English version of this page

Om instituttet

Dette er bare noen av oss på instituttet, vi er mange flere.

Sosiologi søker å forklare og fortolke hvordan mennesker blir formet av samfunnsforhold og samtidig kan endre disse forholdene.

Samfunnsgeografi gir en forståelse av steders egenart og hvordan lokale og globale prosesser virker sammen. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi er landets fremste lærested for disse fagene med forskning, undervising og formidling på høyeste nivå.

Bredde, vedrørende temaer og metoder, og kvalitet - fremragende forskere, forelesere og veiledere - og kjønnbalanse i den vitenskapelige staben, men også samfunnsaktualitet kjennetegner instituttet som forsknings- og undervisningsmiljø.

Samarbeid med ISS

Instituttet har et tett samarbeid med alle de store samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene i Oslo-regionen.

Kontakt ISS

Postadresse:
Postboks 1096 Blindern, N-0317 Oslo

Besøksadresse:
Moltke Moes vei 31 
Harriet Holters hus 2. etg. (Ekspedisjonskontor)
N-0851 OSLO
Åpningstid : man-fre: 12:00 - 15:00

Telefon: 22 85 52 57

E-post: ekspedisjonen@sosgeo.uio.no

Se kart