Rune Karlsen

Image of Rune Karlsen
Phone +47-22856287
Room 917
Available hours Wednesday 13.00-14.00
Username
Visiting address Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Academic Interests

 • Elections
 • Campaigning
 • Political Communication
 • Public Opinion

Courses taught

STV2300 Comparative Politics 2

Background

Ph.d in Political Science 2009, University of Oslo. Postdoctoral Fellow at the Department of Political Science from 2009. Has formerly been Senior Researcher and Research Fellow at the Institute for Social Research, Oslo. See CV

Tags: Comparative Politics, Elections, Campaigning, Political Communication

Publications

Dissertation

 • Karlsen, Rune (2009) Election Campaigns and New Media Technology. A Closer Look at Campaigning in Norway. Dissertation. Oslo: University of Oslo.

Articles in refereed journals

 • Karlsen, Rune & Eli Skogerbø (forthcoming) Candidate Campaigning in Parliamentary Systems. Individualized vs. Localized Campaigning. Party Politics.
 • Karlsen, Rune (2013) Obama’s Online Success and European Party Organizations. Adoption and Adaptation of US Online Practices in the Norwegian Labor Party. Journal of Information Technology and Politics 10:158-170.
 • Karlsen, Rune and Stine Marie Waage (2012) Et usedvanlig sterkt medium? En eksperimentstudie av politiske TV- og radioreklamer. Tidsskrift for samfunnsforskning 53:429-454.
 • Karlsen, Rune (2011) A Platform for Individualized Campaigning? Social Media and Parliamentary Candidates in the Party-Centered Norwegian Campaign. Policy and Internet 3:article 4.
 • Karlsen, Rune (2011) Still Broadcasting the Campaign. On the Internet and the Fragmentation of Political Communication with Evidence from Norwegian Electoral Politics. Journal of Information Technology & Politics 8:146-162. fulltext
 • Karlsen, Rune (2010) Does New Media Technology Drive Election Campaign Change?. Information Polity 15:215-225. fulltext
 • Karlsen, Rune (2010) Fear of the Political Consultant. Campaign Professionals and New Technology in Norwegian Electoral Politics. Party Politics 16:193-214. fulltext
 • Karlsen, Rune (2010) Online & Undecided. Voters and the Internet in the Contemporary Norwegian Campaign. Scandinavian Political Studies 33:28-50. fulltext
 • Karlsen, Rune (2009) Campaign Communication and the Internet. Party Strategy in the 2005 Norwegian Election campaign. Journal of Elections, Public Opinion & Parties 19:183-202. fulltext
 • Karlsen, Rune (2004) Valgkamp i flerpartisystem – aktualisering av saker og kamp om eierskap. Tidsskrift for samfunnsforskning 45:611-635.

Chapters in books

 • Karlsen, Rune & Hanne Marthe Narud (2013) Nominations, Campaigning and Representation. How the secret garden of politics determines the style of campaigning and roles of representation. In Peter Esaiasson & Hanne Marthe Narud (eds.) Between- Election Democracy. Colchester: ECPR-Press.
 • Karlsen, Rune (2011) ‘Velgere i sametingsvalgkamp: den samiske offentligheten i praksis’ i Jo Saglie og Eva Josefsen (eds.) Sametingsvalget 2009. Oslo: Abstract.
 • Karlsen, Rune (2011) 'Velgernes valgkamp' in B. Aardal (ed.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget i 2009. Oslo: Cappelen-Damm
 • Karlsen, Rune & Bernt Aardal (2011) 'Kamp om dagsorden og sakseierskap' in B. Aardal (ed.), Det politiske landskap. En studie av stortingsvalget i 2009. Oslo: Cappelen-Damm
 • Karlsen, Rune (2009) ‘Nasjonalt fokus i lokalvalgkamp? Om velgernes lokalpolitiske mediemiks’ in Jo Saglie (ed.) Det nære demokratiet: Om lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstract.
 • Karlsen, Rune (2009) ‘På dagsorden? Fattigdom og pensjoner i valgkamp’ in Ann-Helén Bay, Axel West Pedersen & Jo Saglie (eds.) Når velferd blir politikk. Partier, organisasjoner og opinion. Oslo: Abstract.
 • Karlsen, Rune (2007) ‘Den første internettvalgkampen? Velgernes informasjonskilder’ in Bernt Aardal (ed.) Norske Velgere. Oslo: Damm & Søn.
 • Karlsen, Rune & Bernt Aardal (2007) ‘Dagsorden og sakseierskap’ in Bernt Aardal (ed.) Norske Velgere. Oslo: Damm & Søn
 • Karlsen, Rune, Bernt Aardal & Dag Arne Christensen (2005) ‘Elekronisk stemmegivning. De første norske erfaringer’ in Jo Saglie & Tor Bjørklund (eds.) Lokalvalg og lokalt folkestyre. Oslo: Gyldendal.
 • Karlsen, Rune & Hanne Marthe Narud (2004) ‘Organisering av valgkamp – «moderne» eller «tradisjonell»?’ in Bernt Aardal, Anne Krogstad & Hanne Marthe Narud (eds.) I valgkampens hete. Oslo: Universitetsforlaget.

Reports etc.

 • Christensen, Dag Arne, Rune Karlsen & Bernt Aardal (2004) På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Rapport 6.
 • Karlsen, Rune (2004) Direkte valg til bydelsutvalg i Oslo 2003. Deltakelse og representasjon. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. Rapport 5.
 • Karlsen, Rune (2003) Sakseierskap i en medievalgkamp. En analyse av Arbeiderpartiets og Høyres valgkamp 2001. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap. Hovedoppgave.
 • Aardal, Bernt, Henry Valen, Rune Karlsen, Øyvin Kleven & Tor Morten Normann (2003) Valgundersøkelsen 2001. Dokumentasjonsrapport. Oslo: Statistisk Sentralbyrå.
 • Aardal, Bernt, Henry Valen & Rune Karlsen (2002) ”Aldri har så mange skiftet parti”, Samfunnsspeilet nr 2.
Published Sep 21, 2010 01:15 PM - Last modified Oct 9, 2013 09:38 AM

Projects