Hege Skjeie

Image of Hege Skjeie
Norwegian version of this page
Phone +47-22845963
Room 909
Available hours Tuesday 13.30-14.30
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Research interests                              

 • Nordic and European equality institutions

 • Human rights law and policy

 • Citizenship, diversity, intersectionality

 • Political representation, ideational power, elite politics

Teaching

Academic background and current roles

 • Dr. Polit, Department of Political Science, University of Oslo 1992

 • Professor of political science, University of Oslo since 2000; associate professor 1997-2000

 • Professor II at the Institute for Social Research, Oslo since 2014

 • Adjunct professor, Aalborg University since 2007

 • Member of the advisory board for the Institute of Human Rights, Oslo University, since 2015

 • Member of the advisory committee of Comparative Migration Studies, since 2013

 • Member of the editorial board of Norwegian Journal of Gender Studies,  since 2010

 • Columnist, Dagens Næringsliv, since 2003

 • Visiting Scholar, Centre for Advanced Study, Norwegian Academy of Science and Letters, 2009

 • Visiting Scholar, Department of Sociology, Harvard University,1988

 • Research Fellow, Institute for Social Research, 1987-1997

National commissions of trust

 • Member of The Committee on Post-Public Employment Restrictions (Karantene-nemnda) since 2009. Decides on interim periods for former cabinet ministers, state secretaries and political advisers when they leave public office for private sector jobs/appointments

 • Chair of The Gender Equality Commission (Likestillingsutredningen, 2010-2012)

 • Member of The Centennial for Women’s Vote Committee (Stemmerettskomiteen, 2009-2013)

 • Member of The Equality Tribunal (Likestillings- og diskrimineringsnemnda, 2006-2009) Monitors all Norwegian non-discrimination and equality legislation

 • Member of The Power and Democracy Commission (Makt og demokrati-utredningen, 1998-2003)

Current research collaboration

 

