Bjørnar Sæther

Professor
Bilde av Bjørnar Sæther
English version of this page
Telefon 22855803
Mobiltelefon 95769703
Rom 312
Treffetider Mandag 10-12
Brukernavn

Faglige interesser

Tematisk er jeg interessert i sosial og økonomisk utvikling i områder og steder utenfor destore byene i det globale nord. Litt mer presist er jeg interessert i innovasjon i vid forstand i ressursbaserte næringer i Norge og Norden. Næringer og geografiske områder som har stort behov for nye arbeidsplasser og nye næringer er ofte preget av mangel på begge deler. Samtidig finnes det både institusjoner og ildsjeler som driver et omfattende fornyingsarbeid og inngår i kunnskapsrike nettverk. Et mål er derfor å forstå den dynamikken som kjennetegner innovasjon og fornying i de mer perifere delene av Norge og Norden.

Stikkord for faglige interesser er økonomisk geografi, innovasjon, næringsklynger, jordbruk, aksjonsforskning.

Undervisning

 • Emneansvarlig for SGO 2200
 • Emneansvarlig for SGO 4601
 • Delt emneansvar for SGO 3100

Bakgrunn

 • Utdannet som maskiningeniør og bedriftsøkonom i 1984
 • Arbeidet som ingeniør i industrien 1985 - 1988
 • Hovedfag i samfunnsgeografi, UiO 1991
 • Ansatt først som forskningsassistent, senere forsker v/ Stiftelsen Østfoldforskning, Institutt for forebyggende miljøvern- forskning 1992 - 1995
 • Stipendiat v/ ISS UiO 1995-1999
 • Dr. polit v/ ISS UiO 1999
 • Forsker v/ NIBR 1999
 • Førsteamanuensis i økonomisk geografi v/ ISS UiO fra 2000
 • Forsker II Østlandsforskning

Verv

 • Nestleder ved ISS 2008-2011
 • Leder av Nasjonalt fagråd geografi 2009-2011

Samarbeid

Emneord: Regional innovasjon, Samfunnsgeografi

Publikasjoner

 • Sæther, Bjørnar & Manniche, Jesper (2018). Introduction: Emerging Nordic food approaches, In Bjørnar Sæther & Jesper Manniche (ed.),  Nordic food transitions. Towards a territorialized action space for food and rural Development..  Routledge.  ISBN 9781138493230.  Introduction.
 • Sæther, Bjørnar & Merok, Eivind (2018). Leiligheter som karbonlagre: Nye muligheter for tremekanisk industri, I: Håvard Haarstad & Grete Rusten (red.),  Grønn omstilling: norske veivalg.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02876-7.  Kapittel 6.  s 99 - 112
 • Alnes, Per Kristian & Sæther, Bjørnar (2016). Innovasjoner i trelastindustrien. Behov for vektlegging av produktinnovasjon, I: Tor Arnesen; Eivind Merok & Merethe Lerfald (red.),  Innovasjon i fragmenterte næringer.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-254-6.  kapittel.  s 204 - 220

Se alle arbeider i Cristin

 • Sæther, Bjørnar & Manniche, Jesper (ed.) (2018). Nordic food transitions. Towards a territorialized action space for food and rural Development.. Routledge.  ISBN 9781138493230.  120 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugum, Margrete Hembre; Sæther, Bjørnar; Sand, Roald & Lerfald, Merethe (2017). Voksenagronom. Utredning av en nasjonal modell. TFoU-rapport 2017:03.
 • Manniche, Jesper & Sæther, Bjørnar (2017). Emerging Nordic Food approaches. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  25(7), s 1101- 1110 . doi: 10.1080/09654313.2017.1327036
 • Sæther, Bjørnar (2017). Økonomisk globalisering, I: David Christoffer Jordhus-Lier & Kristian Stokke (red.),  Samfunnsgeografi: En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547752.  5.  s 73 - 84
 • Sæther, Bjørnar (2017). Økonomisk ulikhet og geografi, I: David Christoffer Jordhus-Lier & Kristian Stokke (red.),  Samfunnsgeografi: En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547752.  6.  s 85 - 94
 • Sæther, Bjørnar (2016). Renewal or continued marginalization of the forest based industries? An evolutionary perspective based on the case of Eastern Norway.
 • Sæther, Bjørnar (2016). The rise, fall and possible renewal of the forest industries in Eastern Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 12:59 - Sist endret 23. juni 2014 09:19