Marie Johanne Talleraas

Bilde av Marie Johanne Talleraas
Telefon +47-22858217
Mobiltelefon +47-22858217
Rom 217
Treffetider Drop-in
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Harriet Holters Hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1096 Blindern 0317 OSLO

Studiekonsulent for bachelorprogrammet i sosiologi.

Arbeidsområder

  • Administrativt ansvar for bachelorprogrammet og årseneheten i sosiologi
  • Undervisningsplanlegging
  • Studieveiledning
  • Studenthenvendelser og studentsaker
  • Kvalitetssikring og evaluering av undervisningen
  • Eksamensavvikling
  • Kontraktinngåelse og lønn til sensorer og timelærere
  • Innpassing av utdanning fra norske læresteder for bachelorprogrammet
  • Organisering av semesterstart og mottak av nye bachelorstudenter hver høst

Bakgrunn

  • Master i samfunnsgeografi, UiO (2016)
Emneord: Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Undervisning, Eksamen
Publisert 6. sep. 2017 15:39 - Sist endret 18. okt. 2017 13:55