Publications

 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.  s 121 - 143
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 5.  s 125 - 147 Full text in Research Archive. Show summary
 • Holst, Cathrine & Skjeie, Hege (2016). Likestilling: Samfunnsdeltakelse på like vilkår, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Velkommen til statsvitenskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49471-8.  Kapittel.
 • Skjeie, Hege (2015). Diskrimineringsvernet i norsk politikk, I: Cathrine Holst; Steinar Stjernø & Jan Fridthjof Bernt (red.),  Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037905.  del 3.  s 212 - 224
 • Skjeie, Hege (2015). Gender equality and nondiscrimination: how to tackle multiple discrimination effectively?, In Francesca Bettio & Silvia Sansonetti (ed.),  Visions for Gender Equality.  European Commission.  ISBN 978-92-79-47777-5.  Kapittel.  s 79 - 82
 • Krizsan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (2014). The changing nature of European equality regimes: Explaining convergence and variation. Journal of International and Comparative Social Policy.  ISSN 2169-9763.  3(1), s 53- 68 . doi: 10.1080/21699763.2014.886612
 • Skjeie, Hege (2013). Hva var statsfeminisme?, I: Cecilie Thun & Beret Bråten (red.),  Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0117-7.  kapittel 2.  s 29 - 43 Full text in Research Archive.
 • Skjeie, Hege (2013). Nyskaping etterlyst:NOUer og politiske realiteter. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  37(3-4), s 362- 377
 • Krizsan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (2012). European Equality Regimes: Institutional Change and Political Intersectionality, In Andrea Krizan; Hege Skjeie & Judith Squires (ed.),  Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  Kapittel 8.  s 209 - 239
 • Krizsan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (2012). Institutionalizing Intersectionality: A Theoretical Framework, In Andrea Krizan; Hege Skjeie & Judith Squires (ed.),  Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  Kapittel 1.  s 1 - 32
 • Skjeie, Hege (2011). Hvem fortjener en plass i menneskerettsloven?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(1), s 61- 71
 • Skjeie, Hege (2010). National implementation of human rights: a threat to "representative democracy"?, In Pauline Stoltz; Marina Svensson; Zhongxin Sun & Qi Wang (ed.),  Gender Equality, Citizenship and Human Rights. Controversies and Challenges in China and the Nordic Countries.  Routledge.  ISBN 0-415-56176-0.  kapittel 10.  s 179 - 188
 • Skjeie, Hege (2009). Policy views on the incorporation of human right conventions - CEDAW in Norwegian law. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.  ISSN 1503-6480.  27(2), s 260- 271 Full text in Research Archive.
 • Skjeie, Hege & Langvasbråten, Trude (2009). Intersectionality in practice? Anti-discrimination reforms in Norway. International feminist journal of politics.  ISSN 1461-6742.  11(4), s 513- 529 . doi: 10.1080/14616740903237483 Full text in Research Archive.
 • Siim, B & Skjeie, Hege (2008). Tracks, intersections and dead ends - Multicultural challenges to state feminism in Denmark and Norway. Ethnicities.  ISSN 1468-7968.  8(3), s 322- 344 . doi: 10.1177/1468796808092446
 • Skjeie, Hege (2008). Kjønnsrelatert forfølgelse som grunnlag for asyl, I: Hege Skjeie; Inger Skjelsbæk & Torunn L. Tryggestad (red.),  Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes.  Pax Forlag.  ISBN 978825303098-2.  kapittel 4.  s 60 - 78
 • Skjeie, Hege (2008). Multiple equality claims in the practice of the Norwegian anti-discrimination agencies, In Dagmar Schiek & Victoria Chege (ed.),  European Union Non-discrimination Law. Comparative perspectives on multidimensional equality law.  Routledge.  ISBN 978-0-415-45722-4.  chapter 13.  s 295 - 310
 • Skjeie, Hege (2008). Religious exemptions to equality, In Birte Siim & Judith Squires (ed.),  Contesting Citizenship.  Routledge.  ISBN 978-0-415-36671-7.  kapittel 4.  s 69 - 88 Full text in Research Archive.
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Behov for balanse. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (4), s 86- 93
 • Skjeie, Hege (2007). Headscarves in schools: European comparisons, In Titia Loenen & Jenny Goldschmidt (ed.),  Religious pluralism and human rights in Europe: Where to draw the line?.  Intersentia.  ISBN 978-90-5095-642-0.  kapittel 8.  s 129 - 145 Full text in Research Archive.
 • Skjeie, Hege (2007). Religious exemptions to equality. Critical Review of International Social and Political Philosophy.  ISSN 1369-8230.  10(4), s 471- 490 . doi: 10.1080/13698230701660188
