Rift om plassene til OLA-programmet

Masterprogrammet Organisasjon,ledelse og arbeid har også i år et rekordhøyt antall søkere. 22 søkere kjemper om hver plass på dette populære studiet ved UIO.

studenter

Masterprogrammet OLA tar kun opp 35 plasser hvert år. I år var det 770 søkere.Foto: UIO

Totalt har 770 søkt om å komme inn på OLA-programmet, 448 har studiet på førsteplass. Masterprogrammet tar opp 35 nye studenter hvert år. - Vi har gjennomgående hatt stor rift om plassene på studiet de siste årene, men i år ser vi at det er enda flere som har OLA programmet som førsteprioritet.  Det er en gledelig utvikling. Vi har ikke mål om å ha flest søkere generelt, men vi ønsker at de som begynner hos oss er motiverte og engasjerte studenter, sier professor Lars Erik Kjekshus.

Vi tror at innholdet i OLA programmet treffer godt hos studentene – det oppleves som et akademisk tungt fag, men også svært yrkesrelevant.

 

Prosjektforum

Professor Lars Erik Kjekshus er leder for OLA programmet. Foto: UIO

Hovedgrunnen til studiets popularitet er den tette kontakten studentene har til arbeidslivet. Allerede i andre semester, får de tildelt et oppdrag fra ekstern arbeidsgiver gjennom Prosjektforum. Sammen med 4-6 medstudenter må studentene utarbeide og levere en rapport med konkrete tiltak som er forankret akademisk. - Studentene får tidlige kontakt med arbeidslivet og mange skriver også masteroppgave som er tilknyttet prosjektet de jobbet med på førsteåret. Det er høy gjennomføringsgrad på studiet og flertallet får en relevant jobb etter studiet, forteller Lars Erik Kjekshus.

Ønsker flere samarbeidspartnere

Vår største utfordring er ikke å nå potensielle studenter, men å rekruttere relevante gode prosjekter fra spennende oppdragsgivere.- Mange oppdrag kommer gjennom tidligere studenter. Vi vil gjerne at enda flere arbeidsgivere skal få vite om denne unike muligheten til å få gjennomført spennende prosjekter på arbeidsplassen. Det er en vinn vinn situasjon for både studentene og arbeidsgiverne, avslutter Lars Erik Kjekshus.

Er du interessert i å vite mer om OLA programmet? Les mer på programsidene.

Publisert 5. mai 2017 10:47 - Sist endret 9. mai 2017 09:46