print logo

Hege Skjeie

Image of Hege Skjeie
Norwegian
Phone +47-22845963
Fax +47-22854411
Username
Visiting address Eilert Sundts hus blokk B MoltkeMoes vei 31 0851 OSLO
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Publications

 • Skjeie, Hege (2013). Hva var statsfeminisme?, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  kapittel 2.  s 29 - 43
 • Skjeie, Hege (2013). Nyskaping etterlyst:NOUer og politiske realiteter. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  37(3-4), s 362- 377
 • Krizsan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (2012). European Equality Regimes: Institutional Change and Political Intersectionality, In Andrea Krizan; Hege Skjeie & Judith Squires (ed.),  Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  Kapittel 8.  s 209 - 239
 • Krizsan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (2012). Institutionalizing Intersectionality: A Theoretical Framework, In Andrea Krizan; Hege Skjeie & Judith Squires (ed.),  Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  Kapittel 1.  s 1 - 32
 • Skjeie, Hege (2010). National implementation of human rights: a threat to "representative democracy"?, In Pauline Stoltz; Marina Svensson; Zhongxin Sun & Qi Wang (ed.),  Gender Equality, Citizenship and Human Rights. Controversies and Challenges in China and the Nordic Countries.  Routledge.  ISBN 0-415-56176-0.  kapittel 10.  s 179 - 188
 • Skjeie, Hege (2009). Policy views on the incorporation of human right conventions - CEDAW in Norwegian law. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  27(2), s 260- 271 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/34507929/ntmr_2009_02_pdf.pdf
 • Skjeie, Hege & Langvasbråten, Trude (2009). Intersectionality in practice? Anti-discrimination reforms in Norway. International feminist journal of politics.  ISSN 1461-6742.  11(4), s 513- 529 . doi: 10.1080/14616740903237483
 • Siim, B & Skjeie, Hege (2008). Tracks, intersections and dead ends - Multicultural challenges to state feminism in Denmark and Norway. Ethnicities.  ISSN 1468-7968.  8(3), s 322- 344 . doi: 10.1177/1468796808092446
 • Skjeie, Hege (2008). Kjønnsrelatert forfølgelse som grunnlag for asyl, I: Hege Skjeie; Inger Skjelsbæk & Torunn L. Tryggestad (red.),  Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes.  Pax Forlag.  ISBN 978825303098-2.  kapittel 4.  s 60 - 78
 • Skjeie, Hege (2008). Multiple equality claims in the practice of the Norwegian anti-discrimination agencies, In Dagmar Schiek & Victoria Chege (ed.),  European Union Non-discrimination Law. Comparative perspectives on multidimensional equality law.  Routledge.  ISBN 978-0-415-45722-4.  chapter 13.  s 295 - 310
 • Skjeie, Hege (2008). Religious exemptions to equality, In Birte Siim & Judith Squires (ed.),  Contesting Citizenship.  Routledge.  ISBN 978-0-415-36671-7.  kapittel 4.  s 69 - 88
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Behov for balanse. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4), s 86- 93
 • Skjeie, Hege (2007). Headscarves in schools: European comparisons, In Titia Loenen & Jenny Goldschmidt (ed.),  Religious pluralism and human rights in Europe: Where to draw the line?.  Intersentia.  ISBN 978-90-5095-642-0.  kapittel 8.  s 129 - 145
 • Skjeie, Hege (2007). Religious exemptions to equality. Critical Review of International Social and Political Philosophy.  ISSN 1369-8230.  10(4), s 471- 490
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Likestilling og minoritetspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 21- 38
 • Skjeie, Hege (2006). Menneskerettighetene - en trussel mot demokratiet?, I: Anette Borchorst & Ann-Dorte Christensen (red.),  Kønsrefleksioner - om magt og mangfoldighed.  Aalborg Universitetsforlag.  ISBN 87-7307-746-1.  7.  s 111 - 132
 • Krizan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (ed.) (2012). Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  240 s.
 • Skjeie, Hege; Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn L. (red.) (2008). Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes. Pax Forlag.  ISBN 978825303098-2.  252 s.
 • Skjeie, Hege (2012). Nytt norsk likestillingsløft. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (02), s 182- 185
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2012). Duties to Promote Equality, In Lenita Freidenvall & Michele Micheletti (ed.),  Comparisons, Quotas and Critical Change.  Stockholms universitets förlag.  ISBN 978-91-637-0755-1.  Part 1: Comparisons and Policies.  s 51 - 61
 • Skjeie, Hege (2010). Commentary: Domestication of CEDAW in monist and dualist systems.
 • Skjeie, Hege (2010). Flerdimensjonalt diskrimineringsvern..
 • Skjeie, Hege (2010). Gøy med litt kunnskap. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2010). Hvem er "Oslo"?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2010). Hvem skal med i år?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2010). Hvor var huskelappen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2010). Kamerat stat.. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2010). Likestilling - kulturelt og religiøst mangfold.
 • Skjeie, Hege (2010). Likestillingsmål. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2010). Nav for nybegynnere. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2010). Omkamp om skaut. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2010). Panel: Kunnskapsbasert politikkutvikling. Forskerne reflekterer over sine roller.
 • Skjeie, Hege (2010). Policies of gender equality, cultural diversity and religious pluralism in Norway.
 • Skjeie, Hege (2010). På tide å bruke Rusken. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2010). Rettsrespekt. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2010). flerdimensjonal diskriminering.