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Likestilling og minoritetspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 21- 38 Full text in Research Archive.
 • Skjeie, Hege (2006). Menneskerettighetene - en trussel mot demokratiet?, I: Anette Borchorst & Ann-Dorte Christensen (red.),  Kønsrefleksioner - om magt og mangfoldighed.  Aalborg Universitetsforlag.  ISBN 87-7307-746-1.  7.  s 111 - 132
 • Skjeie, Hege (2006). Equality law and religious gender discrimination: Norwegian examples, In Kari Elisabeth Børresen & Sara Cabbibo (ed.),  Gender, religion, human rights in Europe.  Herder editrice e libreria.  ISBN 978-88-89670-15-6.  section lll.  s 165 - 179
 • Skjeie, Hege (2005). Gender Equality: On Travel Metaphors and Duties to Yield, In Anne Maria Holli; Krassimira Daskalova & Sirkku K. Hellsten (ed.),  Women's Citizenship and Political Rights.  Macmillan Publishers Ltd..  ISBN 1403949948.  Chapter 5.  s 86 - 104
 • Skjeie, Hege; Freidenvall, Lenita & Dahlerup, Drude (2005). The Nordic Countries: An Incremental Model, In Drude Dahlerup (ed.),  Women, Quotas and Politics.  Routledge.  ISBN 0415375495.  Chapter 3.  s 55 - 82
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2005). Nødvendig - Nyttig - Rettferdig? Likestillingsargumenter i offentlig debatt. Kvinder, Køn og Forskning.  ISSN 0907-6182.  (4), s 30- 41
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2005). Political Constructions of Gender Equality: "Travelling towards .. a Gender Balanced Society?. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  (3) . doi: 10.1080/08038740600590004
 • Skjeie, Hege (2004). Likestilling i kirken. Tallenes Tale.
 • Skjeie, Hege (2004). Trosfrihet og diskrimineringsvern. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (3), s 5- 23
 • Borchorst, Anette & Skjeie, Hege (2003). Changing Patterns of Gender and Power in Society. NIKK magasin.  ISSN 1502-1521.  (3), s 5- 12
 • Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per; Skjeie, Hege & Østerud, Øyvind (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. NOU - Norges offentlige utredninger.  ISSN 0333-2306.  (19), s 1- 100
 • Skjeie, Hege (2003). Demokrati, makt og menneskerettigheter, I: Øyvind Østerud (red.),  Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen.  Statens forvaltningstjeneste. Informasjonsforvaltning.  Kapittel 14.2.  s 74 - 87
 • Skjeie, Hege & Siim, Birte (2003). The Scandinavian Model of Citizenship and Feminist Debate, In Richard Bellamy; Dario Castiglione & Emillio Santoro (ed.),  Lineages of European Citizenship: National and Historical Perspectives.  Palgrave|.  ISBN 0-333-98683-0.  Chapter 8.
 • Skjeie, Hege (2001). Det kritiske kjendiseri. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  18(3), s 229- 245
 • Skjeie, Hege (2001). Gruppebilder med dame, I: Erik Rudeng (red.),  Kunnskapsregimer.  Pax Forlag.  s 203 - 208
 • Skjeie, Hege (2001). Inne i "beslutningsmaskinen". Regjeringen som kollegium, I: Bent Sofus Tranøy & Øyvind Østerud (red.),  Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-28116-5.  Kapittel.  s 157 - 190
 • Skjeie, Hege (2001). Quotas, Parity, and the Discursive Dangers of Difference, In Jytte Klausen & Charles S. Maier (ed.),  Has Liberalism failed Women? Assuring Equal Representation in Europe and the United States.  Palgrave, New York.  s 165 - 177
 • Skjeie, Hege (2001). Scandinavian Feminist Debates on Citizenship. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121.  4
 • Skjeie, Hege (1999). Claims to Authority. GEP Research Papers.  ISSN 1397-7903.  8
 • Skjeie, Hege (1999). Mot en ny maktutredning, I:  Mot en ny maktutredning.  ad Notam Gyldendal AS.  ISBN 82-417-0989-7.  Kapittel.  s 94 - 113 Show summary
 • Skjeie, Hege (1998). Agendas of Change: Gender Politics in Norway, In Azza Karam (ed.),  Women in Parliament: Beyond Numbers.  Idea, Stockholm.  ISBN 91-89098-19-6.
 • Skjeie, Hege (1998). Om det bestandige og det foranderlige: forståelser av kjønn, makt og politikk, I: Anne Hilde Nagel (red.),  Kjønn og velferdstat.  Alma Mater, Bergen.
 • Skjeie, Hege (1997). A Tale of Two Decades: The Ending of a Male Political Hegemony, I: Kåre Strøm & Lars Svåsand (red.),  Challenges to Political Parties.  University of Michigan Press.  s 289 - 319
 • Skjeie, Hege (1997). Women in Politics in Norway. Rechtgeschichte.
 • Skjeie, Hege & Hernes, Helga M. (1997). Mellom fag og feminisme: Kvinneforskning i statsvitenskap. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  13(3), s 363- 381

