eselboe

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Tilpasning til klimaendringer
 • Politisk geografi, med vekt på sosial endring og utvikling, kollektiv mobilisering, deltagelse, lokalpolitikk, sosiale nettverk og maktrelasjoner.
 • Senegalesisk politikk og samfunn, politisk bruk av Islam, demokratisering og mobilisering.

Bakgrunn

 • 2011- Post doktor på prosjektet 'Voices of the future: Values and visions of Norwegian youth on climate change'
 • 2009- Forsker på PLAN prosjektet
 • 2008: PhD i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo.
 • 2001: Cand.Polit. i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo.

Nærmere om hennes forskning

PLAN prosjektet - The Potentials of and Limits to Adaptation in Norway - er et tverrfaglig samfunnsvitenskaplig forskningsprosjekt som ser på Norges muligheter for å tilpasse seg et endret klima, hvor man blant annet studerer hvordan ulike samfunnsprosesser påvirker evnen til tilpasning (lenke til prosjektsiden ). Elin arbeider på et delprosjekt som ser på lokale tilpasningsprosesser i Øystre Slidre.

I doktorgradsarbeidet forsket Elin Selboe på lokalpolitikk og -mobilisering i Senegal, og tittelen på hennes avhandling er Changing continuities: Multi-Activity in the Network Politics of Colobane, Dakar. Der fokuserer hun på dynamikken i sosiale nettverk, deltagelse og kollektiv mobilisering i en kontekst av økonomisk krise, endringer i politisk Islam og demokratiseringsprosesser.

