Valg ved ISS

Sist endret 9. jan. 2018 09:20 av Therese Næss Marthinsen

Valg til instituttstyret foretas hvert fjerde år. Høsten 2015 skal det velges nytt styre for perioden 2016-2019.

Sist endret 3. nov. 2015 11:31 av Inger-Lise Schwab

Valg til instituttstyret foretas hvert fjerde år. Høsten 2015 skal det velges nytt styre for perioden 2016-2019.

Sist endret 9. jan. 2018 09:20 av Therese Næss Marthinsen

Kandidatene er, i alfabetisk rekkefølge:

 

Sist endret 9. nov. 2015 11:19 av Inger-Lise Schwab

Kandidatene er, i alfabetisk rekkefølge:

 

Sist endret 9. jan. 2018 09:20 av Therese Næss Marthinsen

Kandidatene er, i alfabetisk rekkefølge:

Sist endret 9. nov. 2015 11:19 av Inger-Lise Schwab

Kandidatene er, i alfabetisk rekkefølge:

Sist endret 9. jan. 2018 09:20 av Therese Næss Marthinsen

Kandidatene er, i alfabetisk rekkefølge:

Sist endret 9. nov. 2015 11:19 av Inger-Lise Schwab

Kandidatene er, i alfabetisk rekkefølge:

Sist endret 8. okt. 2015 09:06 av Matthew Rix Whiting

Høsten 2015 skal det velges ny instituttleder og nestleder ved ISS for perioden 2016 - 2019.

Sist endret 3. apr. 2017 09:05 av Therese Næss Marthinsen

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på arbeidsplassen vår.  Instituttstyret er instituttets øverste organ og fatter beslutninger vedrørende strategi- og planarbeid, budsjett og regnskap, samt i tilsettingssaker.

Sist endret 9. jan. 2018 10:44 av Inger-Lise Schwab

Instituttstyret er instituttets øverste organ og fatter beslutninger vedrørende strategi- og planarbeid, budsjett og regnskap, samt i tilsettingssaker.

Valget stenger fredag 12. januar kl. 12.