Katrine Fangen

Bilde av Katrine Fangen
English version of this page
Telefon +47-22855244
Mobiltelefon +47-91665112
Rom 231
Treffetider Tirsdager 10-11
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Nasjonalisme / rasisme / høyreekstremisme / radikalisering
 • Innvandrere / migrasjon
 • Europa / Afrikas horn

Av instituttets forskningsområder hører jeg inn under Kulturell og politisk deltagelse, Migrasjon og integrering, Globale utfordringer, samt Marginalisering.

Bakgrunn

 • Professor ved ISS fra 15. september 2011.
 • Førsteamanuensis ved ISS fra 1. januar 2010
 • Prosjektleder for EUMARGINS (finansiert av EUs 7. rammeprogram) fra 1. oktober 2008 til 1. oktober 2011
 • Forsker/postdoktor ved ISS UiO fra 2003 til 2008
 • Forsker II ved Forskningsstiftelsen Fafo 1999-2003
 • Dr. polit. v/ UiO februar 2000
 • UiO-stipendiat ved ISS 1995-99
 • NFR-stipendiat ved UNGforsk (den gang NAVFs program for ungdomsforskning, nå NOVA) 1993-1995
 • Amanuensis ved Høgskolen i Sogn og Fjordane 1993
 • Mag.art. i sosiologi ved UiO i 1992
 • Cand. mag.grad fra UiO / UiB (kriminologi grunnfag fra UiO, psykologi grunnfag og sosiologi grunn- og mellomfag fra UiB)

For mer detaljert informasjon (inkl. CV), se min hjemmeside.

Priser

Hans Majestet Kongens gullmedalje for fremragende yngre forskere

Verv

Pågående samarbeid

 • PRIO: Marta Bivand Erdal, Åshild Kolås og Rojan Ezatti, samt Michael Collyer (University of Sussex) og Thomas Lacroix (Université de Poitiers) (NATION-prosjektet, finansiert av forskningsrådets VAM-program)
 • BBC: Ismail Einashe (komparativt prosjekt om innvandrere fra Somalia i Europa)
 • Hate Speach International: Øyvind Strømmen, Kjetil Stormark, Petter Nesser, Tore Bjørgo, Anna-Lena Lodenius, Kristian Bjørkelo og Bernt Hagtvedt
 • C-REX: Senter for studier av ekstremisme, inkl. samarbeid med Tore Bjørgo, Anders Jupskås, Inger Skjelsbæk mfl.
 • ISS/AFI: The Impact of Temporary Work Agencies on the Politics of Work (samarbeidsprosjekt finansiert av VAM-programmet)
   
Emneord: Sosiologi, Migrasjon, Minoriteter, Nasjonalisme, Radikalisering, Høyreekstremisme

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Fangen, Katrine; Hammaren, Nils & Johansson, Thomas (ed.) (2012). Young Migrants – Exclusion and Belonging in Europe. Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230298873.  287 s.
 • Fangen, Katrine & Sellerberg, Ann Mari (red.) (2011). Mange ulike metoder. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205413917.  300 s.
 • Sellerberg-Persson, Ann-Mari & Fangen, Katrine (red.) (2011). Många Möjliga metoder. Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-07422-1.  305 s.
 • Fangen, Katrine (2010). Deltagende observasjon, annen utgave. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245010015.  300 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. okt. 2010 08:45 - Sist endret 3. okt. 2017 13:02

Prosjekter