Emneord: Utvikling-politikk-miljø, Samfunnsgeografi

Publikasjoner

 • Selboe, Elin & Sæther, Elin (2018). Økologisk medborgerskap: Norsk ungdoms syn på ansvar og løsninger, I: Håvard Haarstad & Grete Rusten (red.),  Grønn omstilling: norske veivalg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02876-7.  Kapittel 11.  s 183 - 199
 • Selboe, Elin; Nordbø, Milda Jonusaite & O'Brien, Karen (2017). Klima- og samfunnsendringer, I: David Christoffer Jordhus-Lier & Kristian Stokke (red.),  Samfunnsgeografi: En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547752.  22.  s 305 - 316
 • Eriksen, Siri & Selboe, Elin (2015). Transforming toward or away from sustainability? How conflicting interests and aspirations influence local adaptation., In Karen O'Brien & Elin Selboe (ed.),  The Adaptive Challenge of Climate Change.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107022980.  7.  s 118 - 139
 • Hayward, Bronwyn; Selboe, Elin & Plew, Elizabeth (2015). Citizenship for a changing global climate: Learning from New Zealand and Norway. Citizenship, social and economics education.  ISSN 1478-8047.  14(1), s 19- 27 . doi: 10.1177/2047173415577506
 • O'Brien, Karen & Selboe, Elin (2015). Climate change as an adaptive challenge, In Karen O'Brien & Elin Selboe (ed.),  The Adaptive Challenge of Climate Change.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107022980.  1.  s 1 - 23
 • O'Brien, Karen & Selboe, Elin (2015). Social transformation: The real adaptive challenge, In Karen O'Brien & Elin Selboe (ed.),  The Adaptive Challenge of Climate Change.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107022980.  17.  s 311 - 324
 • Hayward, Bronwyn Mary & Selboe, Elin (2014). Supporting resilient global citizenship in a changing climate: Lessons from Norway, Samoa and New Zealand, In  The Challenges of Climate Change: Children on the front line.  UNICEF Office of Research.  ISBN 978-88-6522-027-6.  Chpter 6.2.  s 79 - 85
 • Eriksen, Siri E H & Selboe, Elin (2012). The social organisation of adaptation to climate variability and global change: The case of a mountain farming community in Norway. Applied Geography.  ISSN 0143-6228.  33(1), s 159- 167 . doi: 10.1016/j.apgeog.2011.10.003 Vis sammendrag
 • Selboe, Elin (2010). Youth and social change in Dakar, Senegal : intergenerational differences and power battles in local mosques. Forum for Development Studies.  ISSN 0803-9410.  37(3), s 365- 383 . doi: 10.1080/08039410.2010.497934
 • Stokke, Kristian & Selboe, Elin (2009). Symbolic representation as political practice, In Olle Törnquist; Neill Webster & Kristian Stokke (ed.),  Rethinking Popular Representation.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-0-230-62136-7.  Chapter 4.  s 59 - 78 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • O'Brien, Karen & Selboe, Elin (ed.) (2015). The Adaptive Challenge of Climate Change. Cambridge University Press.  ISBN 9781107022980.  346 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Selboe, Elin & Jære, Lisbeth (2018, 04. januar). Ungdom vil ha en røykelov for klimaet. [Internett].  http://www.sv.uio.no/iss/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/20.
 • Selboe, Elin & Jære, Lisbeth (2018, 17. januar). Ungdom vil ha enda strengere klimaregler. [Internett].  https://forskning.no/2018/01/ungdom-vil-ha-en-roykelov-klima.
 • O'Brien, Karen; Selboe, Elin & Bronwyn, Hayward (2017). "Responding to climate change:widening the spaces for youth dissent".
 • Selboe, Elin & Nordbø, Milda Jonusaite (2017). The Dynamics of Collective Youth Engagement.
 • Selboe, Elin & Nordbø, Milda Jonusaite (2017). The dynamics of collective youth engagement.
 • Nordbø, Milda Jonusaite & Selboe, Elin (2016). Dynamics of Youth Engagement.
 • Selboe, Elin & Nordbø, Milda Jonusaite (2016). Youth as change agents: working collectively for transformations.
 • Nordbø, Milda J. & Selboe, Elin (2015). Youth initiatives for transformation: collective engagement and agency.
 • Nordbø, Milda Jonusaite & Selboe, Elin (2015). Dynamics of youth engagement.
 • O'Brien, Karen & Selboe, Elin (2015). Technology is not enough! Approaching climate change as an adaptive challenge..
 • Selboe, Elin; Hayward, Bronwyn & O'Brien, Karen (2015). Dutiful, Disruptive, or Dangerous Dissent? Understanding Youth Activism in Climate Change..
 • Selboe, Elin & O'Brien, Karen (2015). Climate change as an adaptive challenge.
 • Selboe, Elin; Nordbø, Milda Jonusaite; Hayward, Bronwyn Mary & O'Brien, Karen (2014). Norwegian youth mobilizing for transformation: The preconditions of resilient protest.
 • Selboe, Elin (2013). Youth voices and views on the future in a changing climate.
 • Selboe, Elin (2013). Youth voices on challenges and transformations in a changing climate.
 • Eriksen, Siri E H & Selboe, Elin (2012). Local understandings of climate change and the actions they inspire: the case of a mountain farming community in Norway.
 • Selboe, Elin (2011). Voices of the Future: Values and Visions of Norwegian Youth on Climate Change.
 • Selboe, Elin & Eriksen, Siri (2010). Tilpasning til lokalklima, landbruk og fremtidige klimaendringer i Øystre Slidre.
 • Selboe, Elin (2010). Klimatilpasning og landbruk i Øystre Slidre.
 • Selboe, Elin (2010). The politics of local adaptation.
 • Selboe, Elin (2010). The social organisation of local climate adaptation in Norway.
 • Selboe, Elin (2009). Youth and social change in Dakar, Senegal. The example of inter-generational differences and power battles in local mosques.
 • Selboe, Elin (2008). Changing continuities: Multi-activity in the network politics of Colobane, Dakar. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. x.
 • Selboe, Elin (2005). Local politics in Dakar: Multi-activity in political networks.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. okt. 2010 18:51 - Sist endret 4. juni 2015 13:42

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter