Lydopptak fra Aubert minneforelesningen

Michèle Lamont, Professor of Sociology and of African and African American Studies and the Robert I. Goldman Professor of European Studies at Harvard University, holdt Vilhelm Aubert minneforelesning 2017. Lydopptak fra forelesningen er nå tilgjengelig på fakultetets nettsider. Hør forelesningen

Prof. Michèle Lamont. Photo: M. Lamont.

Publisert 13. jan. 2017 09:17 - Sist endret 13. jan. 2017 09:17