Ingvild Jøranli

Bilde av Ingvild Jøranli
English version of this page
Telefon +47-22845670
Rom HH 318
Treffetider Torsdag 12.00-14.00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Evolusjonær økonomiske geografi
 • Innovasjon i tjenesteytende sektor
 • Sysselsettingsmobilitet i kunnskapsintensive bedrifter
 • Næringsklynger
 • Kvantitativ og kvalitativ metode

Undervisning

Bakgrunn

 • Stipendiat i samfunnsgeografi fra 1. august 2012.
 • Arbeidet som prosjektkoordinator innen forretningsutvikling og logistikk, 2011-2012, Dagens Næringsliv.
 • Mastergrad i samfunnsgeografi fra UiO, 2010. Skrev om samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv.
 • Gründerskolen 2008, student ved Boston School of Management http://www.grunderskolen.no/
 • Utvekslingsstudent ved CURDS, University of Newcastle, 2007  http://www.ncl.ac.uk/curds/
 • Utvekslingsstudent ved City University of Hong Kong, 2006 http://www.cityu.edu.hk/
 • Solidaritetsettåring i Kirkens Nødhjelp, Norge/Filippinene 2003-2004

 

Emneord: Samfunnsgeografi, Innovasjonssystemer, næringsklynger

Publikasjoner

SNF-rapport nr. 23/09. ”Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv – erfaringer fra implementeringen av VRI Hordaland.” Publisert februar 2010. Samfunns- og næringslivsforskning AS. http://brage.bibsys.no/nhh/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_23907/1/R23_09_%281%29.pdf

Masteroppgave: ”Regional samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og næringsliv – en sti til verdiskaping eller fastlåsing?” Publisert november 2009. Copycat. Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2012 14:34 - Sist endret 13. jan. 2017 11:24