Brannvern ved Harriet Holters hus

Brannvern

 Administrativt ansvarlig: Kontorsjefen. Dette gjør du når brannalarmen går:

  • Lagre åpne dokumenter på datamaskinen, lukke vinduer, forlate kontor og lukke og låse døren.
  • Før du forlater etasjen, kontroller naborommene til begge sider.
  • Som forelesere skal dere sørge for at alle studentene kommer ut av undervisningslokalet.
  • HEISENE SKAL IKKE BENYTTES VED EVAKUERING - BRUK TRAPPENE
  • Dersom noen trenger legehjelp, heng lapp på døren og gi beskjed så fort som mulig.
  • Personer i rullestol skal stille seg ved hovedtrappen.
     

Etasjeansvarlige

Etasje   Navn E-post Rom nr. Tlf.
4 Etg. kontakt Edvard Nergård Larsen e.n.larsen@sosgeo.uio.no HHH 421  
  vara Laura Maria Führer  l.m.fuehrer@sosgeo.uio.no HHH 421  
3 Etg. kontakt Jørgen Eiken Magdahl  j.e.magdahl@sosgeo.uio.no HHH 323 55112
  vara Mari Andrine Hjorteset m.a.hjorteset@sosgeo.uio.no HHH 323 54204
2 Etg. kontakt Inger-Lise Schwab i.l.schwab (at)sosgeo.uio.no HHH 234 55255
  vara Maiken Bjerga Kiil m.b.kiil (at) sosgeo.uio.no HHH 244 41712
1 Etg. kontakt Hilde Omberg hilde.omberg (at) sosgeo.uio.no HHH 217 58217
  vara Brita Langeid brita.langeid (at) sosgeo.uio.no HHH 235 55286
KJ Etg. kontakt Matthew Rix Whiting m.r.whiting (at) sosgeo.uio.no HHH 244 44717
  vara Katalin Godberg katalin.godberg (at) sosgeo.uio.no HHH 236 56645


Ved brannalarm skal etasjeansvarlige og varaer ta på seg vest og møte opp utenfor resepsjon. Etter at det er kontrollert at vi har etasjeansvarlige til alle etasjer skal etasjeansvarlige og varaer samarbeide om å sjekke at alle rom er evakuert i sin etasje før området forlates og videre rapportere til Eiendomsavdelingens representant som stiller seg ved trapp i foajeen.

 

Publisert 17. nov. 2016 13:15