View all works in Cristin

 • Krizan, Andrea; Skjeie, Hege & Squires, Judith (ed.) (2012). Institutionalizing Intersectionality: the Changing Nature of European Equality Regimes. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-29295-6.  240 s.
 • Skjeie, Hege; Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn L. (red.) (2008). Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes. Pax Forlag.  ISBN 978825303098-2.  252 s.
 • Skjelsbæk, Inger; Tryggestad, Torunn Lise & Skjeie, Hege (red.) (2008). Kjønn, Krig og Konflikt. Pax Forlag.  ISBN 9788253030982.  250 s.
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2003). Menn imellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31169-2.  247 s.
 • Skjeie, Hege; Engelstad, Fredrik; Gulbrandsen, Trygve; klausen, trond beldo; Teigen, Mari & Østerud, Øyvind (2002). Norske makteliter. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205307687.  312 s.
 • Skjeie, Hege & Knudsen, Jon P. (red.) (2002). Hvitt stakitt og fiberoptikk. Regionale myter - regional makt. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-486-0.  310 s.
 • Skjeie, Hege (1999). Vanens makt -styringstradisjoner i Arbeiderpartiet. ad Notam Gyldendal AS.  156 s. Show summary
 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per & Skjeie, Hege (1999). Mot en ny maktutredning. Ad Notam Gyldendal.  167 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Skjeie, Hege (2016). Agora nr.2-3, 2015 Tema: Nancy Fraser. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  40(3-4), s 231- 235
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2015). Failed State Feminism.
 • Skjeie, Hege (2014). Politikk for posisjon. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  31(3), s 359- 363
 • Skjeie, Hege (2014). Å speile folket, I: Line Ulekleiv (red.),  Et riksportrett.  KORO - Kunst i offentlig rom.  del 1.  s 13 - 23
 • Skjeie, Hege (2012). Nytt norsk likestillingsløft. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (02), s 182- 185
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2012). Duties to Promote Equality, In Lenita Freidenvall & Michele Micheletti (ed.),  Comparisons, Quotas and Critical Change.  Stockholms universitets förlag.  ISBN 978-91-637-0755-1.  Part 1: Comparisons and Policies.  s 51 - 61 Full text in Research Archive.
 • Skjeie, Hege (2010). Likestilling - kulturelt og religiøst mangfold.
 • Skjeie, Hege (2009). Gender and religion: A case of conflicting grounds?.
 • Skjeie, Hege (2009). Institutionalising Intersectionality: Research agendas.
 • Skjeie, Hege (2009). Intersectionality in judicial practice? Norwegian anti discrimination reforms. (paperpresentasjon).
 • Skjeie, Hege (2009). Likestillingspolitikk, I:  Rettferd og politikk. Festskrift til Hilde Bojer.  Emilia Press AS.  ISBN 978-82-7419-132-7.  del 2.  s 246 - 250
 • Skjeie, Hege (2009). Should states ratify human right conventions? The norwegian setting and the CEDAW experience.
 • Langvasbråten, Trude; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2008). Likestilling, mangfoldspolitikk og religiøs pluralisme : En lenkesamling til regjerings- og stortingsdokumenter 1997-2007. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2008:003. Full text in Research Archive. Show summary
 • Skjeie, Hege (2008). Gendered power problematics:The Scandinavian Power and Democracy investigations.
 • Skjeie, Hege (2008). Multiculturalism without Culture. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  15(4), s 424- 429 . doi: 10.1177/13505068080150040904
 • Skjeie, Hege (2008). Multidimensional equalities. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  15(4), s 424- 429 . doi: 10.1177/13505068080150040904
 • Skjeie, Hege (2008). Multidimensional equality.
 • Skjeie, Hege (2008). Religiøs diskrimineringsrett eller -vern? Hva bør ha forkjørsrett?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  113(6), s 456- 464
 • Skjeie, Hege (2008). The New Politics of Gender Equality. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  15(4), s 424- 429 . doi: 10.1177/13505068080150040904
 • Skjeie, Hege & Hellum, Anne (red.) (2008). Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter - artikkelsamling fra et NFR-finansiert forskningsprosjekt.
 • Skjeie, Hege; Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn (2008). Forord, I: Hege Skjeie; Inger Skjelsbæk & Torunn L. Tryggestad (red.),  Kjønn, krig, konflikt. Jubileumsbok til Helga Hernes.  Pax Forlag.  ISBN 978825303098-2.  forord.  s 7 - 13
 • Eggebø, Helga; Halsaa, Beatrice; Thun, Cecilie & Skjeie, Hege (2007). Organisasjonslandskapet i eit kjønnsperspektiv, 1990-2007. Show summary
 • Skjeie, Hege (2007). Reorganising institutions for adressing multiple discrimination.
 • Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2007). Likestilling og minoritetspolitikk. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:006. Full text in Research Archive. Show summary
 • Skjeie, Hege (2006). Policies against forced marriages.
 • Skjeie, Hege (2006). Statsfeminisme eller ei?.
 • Skjeie, Hege (2006). maktstudier og MR-regimer.
 • Skjeie, Hege (2005). Equality/diversity: Norwegian contradictions.
 • Skjeie, Hege (2005). Folkestyret og den norske grunnloven i en globalisert verden.
 • Skjeie, Hege (2005). Likestilling med vikeplikt. Fett.  ISSN 1504-1921.  2(2), s 18- 21
 • Skjeie, Hege (2005). Religious exemptions to equality.
 • Skjeie, Hege (2004). Equality Law and Religious Gender Discrimination: Norwegian Examples.
 • Skjeie, Hege (2004). How is Democracy Supposed to Work?.
 • Skjeie, Hege (2004). Kjønnsrettferdighet:Temahefte/klassesett for bruk i ungdoms- og videregående skole. Et formidlingsprosjekt i samarbeid med.
 • Skjeie, Hege (2004). Presentasjon av den norske maktutredningens kjønnsmakt- og rettighetsperspektiv.
 • Østerud, Øyvind; Engelstad, Fredrik; Meyer, Siri; Selle, Per & Skjeie, Hege (2003). Makt og demokrati. Sluttrapport fra Makt- og Demokratiutredningen.
 • Skjeie, Hege (2002). Kjønnsmakt. Etablering og drift av nettstedet:www.kjonnsmakt.maktutredningen.no. Et formidlingsprosjekt i samarbeid med.
 • Skjeie, Hege (2002). Illusjon og ambisjon, I: Hege Skjeie & Jon P. Knudsen (red.),  Hvitt stakitt og fiberoptikk. Regionale myter - regional makt.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-486-0.  Kapittel 2.  s 11 - 30
 • Skjeie, Hege (2000). Styringsdebatt som grunnlovsdebatt. I Stein Ringen (red.): Hvor går demokratiet?.
 • Skjeie, Hege (1997). Research on Women in Political, Social and Economic Decision Making in Norway. Forskningsnotat. 04.

View all works in Cristin

Published Sep. 21, 2010 1:11 PM - Last modified June 26, 2017 9:43 AM

Projects

No ongoing projects