emmaar

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Graffiti og gatekunst.
  • Kartografi og romlig analyse.
  • Kunst og miljø.
  • Miljøestetikk.
  • Psykogeografi. 
  • Urbanisme.
  • Visuelle metoder.

Undervisning

  • SGO1910 - Geographic Information Systems (GIS)
  • SGO4010 - Qualitative Methods (forelese om visuelle metoder, romlig analysis)
  • SGO4301 - Global Environmental Change (gjesteforelesning om kunst og miljø)

Bakgrunn

2009. Erasmus Mundus Master's of Science, Environmental Sciences, Policy, and Management (MESPOM): Lund University (Sweden), Central European University (Hungary), University of the Aegean (Greece), University of Manchester (UK)

2005. Graduate Diploma, Environmental Impact Assessment: Concordia University (Canada)

2002. Honours Bachelor's of Science (with distinction), Environmental Geography: Concordia University (Canada)

Emneord: Graffiti og gatekunst, Kulturgeografi, Psykogeografi, Visuelle metoder, Kunst og miljø, Samfunnsgeografi, Byutvikling, Bypolitikk

Publikasjoner

2014. 'Sustainability implications of textile graffiti in public space'
Book:  'Animation of public space through the arts. Toward more sustainable communities' (p. 175-183)
Editor: Nancy Duxbury
Publisher: Livraria Almedina (Lisboa, Portugal)

Publisert 3. okt. 2013 17:30 - Sist endret 12. des. 2016 14:39