Mats Lillehagen

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Sosial Lagdeling
 • Etniske minoriteter i utdanning og arbeidsmarked
 • Segregering
 • Demografi
 • Rus og avvik
 • Kultursosiologi
 • Naturalistiske perspektiver innenfor sosiologien
 • Vitenskapsteori
 • Sosialfilosofi

Undervisning

 • SOS1000: Innføring i sosiologi
 • SOS4020: Kvantitativ metode
 • SOS2500, Kulturanalyse, diskurs og semiotikk - et sosiologisk perspektiv

Bakgrunn

 • Stipendiat ved ISS, mai 2015-
 • Forsker ved DISCRIM-prosjektet, heltid fra mars 2014 til mai 2015
 • Vitenskapelig assistent for DISCRIM-prosjektet, deltid fra August 2012 til Juli 2014
 • Ansatt ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), 2012
 • Master i Sosiologi, Universitetet i Oslo 2013
 • Bachelor i Historie, Universitetet i Oslo 2012
 • Bachelor i Filosofi, Universitetet i Oslo 2012
 • Bachelor i Molekylærbiologi og Biokjemi, Universitet i Oslo 2011
 • Bachelor i Sosiologi, Universitetet i Oslo 2009
 • Årsenhet i Psykologi, Universitetet i Oslo 2006

Priser og stipender

Stipend Osloforskning - 2013

Stipend fra forum for vitenskapsteori - 2016

Samarbeid

Ethnic segregation in schools and neighbourhoods: Consequences and Dynamics. 

DISCRIM

 

 

 

Emneord: kvantitativ metode, naturalisme, sosiologi, sosialfilosofi, ulikhet, innvandring, demografi, avvik, rus

Publikasjoner

 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). Immigrant Mothers` Preferences for Children’s Sex: A register-based study of fertility behavior in Norway. Population Studies.  ISSN 0032-4728.  72(1), s 91- 107 . doi: https://doi.org/10.1080/00324728.2017.1421254 Vis sammendrag
 • Isungset, Martin Arstad; Lillehagen, Mats & Ugreninov, Elisabeth (2017). Fødselsrekkefølge og utdanningsoppnåelse: Har foreldrenes landbakgrunn betydning?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(1), s 36- 61 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-02
 • Bretteville-Jensen, Anne Line; Lillehagen, Mats; Gjersing, Linn Renathe & Andreas, Jasmina Burdzovic (2015). Illicit use of opioid substitution drugs: Prevalence, user characteristics, and the association with non-fatal overdoses. Drug And Alcohol Dependence.  ISSN 0376-8716.  147(1), s 89- 96 . doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.12.002 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Lillehagen, Mats; Ekre, Vibeke Puja & Ugreninov, Elisabeth (2014). Fra utdanning til sysselsetting. En forløpsanalyse av indiske og pakistanske etterkommere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  55, s 385- 414

Se alle arbeider i Cristin

 • Lillehagen, Mats (2018). Vi trenger et nytt offentlig språk for å snakke om arv og miljø– En studie av metaforbruk og tenkemåter i biologisk orientert samfunnsforskning og offentlig debatt.
 • Lillehagen, Mats & Isungset, Martin Arstad (2018). New partner, new order? Multipartnered fertility and birth order effects on educational attainment.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2018). De fleste norske innvandrere foretrekker sønner. www.forskning.no. . doi: https://forskning.no/innvandring-barn-og-ungdom-kjonn-og-samfunn/2018/03/de-fleste-norske-innvandrere-foretrekker-sonner
 • Lillehagen, Mats (2016). Et nytt perspektiv på ordensproblemet: Normteori og moderat naturalisme.
 • Lillehagen, Mats (2016). Fordervet vin i nye flasker: Ole Martin Moens neoeugenikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (18), s 30- 31 . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2016/05/fordervet-vin-i-nye-flasker
 • Lillehagen, Mats (2016). From Education to the labour market: Children of immigrants in Norway.
 • Lillehagen, Mats (2016). Kan Adorno og Bourdieu forenes? Omtale av David Gartman - Culture, Class, and Critical Theory: Between Bourdieu and the Frankfurt School. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  34(2-3), s 367- 377
 • Lillehagen, Mats & Lillehagen, Oda (2016). Prosumption - A critical view. Less Magazine.  (7), s 136- 139 . doi: https://issuu.com/lessmagazine/docs/less_magazine_07/1
 • Jansson, Fredrik; Birkelund, Gunn Elisabeth & Lillehagen, Mats (2015). Segregation within School Classes: Deriving Social Ties from Register Data.
 • Lillehagen, Mats (2015). Birth order effects in extended families.
 • Lillehagen, Mats (2015). From Education to the labour market: Children of immigrants in Norway.
 • Lillehagen, Mats & Bretteville-Jensen, Anne Line (2015). Metadon på Avveie. Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  8(2), s 15- 17
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2015). Galt om genetikk og ulikhet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2015). Ulikhet og genetikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Lillehagen, Mats & Lyngstad, Torkild Hovde (2014). Parental Sex Preferences for Children among Immigrants.
 • Spaiser, Viktoria; Mann, Richard; Lillehagen, Mats & Birkelund, Gunn Elisabeth (2014). Emergent Segregation through Collective Decision-Making in School Choice.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2013). Yrkesprestisje og opprykk. En studie av norskfødte etterkommere av innvandrere mellom 2003-2010 .
 • Lillehagen, Mats (2012). Meritokrati, rettferdighet og Rawls. Socius.  ISSN 0809-5574.  13(3), s 78- 80

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mai 2015 10:48 - Sist endret 23. mars 2017 16:36

Prosjekter