Programrådet for sosiologi

Navn  
Anniken Hagelund Leder, undervisningsleder
Mette Andersson Fast ansatt, forskningsleder
Inger Furseth Fast ansatt
Marianne Nordli Hansen Fast ansatt
Torbjørn Skardhamar Fast ansatt
Eivind Grip Fjær Midlertidig ansatt
Nicolai Topstad Borgen Midlertidig ansatt
Olav Kjærheim Tørstad Studentrepresentant bachelor, programutvalget i sosiologi
Ruth Eva Jørgensen Studentrepresentant master, programutvalget i sosiologi

Programrådssekretær: Bethina Strandberg-Jensen

 

Publisert 11. aug. 2010 13:53 - Sist endret 15. mars 2018 11:17