Programråd OLA

Navn  
Lars Erik Kjekshus Programleder - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Inger Marie Hagen FAFO
Ole Jacob Madsen Psykologisk institutt
Jan Erling Klausen Institutt for statsvitenskap
Vegar Mørk Studentrepresentant
Andrea Arntzen Bondi Studentrepresentant

Sekretær: Runar Forsetløkken

Publisert 23. sep. 2011 13:52 - Sist endret 28. sep. 2016 11:36