HMS ved instituttet

Administrativt ansvarlig: Matthew Whiting, Verneombud, Maren Ringstad, Vara verneombud

Verneombudets oppgaver er knyttet til å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
  • Å representere de ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet.
  • Å se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.
  • Å representere ansatte i arbeidet med etablering og vedlikehold av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide innen sitt funksjonsområde.
  • Å samarbeide med leder for sitt funksjonsområde i arbeidet med å ivareta og utvikle arbeidsmiljøet.
Arbeidsmiljøspørsmål tas opp med kontorsjefen (internkontrollansvarlig) eller med lokalt verneombud. Er ikke verneombud tilgjengelig, tar du kontakt med varaverneombud. Lokalt verneombud har anledning til å sende sakene til fakultetets verneombud.

Sitter du riktig og har du rett utstyr (helsemessig)

Dersom du ønsker hjelp til helsemessig riktig innredning av ditt kontor (unngå vondt i ryggen, skuldre, armer etc.), ta kontakt med enhet for bedriftshelsetjeneste. Dersom du får anbefaling om utstyr du idag ikke har, kontakter du kontorsjefen for å avklare innkjøp av eventuelt ekstrautstyr.

Grønn resept

Tilbudet om Grønn resept er for ansatte som trenger å komme i gang med et treningsprogram som sees i forbindelse med arbeidsrelaterte belastningsplager eller helseproblemer. Grønn resept gir deg fri to timer i uken i et halvt år for å trene. Les mer om Grønn resept.


Si fra! Trafikklys

 

 

Publisert 5. okt. 2010 12:03 - Sist endret 13. mars 2018 14:31