Programrådet for sosiologi

Navn  
Anniken Hagelund Leder, undervisningsleder
Mette Andersson Fast ansatt, forskningsleder
Inger Furseth Fast ansatt
Marianne Nordli Hansen Fast ansatt
Torbjørn Skardhamar Fast ansatt
Eivind Grip Fjær Midlertidig ansatt
Nicolai Topstad Borgen Midlertidig ansatt
Sigurd Eid Jacobsen Studentrepresentant bachelor, programutvalget i sosiologi
Stian Aleksander Uvaag Studentrepresentant master, programutvalget i sosiologi

Programrådssekretær: Jord Nylenna

 

Publisert 11. aug. 2010 13:53 - Sist endret 22. feb. 2017 13:29