Adrian Farner Rogne

Bilde av Adrian Farner Rogne
English version of this page
Telefon +47-22854263
Mobiltelefon 92821610
Rom 421
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Velferdsstat, demografi, dødelighet, segregering, sosial ulikhet, kausalitet, kvantitativ metode

Undervisning

Seminarleder i SOS1001 og SOS1120

Bakgrunn

MA i sosiologi desember 2016

SSB - førstekonsulent/førstesekretær august 2015 - juni 2017

Verv

Styremedlem i Norsk Demografisk Forening

 

Emneord: Sosiologi, Demografi, Segregering, Kvantitativ metode

Publikasjoner

Rogne, A. F. og Syse, A. (2017): Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse. Rapporter 2017/32. Statistisk sentralbyrå.

Rogne, A. F. (2016): Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene? Økonomiske analyser 3, 2016. Statistisk sentralbyrå, s 63-74.

Rogne, A. F. og Tønnessen, M. (2014): Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene for kommunene? Økonomiske analyser 4, 2014. Statistisk sentralbyrå, s 60-66.

Publisert 19. juni 2017 10:04 - Sist endret 14. feb. 2018 13:51

Prosjekter