Jan Hesselberg

Bilde av Jan Hesselberg
English version of this page
Telefon +47-22855919
Rom 345
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO

Faglige interesser

 • Fattigdom og ulikhet  -  utvikling i Sør og Nord/Sør-relasjoner.
 • Jordbruk og småbønder i Vest-Afrika. 
 • Årsaker til at klart ikke-fattige familier i by og på landet blir fattige.
 • Interessefelt: Utviklingsteori og -strategi.

Bakgrunn

 • Mag.art. i samfunnsgeografi v UiO 1976
 • Stipenidat og dosentstipendiat v 1976-1984
 • Førsteamanuensis v UiO 1985
 • Professor v UiO fra 1985
Emneord: Samfunnsgeografi, Utviklingsforskning, Utvikling-politikk-miljø

Publikasjoner

 • Hesselberg, Jan (2017). How can poverty be reduced among small-scale farmers in the highlands of western Cameroon?. Ghana Journal of Geography.  ISSN 0855-9414.  9(1), s 42- 66
 • Hesselberg, Jan & Yaro, Joseph A. (2016). Conclusions: Emerging Issues and Recommendations, In Joseph, A. Yaro & Jan Hesselberg (ed.),  Adaptation to climate change and variability in rural West Africa.  Springer.  ISBN 978-3-319-31497-6.  Del.  s 239 - 244
 • Hesselberg, Jan (2015). Becoming poor in Ghana. Ghana Journal of Geography.  ISSN 0855-9414.  7(1), s 97- 108
 • Hesselberg, Jan & Abebe, Gezahegn (2015). Community participation and inner-city slum renewal: relocated people's perspectives on slum clearance and resettlement in Addis Ababa. Development in Practice.  ISSN 0961-4524.  25(4), s 551- 562
 • Hesselberg, Jan (2013). Conclusion, In Joseph A. Yaro (ed.),  Rural Development in Northern Ghana.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 9781624171024.  13.  s 245 - 253
 • Hesselberg, Jan (2013). Small-Scale Farming and Rural Development in Northern Ghana, In Joseph A. Yaro (ed.),  Rural Development in Northern Ghana.  Nova Science Publishers, Inc..  ISBN 9781624171024.  6.  s 101 - 122

Se alle arbeider i Cristin

 • Yaro, Joseph, A. & Hesselberg, Jan (ed.) (2016). Adaptation to climate change and variability in rural West Africa. Springer.  ISBN 978-3-319-31497-6.  244 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hesselberg, Jan (2017). Human and physical geography - 100 years as departments at the University of Oslo. Norsk Geografisk Tidsskrift.  ISSN 0029-1951.  71(5), s 315- 316 . doi: 10.1080/00291951.2017.1389981
 • Hesselberg, Jan & Sørreime, Hege (2017). Fattigdom og ulikhet i et globalt perspektiv, I: David Christoffer Jordhus-Lier & Kristian Stokke (red.),  Samfunnsgeografi: En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547752.  9.  s 121 - 134
 • Hesselberg, Jan (2014). Litt historie og noen studenttall. Samfunnsgeografen.  ISSN 0802-9091.  24(1), s 8- 11

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2010 20:24 - Sist endret 1. feb. 2013 07:23