Programrådet for sosiologi

Navn  
Anniken Hagelund Leder, undervisningsleder
Mette Andersson Fast ansatt, forskningsleder
Inger Furseth Fast ansatt
Marianne Nordli Hansen Fast ansatt
Torbjørn Skardhamar Fast ansatt
Laura Maria Führer Midlertidig ansatt
Nicolai Topstad Borgen Midlertidig ansatt
Olav Kjærheim Tørstad Studentrepresentant bachelor, programutvalget i sosiologi
Ruth Eva Jørgensen Studentrepresentant master, programutvalget i sosiologi

Programrådssekretær: Sebastian Tørnvall Andersen 

Publisert 11. aug. 2010 13:53 - Sist endret 6. juni 2018 09:05