Lise Kjølsrød

Bilde av Lise Kjølsrød
English version of this page
Telefon +47-22858332
Rom 413
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

De faglige interessene kan deles inn i syv områder:

 1. Fritid
 2. Arbeids-, yrkes- og profesjonssosiologi
 3. Velferdsstats- og sosialpolitisk forskning
 4. Medisinsk sosiologi
 5. Kultursosiologiske studier
 6. Kvinneforskning
 7. By- og regionalsosiologiske problemstillinger.

Undervisning

 • Kultursosiologi, teorifordypning for masterstudenter.
 • Kurs i utforming og skriving av bacheloroppgave.
 • Velferdsstatssosiologi, undervisning på BA og MA nivå samt for Erasmus studenter.

Bakgrunn

 • Mag. art. i sosiologi 1978
 • Dr.philos. i sosiologi 1992
 • Vit.ass. v ISO UiO 1978-85
 • NAVF-stipendiat 1986-88
 • Underdirektør, dernest avdelingsdirektør i Planleggingsavd, Finansdepartementet 1988-89
 • Ekspedisjonssjef (fungerende) i Planleggingsavd, Finansdepartementet 1989-90
 • Amanuensis (vikar) v ISS UiO 1990-91
 • Forsker II (100%) v ISF 1991-1995
 • Førsteamanuensis, ISS UiO 1995-2005
 • Bestyrer v ISS UiO 1999-2001
 • Faglig leder (20% stilling) for Osloforskning, et samarb mellom Oslo kommune og UiO fra 2002
 • Professor i sosiologi v ISS UiO fra 2005

Priser

 • Fafo-prisen for årets beste samfunnsvitenskapelige arbeid i 1992.
 • Nominert til The SAGE Prize for Innovation and/or Excellence 2010.

Verv

 • Representant i European Science Foundation, oppnevt av Norges forskningsråd.
 • Medlem av programstyret for Strategiske høgskoleprosjekter i Norges forskningsråd.
 • Leder av styret for forskningsinstituttet NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).
 • Leder av styret for HERO(Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo)
 • Medlem av AS Vinmonopolets bedriftsforsamling.
 • Redaktør av tidsskriftet Acta Sociologica (med kollega)

Samarbeid

 • Faglig leder for Osloforskning. Et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo
Emneord: Sosiologi, Kultursosiologi, Velferdsstat

Publikasjoner

 • Kjølsrød, Lise (2016). Velferdsstaten - et system av delegert og kontrollert autonomi, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 3.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205496927.  Kapittel 28.  s 15 - 37
 • Kjølsrød, Lise & Barstad, Anders (2016). Fritid, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 3.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205496927.  Kapittel 41.  s 314 - 335
 • Kjølsrød, Lise (2015). Kultursosiologiske studier av lek og fritid., I: Håkon Larsen (red.),  Kultursosiologisk forskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02499-8.  Kap 8.
 • Kjølsrød, Lise (2013). Mediated Activism: Contingent Democracy in Leisure Worlds. Sociology.  ISSN 0038-0385.  47(6), s 1207- 1223 . doi: 10.1177/0038038512466970

Se alle arbeider i Cristin

 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2016). Det norske samfunn. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49021-5.  900 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2016). Det norske samfunn, bind 1.. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490208.  339 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2016). Det norske samfunn, bind 2. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  338 s.
 • Frønes, Ivar & Kjølsrød, Lise (red.) (2016). Det norske samfunn, bind 3. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205496927.  362 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjølsrød, Lise & Frønes, Ivar (2017). Ikon og et verk for vår tid. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  58(02), s 240- 244
 • Kjølsrød, Lise (2014). Jordmødrene. Den vanskelige norske veien, I: Rune Slagstad & Jan Messel (red.),  Profesjonshistorier.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  Kapittel.  s 209 - 242 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 09:12 - Sist endret 1. feb. 2013 07:53

Prosjekter

 • Spesialisert lek i spesialiserte samfunn