopienes tid likevel ikke forbi?, I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.  Kapittel.  s 276 - 284
 • Mathisen, Werner Christie (2001). The Underestimation of Politics in Green Utopias: The Description of Politics in Huxleys's Island, Le Guin's The Dispossessed, and Callenbach's Ecotopia. Utopian studies.  ISSN 1045-991X.  12(1), s 56- 78
 • Mathisen, Werner Christie (2001). Vidunderlige nye verden?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  18(4), s 409- 418
 • Mathisen, Werner Christie (1998). Hvor annerledes? Om kvinneforskningens forskningspolitiske diskurs. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  22(1), s 11- 25
 • Mathisen, Werner Christie (1997). Erfaringer med tverrfaglighet fra forskningsmiljøer utenfor og i periferien til universitetssystemet, I: Thomas Dahl & Knut Holtan Sørensen (red.),  Perspektiver på tvers. Disiplin og tverrfaglighet på det moderne forskningsuniversitet.  Tapir, Trondheim.  ISBN 82-519-1253-9.  s 29 - 38

View all works in Cristin

 • Buset, Pål; Riley, Jon Erik; Mathisen, Werner Christie; Herrman, Bjørn Alex; Auklend, Morten; Haug, Hallvard & Schimanski, Johan Henrik (2017). Vår fagre nye verden: To gamle framtidsskildringer minner mistenkelig om vår samtid. Kan science fiction påvirke historiens gang?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 17- 19
 • Mathisen, Werner Christie (2017, 17. februar). Vår fagre nye verden.  Vårt land.
 • Mathisen, Werner Christie (2016). En ny verden. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Mathisen, Werner Christie (2016, 14. juli). Om utopier og utopiforskning. [Radio].  Nrk radio P2.
 • Mathisen, Werner Christie (2013). Utopi, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no).  Store norske leksikon AS.  artikkel.
 • Mathisen, Werner Christie (2008, 19. april). Intervju om grønne utopier i "Utopia". [Radio].  NRK P2.
 • Mathisen, Werner Christie (2007). Beskjedne utopier. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mathisen, Werner Christie (2007). Utopi, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  Leksikonartikkel.  s 281 - 282
 • Mathisen, Werner Christie (2005). Et universitetspolitisk alternativ?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mathisen, Werner Christie (2005, 01. august). Intervju om science fiction filmer og politikk. [Radio].  NRK 2.
 • Mathisen, Werner Christie (2005, 11. juni). Intervju om utopier og politikk. [Radio].  NRK 2 Verdibørsen.
 • Mathisen, Werner Christie (2004). The utopias of two Norwegian political parties.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Green Utopias and the Future of Science.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Green utopianism and the greening of science and higher education.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Kunnskapsmakt og miljøpolitikk.
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Norske veivalg. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  09.07
 • Mathisen, Werner Christie (2003). Økonomiens dominans. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  10.07
 • Mathisen, Werner Christie (2002, 28. desember). Om Huxleys Vidunderlige nye Verden. [Radio].  NRK 2, Sånn er livet.
 • Mathisen, Werner Christie (2001). Forbrukersamfunnet. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Mathisen, Werner Christie (1999). Men utopien var ikke død?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Mathisen, Werner Christie (1999). Politikkens gjenkomst. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Mathisen, Werner Christie (1999). Studentmakten, fagidiotiet og demokratiet. Under dusken : studentavisa i Trondheim.  ISSN 0807-0768.  (11)
 • Mathisen, Werner Christie (1999). The description of politics in green utopias.
 • Mathisen, Werner Christie (1998). Forsking som skapar og formidlar av kunnskap i samfunnet.
 • Mathisen, Werner Christie (1997). Diskursanalyse for statsvitere:Hva, hvorfor og hvordan. Forskningsnotat. 01/97.
 • Mathisen, Werner Christie (1997). Forskeres forståelse av forskning og forskningspolitikk.

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:18 PM - Last modified July 8, 2016 1:01 PM