Innføringsbok for nye samfunnsgeografistudenter

Hva er egentlig samfunnsgeografi og hvordan anvendes fagets begreper i praksis? Boka Samfunnsgeografi – en innføring er en jubileumsgave til alle førsteårsstudenter i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Forside

David Jordhus-Lier og Kristian Stokke er redaktører for den nye læreboka i samfunnsgeografi. Forsideillustrasjon: Cappelen Damm Akademisk

David Jordhus-Lier og Kristian Stokke, begge forskere ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, er redaktører for den nye læreboka i Samfunnsgeografi til emnet SGO1001 ved UIO. 

Selv om engelsk i stadig større grad er det akademiske arbeidsspråket, er det viktig å ha en god begrepsforståelse i bunn.
– For å virkelig forstå hva et vitenskapelig fag handler om, må studentene også kunne tenke og ordlegge seg på sitt eget morsmål, sier Kristian Stokke.

Vi så et behov for en lærebok som tok for seg de grunnleggende begrepene på studentenes eget morsmål.

Med denne læreboka håper Jordhus-Lier og Stokke at studentene kan få en grundig innføring i samfunnsgeografi før de fordyper seg i faget gjennom engelske tekster.

Tilpasset interaktiv undervisningsform

- Studentene har etterlyst en rød tråd i den litteraturen vi har brukt tidligere. Vi håper og tror at Samfunnsgeografi – en innføring dekker dette behovet for de som tar faget SGO1001, sier David Jordhus-Lier. Boken er kun tilgjengelig digitalt gjennom Open Access og det er et bevisst grep. 

- Boken er tilpasset den interaktive undervisningsformen til kurset. Vi ønsker at studentene leser faglitteraturen i forkant av undervisningssamlingene slik at vi kan bruke tiden vi har sammen til å diskutere begreper og tematikk fra boken, sier David Jordhus-Lier som emneansvarlig for faget. Boken er tilgjengelig uten innlogging og er gratis for alle. 
Studentene har blitt invitert til å komme med innspill underveis i prosjektet. Kapitler har blitt lest og vurdert etter hvert som de har blitt ferdige. Det har gitt Stokke og Jordhus-Lier en umiddelbar tilbakemelding på hva som har fungert og ikke.  – Det har vært veldig nyttig å ha studentene så tett på i prosessen. Deres tilbakemeldinger har vært med å forme både innholdet og bruken av boken.

Dugnadsarbeid

Første del av boken omhandler samfunnsgeografiens kjernebegreper, faghistorie og metoder. Deretter følger en rekke kapitler med ulik tematikk fra forskere i samfunnsgeografi. – Utarbeidelsen av denne læreboken har utvilsomt vært et fruktbart prosjekt for fagmiljøet ved Instituttet. Vi har jobbet tett sammen og arbeidet med boken har gjort oss mer bevisste rundt vår egen begrepsbruk. Dette har resultert i mange gode diskusjoner rundt lunsjbordet, forteller Kristian Stokke.

Vi tar ikke av forskerhatten. Men vi løfter litt på bremmen og tar på lærerbrillene. Det er lett å bli oppslukt av egen forskning og akademiske uttrykk.

I denne boken har forskerne blitt «tvunget» til å gå ut av sin egen akademiske komfortsone når de skal formidle hvordan de forstår faget.

Relevant også for lærere ved videregående skoler

Selv om boken er laget primært for studenter på SGO1001, vil den også kunne være relevant for lærere i videregående skole. – Vi tror boken kan være spesielt nyttig for lærere som underviser i samfunnsfag og samfunnsgeografi i videregående skole.

Jeg skulle ønske vi hadde en slik bok tilgjengelig når jeg startet på studiet.

Tilbakemeldinger fra nåværende masterstudenter viser at det også er interesse for boka på et høyere nivå. Mange synes det er nyttig å få begrepene forklart på norsk.

Boken lanseres 1.juni og er tilgjengelig via Open Access

Redaktører:

             

David Jordhus-Lier                      Kristian Stokke


Bidragsytere:

Aleksander BernAndreas Forø TellefsenAron SandellBjørnar SætherElin SelboeElin SætherHege Merethe Knutsen; Hege SørreimeHeidi Østbø HaugenJan Hesselberg;Jemina Garcia-GodosJørgen CarlingKaren O'BrienKirsten Ulsrud;Lars BöckerMarianne MillsteinMarielle Stigum GleissMarta Bivand ErdalMichael GentileMilda Jonusaite NordbøPer Gunnar RøeTerje Wessel

 

Av Therese Næss Marthinsen
Publisert 31. mai 2017 13:18 - Sist endret 1. juni 2017 13:55