Tore Hansen

Image of Tore Hansen
Phone +47-22855174
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO

Publications

  • Hansen, Tore (2015). Kan Norge bli mer demokratisk med færre kommuner?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(1), s 62- 73
  • Hansen, Tore (2014). Kommunal autonomi - hvor stort er spillerommet?, I: Harald Baldersheim & Lawrence E Rose (red.),  Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1632-1.  Kapittel 12.  s 239 - 260
  • Hansen, Tore (2014). Ressurser teller, men stemmer avgjør – Om kommuneinndelingens politiske økonomi. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  91(1), s 5- 26
  • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2013). Fylkestingsvalgene: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje?, I: Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (red.),  Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-342-3.  11.  s 203 - 221
  • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2013). Norway: No Big Deal With Regional Elections?, In Regis Dandoy & Arjan H. Schakel (ed.),  Regional and National Elections in Western Europe: Territoriality of the Vote in Thirteen Countries.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-02543-2.  10.  s 179 - 195
  • Fredriksen, Kim Alex; Kristensen, Tor Erik Holt & Hansen, Tore (2012). Combined bead polymerization and Cinchona organocatalyst immobilization by thiol-ene addition. Beilstein Journal of Organic Chemistry.  ISSN 1860-5397.  8, s 1126- 1133 . doi: 10.3762/bjoc.8.125
  • Hansen, Tore & Stigen, Inger Marie (2012). Regionen som ramme for politisk-administrativ organisering, I:  Det regionale Norge 1950 til 2050.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.  4.  s 67 - 92
  • Hansen, Tore (2011). Demokrati og finanser. Om det finansielle grunnlaget for lokalt demokrati, I: Harald Baldersheim & Eivind Smith (red.),  Lokalt demokrati uten kommunalt selvstyre?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-314-0.  3.  s 73 - 100

View all works in Cristin

  • Hansen, Finn Knut & Hansen, Tore (2012). Polymer particles with organocatalytic functionality. Abstract of Papers of the American Chemical Society.  ISSN 0065-7727.  244
  • Rose, Lawrence E & Hansen, Tore (2012). Fylkestingsvalgene: Demokratisk milepæl eller demokratisk staffasje?.

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:17 PM - Last modified Nov. 8, 2010 3:57 PM