Are Skeie Hermansen

Bilde av Are Skeie Hermansen
English version of this page
Telefon +47-22844715
Rom 407
Treffetider Mandag 09:00-11:00
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Personlig nettside her.

Faglige interesser

 • Sosial lagdeling og mobilitet
 • Etniske minoriteter i utdanning og arbeidsmarked
 • Segregering på tvers av skoler, nabolag og arbeidsplasser

Undervising

 • SOS1120: Kvantitativ metode
 • SOS2603: Nordic welfare society: contemporary perspectives
 • SOS4100: Social inequality in the 21st century: egalitarian Norway in comparative perspective

Bakgrunn

 • Postdoktor ved ISS, UiO, oktober 2015 – d.d.
 • Forsker ved ISS, UiO, mars 2015 – oktober 2015
 • PhD stipendiat i sosiologi ved ISS, UiO, 2010 – 2015
 • Visiting Student Research Collaborator, Office of Population Research, Princeton University, 2013-2014
 • Ansatt ved Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms Universitet, 2010
 • MA i sosiologi, UiO, 2009
 • Utveksling ved University of California, Berkeley, 2005 og 2009
 • Vitenskapelig assistent ved ISS, UiO, 2007-2010
 • Vitenskapelig assistent ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), UiO, 2008 
 • BA med fordypning i sosiologi og idéhistorie, UiO, 2006

Priser og stipender

 • Beste forskningsbidrag fra 2016, Kunnskap Oslo
 • Beste engelskspråklige artikkel fra 2016, Norsk sosiologforening
 • Finalist i European Consortium for Sociological Research (ECSR) PhD thesis prize 2016
 • U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange, Grantee 2013-2014
 • Poster prize at PAA Annual Meeting 2013 i New Orleans
 • Kunnskap Oslo-pris for beste MA-oppgave fra 2009

Samarbeid

 • Ethnic Segregation in Schools and Neighbourhoods: Consequences and Dynamics - Gunn Elisabeth Birkelund (PI)
 • Comparative Organizational Inequality Network - Don Tomaskovic-Devey (PI), Andrew Penner, Dustin Avent-Holt (Co-PIs)
Emneord: Sosiologi, Sosial ulikhet, Minoriteter

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2016, 29. november). Høy innvandrerandel på skolen gir ikke dårligere karakterer . [Radio].  NRK.
 • Hermansen, Are Skeie (2016, 15. oktober). Innvandrerbarna gjør en klassereise. [Internett].  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
 • Hermansen, Are Skeie (2016). Innvandrerbarnas klassereise. Aftenposten.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2015, 15. oktober). – Norske elever gjør det like bra på skoler med mange innvandrere.  Nettavisen.
 • Hermansen, Are Skeie (2015). Coming of age, getting ahead? Assessing socioeconomic assimilation among children of immigrants in Norway.
 • Hermansen, Are Skeie (2015, 12. oktober). Gjør det like bra med mange innvandrerbarn i klassen. [Internett].  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.
 • Lillehagen, Mats; Birkelund, Gunn Elisabeth & Hermansen, Are Skeie (2013). Yrkesprestisje og opprykk. En studie av norskfødte etterkommere av innvandrere mellom 2003-2010 .
 • Hermansen, Are Skeie (2012). Immigrant Children's Age at Arrival, Skill Formation and Life Chances in Adulthood.
 • Hermansen, Are Skeie (2012). Immigrant Classmates, School Segregation and Educational Outcomes: Panel Evidence fra Norwegian Administrative Data.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2011). Skolesegregering – et problem?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2011). Skolesegregering – et problem?.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2011). Skolesegregering – et problem?.
 • Hermansen, Are Skeie (2011). Immigrant Classmates, School Segregation and Educational Outcomes: Panel Evidence from Norwegian Administrative Data.
 • Hermansen, Are Skeie & Birkelund, Gunn Elisabeth (2011). Ethnic School Segregation and Educational Achievement: Evidence from Comprehensive Lower Secondary Schools in Norway.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie & Evensen, Øystein (2010). Skolesegregering – et problem? Elevsammensetning, frafall og karakterer i Oslo-skolen.
 • Gunn Elisabeth, Birkelund; Hermansen, Are Skeie & Øystein, Evensen (2010). Segregering i Oslo-skolen? Betydningen av andel elever med minoritetsbakgrunn i grunnskoler og videregående skoler for elevenes skolepresasjoner og frafall.
 • Hermansen, Are Skeie (2010). Innvandrernes etterkommere gjør det godt i arbeidslivet. Oslospeilet.  (3), s 22- 29
 • Hermansen, Are Skeie (2010). Integreringen går bedre enn du tror!. Aftenposten (aftenutg. : trykt utg.).
 • Hermansen, Are Skeie (2010). Mot en ny norsk middelklasse. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Hermansen, Are Skeie (2010). Occupational Attainment among Children of Immigrants in Norway: Bottlenecks into Employment—Equal Access to Advantaged Positions.
 • Hermansen, Are Skeie (2010). Unmaking the Vertical Mosaic? Occupational Class Attainment and Access to Employment among Second-Generation Immigrants in Norway.
 • Hermansen, Are Skeie (2009). Unmaking the Vertical Mosaic? Occupational Class Attainment among Second-Generation Immigrants in Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. des. 2010 13:57 - Sist endret 12. okt. 2017 15:33

Prosjekter