 • Hellum, Anne; Hernes, Helga & Skjeie, Hege (2009). Debattinnlegg: Om å holde ord.. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Skjeie, Hege (2009). 86 kulepunkter. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2009). Bønnerom på Blindern. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2009). Diskrimineringslovgivningen: Håndheving av interseksjonalitet.
 • Skjeie, Hege (2009). En solskinnsdag. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2009). Europas veikryss. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Skjeie, Hege (2009). Flerdimensjonal diskriminering.
 • Skjeie, Hege (2009). Forkjølelsen min får du aldri. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2009). Gender and religion: A case of conflicting grounds?.
 • Skjeie, Hege (2009). Her kommer vi!. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2009). Ikke til å tro. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2009). Institutionalising Intersectionality: Research agendas.
 • Skjeie, Hege (2009). Intersectionality in judicial practice? Norwegian anti discrimination reforms. (paperpresentasjon).
 • Skjeie, Hege (2009). Jens vs. Jensen. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2009). Kanskje savnes Valla?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2009). Likestillingspolitikk, I:  Rettferd og politikk. Festskrift til Hilde Bojer.  Emilia Press AS.  ISBN 978-82-7419-132-7.  del 2.  s 246 - 250
 • Skjeie, Hege (2009). Obama City. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2009). Should states ratify human right conventions? The norwegian setting and the CEDAW experience.
 • Skjeie, Hege (2009). Statsrådenes vokseboks. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2009). diskrimineringslovgivningen: håndheving av interseksjonalitet.
 • Skjeie, Hege (2009). årstale.
 • Langvasbråten, Trude; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2008). Likestilling, mangfoldspolitikk og religiøs pluralisme En lenkesamling til regjerings- og stortingsdokumenter 1997-2007..
 • Skjeie, Hege (2008). Alle skal med!. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2008). Beste dom i 2007. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2008). Billary vs. Obambi. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2008). Blasfemi og demokrati. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2008). Detaljer til smådjevlene. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2008). Gendered power problematics:The Scandinavian Power and Democracy investigations.
 • Skjeie, Hege (2008). Hvor alvorlig er dissens?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2008). Interseksjonalitet, jus og politikk.
 • Skjeie, Hege (2008). Interseksjonalitet, juss og politikk.
 • Skjeie, Hege (2008). Javisst minister (en oppsummering). Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2008). Multiculturalism without Culture. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  15(4), s 424- 429
 • Skjeie, Hege (2008). Multidimensional equalities. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  15(4), s 424- 429
 • Skjeie, Hege (2008). Multidimensional equality.
 • Skjeie, Hege (2008). Prinsipp er en fin ting. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2008). Privat holm(e)gang. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2008). Religiøs diskrimineringsrett eller -vern? Hva bør ha forkjørsrett?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  113(6), s 456- 464
 • Skjeie, Hege (2008). Religiøs diskrimineringsrett eller -vern: Hva bør ha forkjørsrett?.
 • Skjeie, Hege (2008). Stabilt sideleie. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2008). The New Politics of Gender Equality. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  15(4), s 424- 429
 • Skjeie, Hege (2008). Voldtektsterroren. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2008). multiculturalism and multidimensional equality.
 • Skjeie, Hege (2008). panelbidrag: Same sex marriages - norwegian legal reforms.
 • Skjeie, Hege (2008). statsfeminisme i integrasjonspolitikken.
 • Skjeie, Hege & Hellum, Anne (red.) (2008). Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter - artikkelsamling fra et NFR-finansiert forskningsprosjekt.
 • Skjeie, Hege; Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn (2008). Forord, I: Hege Skjeie; Inger Skjelsbæk & Torunn L. Tryggestad (red.),  Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes.  Pax Forlag.  ISBN 978825303098-2.  forord.  s 7 - 13
 • Eggebø, Helga; Halsaa, Beatrice; Thun, Cecilie & Skjeie, Hege (2007). Organisasjonslandskapet i eit kjønnsperspektiv, 1990-2007. .
 • Skjeie, Hege (2007). All makt på denne stol. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2007). Avmaktspolitikk. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2007). Duksedepartementet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2007). Headscarves in schools.
 • Skjeie, Hege (2007). Institutionalising intersectionality:Nordic trends.
 • Skjeie, Hege (2007). Nye danske tilstander. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2007). Prisen av priser. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2007). Puddelprat. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2007). Reorganising institutions for adressing multiple discrimination.
 • Skjeie, Hege (2007). Sørgelig sant. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2007). Vakkert er det ikke. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege (2007). gender equality, cultural diversity, religious pluralism: state policies and feminist interventions.
 • Skjeie, Hege (2007). religiøs pluralisme og statsfeminisme.
 • Skjeie, Hege (2007). seminaristene. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Skjeie, Hege & Siim, Birte (2007). Multicultural challenges to state feminism in Denmark and Norway.
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Likestilling og minoritetspolitikk..
Published Sep 21, 2010 01:11 PM - Last modified Nov 8, 2010 03:39 PM