adrianro

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Velferdsstat, demografi, dødelighet, segregering, sosial ulikhet, kausalitet, kvantitativ metode

Undervisning

Seminarleder i SOS1001 og SOS1120

Bakgrunn

MA i sosiologi desember 2016

SSB - førstekonsulent/førstesekretær august 2015 - juni 2017

Verv

Styremedlem i Norsk Demografisk Forening

 

Emneord: Sosiologi, Demografi, Segregering, Kvantitativ metode

Publikasjoner

Rogne, A. F. og Syse, A. (2017): Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse. Rapporter 2017/32. Statistisk sentralbyrå.

Rogne, A. F. (2016): Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene? Økonomiske analyser 3, 2016. Statistisk sentralbyrå, s 63-74.

Rogne, A. F. og Tønnessen, M. (2014): Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene for kommunene? Økonomiske analyser 4, 2014. Statistisk sentralbyrå, s 60-66.

Publisert 19. juni 2017 10:04 - Sist endret 23. mars 2018 11:12

Prosjekter