Lars Klemsdal

Bilde av Lars Klemsdal
Telefon +47-22857089
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

 

 

Publikasjoner

 • Klemsdal, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Amble, Nina & Finne, Håkon (2017). The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  7(s2), s 1- 15 . doi: http://dx.doi.org/10.18291/njwls.v7iS2.96687 Fulltekst i vitenarkiv
 • Buch, Anders; Andersen, Vibeke & Klemsdal, Lars (2015). Turn to Practice Within Working Life Studies. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  5(3a) . doi: 10.19154/njwls.v5i3a.4830
 • Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm & Klemsdal, Lars (2015). Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  93(2), s 290- 306 . doi: 10.1111/padm.12144 Fulltekst i vitenarkiv
 • Klemsdal, Lars (2013). From Bureaucracy to Learning Organization: Critical Minimum Specification Design as Space for Sensemaking. Systemic Practice and Action Research.  ISSN 1094-429X.  26(1), s 39- 52 . doi: 10.1007/s11213-012-9267-3
 • Klemsdal, Lars & Sendstad, Lena (2012). Veiledning som ledelsesprinsipp i innovasjons- og endringsutsatte virksomheter, I: Asbjørn Kärki Ulvestad & Freja Ulvestad Kärki (red.),  Flerstemt veiledning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-0542389-3.  kapittel 14.  s 319 - 334
 • Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut & Klemsdal, Lars (2011). Gjør organisering en forskjell i praksis? - Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  13(3), s 9- 33
 • Hvid, Helge; Bergholm, Tapio; Gonäs, Lena; Juul, Ida; Kamp, Annette; Karlsson, Jan; Kasvio, Antti; Salomon, Robert; Klemsdal, Lars & Skorstad, Egil Jostein (2011). Nordic working life research - continuity and renewal . Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  1(1), s 3- 21
 • Klemsdal, Lars (2011). Navet i reformprosessen: Den lokale NAV-lederen som utviklingsleder, I: Tone Alm Andreassen & Knut Fossestøl (red.),  NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39880-1.  Kapittel 9.  s 190 - 207
 • Klemsdal, Lars (2009). Arbeidsfellesskap, I: Hilde Eileen Nafstad & Rolv Mikkel Blakar (red.),  Fellesskap og individualisme.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-38481-1.  Kapittel 2.
 • Klemsdal, Lars (2009). Den nordiske modellen i tre deler. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  39(1), s 3- 10
 • Klemsdal, Lars (2009). Making sense of managerial reforms through action research, In Benedicte Brøgger & Olav Eikeland (ed.),  Turning to Practice with Action Research.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-59446-9.  Kapittel.  s 67 - 93
 • Klemsdal, Lars (2009). Seiling: Kampen med elementene, mot konkurrentene, I: Iver Brynild Neumann & Kari Steen-Johnsen (red.),  Meningen med idretten.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-448-3.  Kapittel.  s 179 - 201
 • Klemsdal, Lars (2009). Utviklingsprosessen på de lokale NAV-kontorene veien fra reform til ny praksis. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  12(3), s 180- 191
 • Klemsdal, Lars & Svare, Helge (2008). Creating ethical space within organizations - An action research approach to ethical integration of organizations. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft).  ISSN 1861-647X.  9, s 117- 142
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg & Klemsdal, Lars (2006). Innledning(temanummer: omsorg). Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  36(3), s 3- 6
 • Ausland, Liv Hanson; Eikeland, Olav; Widding, Steinar; Enehaug, Heidi & Klemsdal, Lars (2005). Hva er virkestoffet i seniorpolitikk?, I:  Forskerblikk på aldring og arbeid.  Senter for seniorpolitikk.  faglig_bok_institusjon.  s 16 - 19
 • Klemsdal, Lars (2004). Et inkluderende arbeidsliv?, I: Hilde Eileen Nafstad (red.),  Det omsorgsfulle mennesket.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205329416.  Kapittel.  s 118 - 149
 • Klemsdal, Lars (2002). Visjoner og praksis: da sosiologi skulle bli profesjonsstudium i Norge. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  (1), s 48- 74

Se alle arbeider i Cristin

 • Klemsdal, Lars (2013). Hva trenger vi ledere til? Organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-44739-4.  220 s.
 • Klemsdal, Lars (2006). Den intuitive organisasjonen. Forny virksomheten med de samme menneskene. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-35192-9.  246 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. mars 2017 09:56 - Sist endret 29. mars 2017 09:56